Informācija

 par avārijas situāciju novēršanai veiktajiem darbiem

no  20.05.2013.  līdz   24.05.2013.

 

 

 

N.p.k.

Datums

Adrese

Darba apraksts

1.

20.05.

Maskavas– 20

Kanalizācijas remonts (2.stāvs)

2.

22.05.

Skolas– 2

Lietus kanalizācijas remonts (5.k.t.)

3.

23.05.

Lubānas– 7

Kanalizācijas remonts (1.k.t.)

4.

22.-24.05.

Skolas– 10

Siltummezgla pārnešana no (Atbr.al.- 105. mājas)

5.

24.05.

Varoņu– 3

Kanalizācijas vada daļēja nomaiņa (5.p.t.)

6.

24.05.

Dārzu– 67

Ūdensvada remonts (5.p.t.)

 

 

                                                                SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”

Informācija

 par avārijas situāciju novēršanai veiktajiem darbiem

no  13.05.2013.  līdz   17.05.2013.

 

 

 

N.p.k.

Datums

Adrese

Darba apraksts

1.

15.05.

Maskavas– 18

Kanalizācijas tīrīšana (2.p.t.)

2.

16.05.

Metālistu– 7

Kanalizācijas vada nomaiņa (3.p.t.)

3.

17.05.

Metālistu– 7

Kanalizācijas vada nomaiņa (3.p.t.)

 

 

                                                                SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”

Paziņojums

 

Aicinām zemāk norādīto dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus piedalīties  mājas veikto kārtējo remontdarbu pieņemšanā

 <par martu>

Atbrīvošanas aleja 71, 78, 80, 82, 105, 110, 112, 117, 119, 128, 145, 151, 153/8, 162, 172, 178, 180; Atmodas-2, 4;

B.Skrindu-14, 19a;

Baznīcas8a

Blaumaņa-1, 5;

Brīvības-22;

Bērzpils-34,

Dzelzceļa-110km;

Dzelzceļnieku-19, 21;

Dzirnavu-10;

Dārzu-22, 37, 41a, 60, 72, 80;  

Ķempa-40, 42;

Keramiķu– 8;

Komunāla12a;

Kooperatīva-1, 5, 7, 9, 11, 13,

Kosmonautu– 7, 12, 12/3;

K.Valdemāra- 2, 8, 14;

Latgales– 95;

Lubānas– 6, 7, 8;

Maskavas– 6, 8, 13, 18, 20;

Metālistu– 1, 6, 7, 11;

Meža- 4, 6, 29;

N.Rancāna- 35;

Pils-1;

P.Brieža- 1, 3, 3a;

Rēznas-39,

Rīgas– 2;

Rūpnīcas– 3, 5a, 6;

Skolas– 2, 8a;

Stacijas-8, 18;

Upes-32;

Varoņu– 3;

Ventspils– 5, 6, 15;

Viļānu-2a

Zemnieku– 44, 48;

18.Novembra- 12, 12a12b12c, 17.

Lūdzam līdz 30.04.2013. saskaņot datumu un laiku ar SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” pārstāvi  pa telefonu 646-22407 vai personīgi ierasties SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”, Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē, 2.stāvā 10.kabinetā. Ja līdz norādītajam laikam no kādas no minētajām mājām netiks saņemta informācija par darbu pieņemšanas datumu un laiku, darbi tiks pieņemti bez mājas pārstāvja klātbūtnes.

 

25.04.2013.g.

              SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”

Paziņojums

 

Aicinām zemāk norādīto dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus piedalīties  mājas veikto kārtējo remontdarbu pieņemšanā

 <par februāri>

Atbrīvošanas aleja– 58, 78, 80, 82, 101, 105, 117, 118, 119, 145, 147, 151a, 162, 180;

Atmodas-2;

Ausekļa-30;

Baznīcas26a;

Blaumaņa-1,5;

Brīvības-20,22;

Bērzpils-34,

Dzelzceļa-110km;

Dzelzceļnieku-21;

Dārzu-6, 21, 37, 37a, 40, 41a, 43, 60, 65, 67, 72, 80;

Egļu-15,

Izraēlas-4;

Jupatovkas18a;

 J.Raiņa-9b, 47, 58;

Ķempa-40, 42;

Kooperatīva-1, 5, 7, 9, 11, 13,

Kosmonautu– 7, 11, 12, 12/2, 12/3;

K.Valdemāra- 2, 8, 14;

Latgales40a, 42, 95;

Lubānas– 6, 7, 8, 65;

Maskavas– 6, 8, 13, 18, 20, 28, 32;

Metālistu– 1,7,;

Meža- 6, 11, 19, 29;

N.Rancāna- 4, 35, 36;

Pils-1, 14;

P.Brieža- 1, 3, 3a, 29/31, 31b;

Rēznas-39,

Rīgas– 2;

Rūpnīcas– 3, 6;

Skolas– 2, 8a;

V.Seiles-12, 26, 28;

Varoņu– 3;  

Ventspils– 5, 6, 9, 22;  

Zemnieku– 44, 50;

18.Novembra- 12, 12b12c, 18

Lūdzam līdz 26.03.2013. saskaņot datumu un laiku ar SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” pārstāvi  pa telefonu 646-22407 vai personīgi ierasties SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”, Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē, 2.stāvā 10.kabinetā. Ja līdz norādītajam laikam no kādas no minētajām mājām netiks saņemta informācija par darbu pieņemšanas datumu un laiku, darbi tiks pieņemti bez mājas pārstāvja klātbūtnes.

 

21.03.2013.g.

              SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”

Paziņojums

 

Aicinām zemāk norādīto dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus piedalīties  mājas veikto kārtējo remontdarbu pieņemšanā /par decembri/

Atbrīvošanas aleja58, 71, 80, 101, 105107, 108110, 111, 112116119, 120, 128, 143, 170, 172, 180;

Atmodas 2,

Baznīcas29a;

Blaumaņa– 5;

Brīvības– 3, 20, 22;

Bērzpils-34,

Dzelzceļnieku– 19, 21;

Dārzu– 8, 9, 12, 21, 22a, 28, 37, 40, 41a, 42, 4360, 67, 72, 80, 82;

Egļu-15,

Izraēlas-4;

Jupatovkas-18a,

J.Raiņa- 9b, 47, 58;

Ķempa– 40, 42;

Kooperatīva-1, 5, 7, 9, 11;

Kosmonautu–  11, 12/1, 12/2, 12/3;

K.Valdemāra- 2, 8, 14;

Latgales– 39, 42, 95;

Lubānas– 6, 7, 8, 65;

Maskavas– 9/2, 13, 20, 24, 28, 32;

Metālistu– 7, 9, 11, 13;

Meža- 4, 11, 25;

N.Rancāna- 4, 33, 36;

Pils-1;

P.Brieža- 1, 3, 3a9a, 29/31, 31a31b;

Rīgas 2;

Rūpnīcas– 3, 5;

Skolas– 2,8a, 10;

Stacijas– 18;

Upes-43a,

V.Seiles-26, 26a, 28;

Varoņu– 3,

Ventspils– 5, 6, 9, 15, 22;

Viļānu2a;

Zemnieku– 44.

Lūdzam līdz 18.01.2013. saskaņot datumu un laiku ar SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” pārstāvi  pa telefonu 646-24501 vai personīgi ierasties SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”, Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē, 2.stāvā pie sekretāres. Ja līdz norādītajam laikam no kādas no minētajām mājām netiks saņemta informācija par darbu pieņemšanas datumu un laiku, darbi tiks pieņemti bez mājas pārstāvja klātbūtnes.

 

14.01.2013.g.

              SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”

Paziņojums

 

Aicinām zemāk norādīto dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus piedalīties  mājas veikto kārtējo remontdarbu pieņemšanā:

Atbrīvošanas aleja– 71, 73, 80, 82, 101, 112, 117, 128, 143, 145, 151a, 162, 170, 172b, 178;

Baznīcas8a29a;

Blaumaņa– 5;

Brīvības– 22;

Dzelzceļnieku– 19, 21;

Dārzu– 9, 12, 22, 22a, 37, 42, 43, 65, 72, 81, 84;

Egļu-15;

J.Raiņa- 45, 47;

Ķempa– 40;

Kooperatīva-7, 11, 13;

Kosmonautu–  3, 7, 11, 12/1, 12/3;

K.Valdemāra- 2, 14;

Krasta– 49;

Komunālu12a;

Latgales– 42;

Lubānas7, 8;

Ludzas-47,

Maskavas8, 18, 28/1, 24;

Metālistu– 5, 7, 11, 13;

Meža- 21;

N.Rancāna- 35;

18.Novembra- 19;

P.Brieža- 1, 3, 3a, 29/31;

Rēznas– 39;

Rīgas– 2;

Rūpnīcas– 3, 5, 5a;

Skolas– 2;

Stacijas– 8;

Torņa– 9,

Upes43a;

Varoņu– 3,

Ventspils– 5, 9;

Viļānu2a;

V.Seiles-26, 26a;

Zemnieku– 50;

Zilupes– 79;

Zvirbuļu– 4.

Lūdzam līdz 14.12.2012. saskaņot datumu un laiku ar SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” pārstāvi  pa telefonu 646-24501 vai personīgi ierasties SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”, Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē, 2.stāvā pie sekretāres. Ja līdz norādītajam laikam no kādas no minētajām mājām netiks saņemta informācija par darbu pieņemšanas datumu un laiku, darbi tiks pieņemti bez mājas pārstāvja klātbūtnes.

 

12.12.2012.g.

              SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”

Paziņojums

 

Aicinām zemāk norādīto dzīvojamo māju īpašniekus piedalīties  mājas veikto kārtējo remontdarbu pieņemšanā:

18.Novembra- 12a12b12c;

Atbrīvošanas aleja– 58, 71, 80, 83, 107, 110, 112, 116, 117, 119, 128, 143, 145, 151, 162, 172, 172b, 178;

Ausekļa– 30;

Baznīcas8a, 29a;

Blaumaņa– 1;

Brīvības– 3, 20, 22;

Bērzpils– 34;

Dzellzceļnieku– 19, 21;

Dārzu– 12, 21, 22, 22a, 32, 37, 41a, 60, 65, 80;

Raiņa9b, 47, 58;

Ķempa– 42;

Kooperatīva– 1, 5, 7, 9, 11, 13;

Kosmonautu– 3, 7, 12, 12/2;

K.Valdemāra- 2, 14;

Krasta– 49;

Latgales– 95;

Lubānas-6, 7, 8, 59, 65;

Maskavas– 6, 8, 18, 20, 24, 32;

Metālistu– 1, 6, 11, 13;

Meža- 4, 6, 25, 31;

N.Rancāna- 4, 33, 36;

Pils– 1;

P.Brieža- 1, 3, 3a, 9a, 16, 31a;

Rīgas– 2;

Rūpnīcas– 3, 4, 5, 5a, 7;

Skolas– 2, 8a, 10, 11, 13;

Stacijas– 18;

Upes43a, 45a;

Ventspils– 5, 6, 15, 22;

Zemnieku– 44, 48;

Zilupes– 79.

Lūdzam līdz 16.11.2012. saskaņot datumu un laiku ar SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” pārstāvi  pa tlf. 646-24501 vai personīgi ierasties SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”, Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē, 2.stāvā pie sekretāres.Ja līdz norādītajam laikam no kādas no minētajām mājām netiks saņemta informācija par darbu pieņemšanas datumu un laiku, darbi tiks pieņemti bez mājas pārstāvja klātbūtnes.

 

12.11.2012.g.

              SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”

Paziņojums par avārijas (ārpuskārtas darbiem) situāciju novēršanai veiktajiem darbiem 2012.septembrī

 

Nr.p.k.

      Adrese

Darba nosaukums

Darbu izmaksas

        Ls

1.

Kr.Valdemāra 8

Koda atslēgas nomaiņa

27,57

2.

Skolas 2

Durvju atsperes nostiprināšana

3,80

3.

Kooperatīva 1

Durvju remonts

18,26

4.

Varoņu 3

Koda atslēgas remonts

7,00

5.

Atbrīvošanas 117

Koda atslēgas remonts

7,00

6.

Pils 1

Loga rāmja remonts

10,43

7.

Brīvības 20

Durvju remonts

6,32

8.

Maskavas 6

Durvju remonts

6,68

9.

Dzelzceļnieku 19

Durvju remonts

17,79

10.

Dzelzceļnieku 19

Nišas remonts

6,43

11.

Lubānas 7

Nišas remonts

4,91

12.

Skolas 8a

Durvju remonts

9,14

13.

Ventspils 4

Durvju remonts

33,87

14.

Kr.Valdemāra 2

Durvju remonts

21,81

15.

Metālistu 1

Nišas remonts

37,17

16.

Maskavas 8

Nišas remonts

10,66

17.

Ventspils 6

Nišas remonts

5,56

18.

Kosmonautu 12/3

Durvju ailes stiklošana

5,39

19.

Lubānas 6

Pagraba durvju atvēršana

8,09

20.

Atmodas 2

Durvju remonts

9,72

21.

Atmodas 4

Koda atslēgas nomaiņa, durvju remonts

74,85

22.

Kr.Valdemāra 14

Nišas remonts

36,97

23.

Metālistu 13

Durvju remonts

6,12

24.

18.Novembra 12a

Nišas remonts

37,46

25.

Dārzu 37

Notekreņu remonts

26,17

26.

Lubānas 65

Sienas remonts

35,67

27.

Baznīcas 26a

Notekreņu remonts

19,28

28.

Bukmuižas 50

Jumta remonts

36,15

29.

Atbrīvošanas 170

Ventilācijas kanālu tīrīšana

31,41

30.

Dārzu 12

Jumta remonts

33,99

31.

Meža 31

Jumta remonts

48,89

32.

Latgales 95

Jumta remonts

37,66

33.

N.Rancāna 33

Notekreņu tīrīšana

29,28

34.

Atbrīvošanas 112

Nišas remonts

38,76

35.

Kooperatīva 1

Kanalizācijas akas restes uzstādīšana

28,37

36.

Zilupes 83

Dūmvada tīrīšana

10,62

37.

V.Seiles 12

Dūmvada tīrīšana

52,41

Paziņojums

 

Aicinām zemāk norādīto dzīvojamo māju īpašniekus piedalīties  mājas veikto kārtējo remontdarbu pieņemšanā:

 

Atmodas iela  4,

Atbrīvošanas aleja 33, 58, 101, 112,

18.Novembra iela 12c,

Brīvības iela 22,

Dārzu iela 77,

81, Egļu iela 15,

Jupatovkas iela 12,

Kooperatīva iela 1,5, 13,

Kr.Barona iela 23,

Kempa iela 42,

Lubānas iela 6, 7, 65,

Meža iela 4, 19,

Maskavas iela  28/1,

Pils iela 10,

N.Rancāna iela 35,

Rēznas iela 9, 39,

Rūpnīcas iela 5a, 5b,

Raiņa iela 47,

Stacijas iela 21,

Upes iela 45a,

Ventspils iela 6,

Zilupes iela 81, 83.

 

Lūdzam līdz 19.10.2012. plkst. 15.00 saskaņot datumu un laiku ar SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” pārstāvi  pa mob. Telefonu 26494804 vai personīgi ierasties SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”, Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē, 2.stāvā pie sekretāres.Ja līdz norādītajam laikam no kādas no minētajām mājām netiks saņemta informācija par darbu pieņemšanas datumu un laiku, darbi tiks pieņemti bez mājas pārstāvja klātbūtnes.

 

1.10.2012.g.                                                                            SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”

Paziņojums

 

Aicinām zemāk norādīto dzīvojamo māju īpašniekus piedalīties mājas veikto kārtējo remontdarbu pieņemšanā:

 

Atbrīvošanas aleja 58, 178,

Varoņu iela 3,

Upes iela 45a,

Zemnieku iela 50,

Skolas iela 11,  

Lubānas iela 65, 

Raiņa iela 16, 47,  

Dārzu iela 9, 12, 37a, 77, 

18.Novembra iela 1,

P.Brieža iela 3,

Ventspils iela 6, 22, 

Krasta iela 63,

Dzelzceļnieku iela 19,

P.Brieža iela 16,

Metālistu iela 7, 

Lubānas iela 7, 

Atmodas iela 4,

Kosmonautu iela 12/1,

Baznīcas iela 8a,

Kooperatīva šķērsiela 13.

 

Lūdzam līdz 17.09.2012.saskaņot datumu un laiku ar SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” pārstāvipa mob. telefonu 26494804 vai personīgi ierasties SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”, Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē, 2.stāvā pie sekretāres. Ja līdz norādītajam laikam no kādas no minētajām mājām netiks saņemta informācija par darbu pieņemšanas datumu un laiku, darbi tiks pieņemti bez mājas pārstāvja klātbūtnes.

 

 

SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”                                                              03.09.2012.

Informācija

 par avārijas situāciju novēršanai veiktajiem darbiem

no  06.05.2013.  līdz   10.05.2013.

 

 

 

N.p.k.

Datums

Adrese

Darba apraksts

1.

07.05.

Maskavas– 18

Kanalizācijas tīrīšana (2.p.t.)

2.

07.05.

Atbrīvošanas al- 178

Kanalizācijas tīrīšana(4.p.t.)

3.

08.05.

Ventspils– 6

Kanalizācijas tīrīšana(5.p.t.)

4.

08.05.

Kosmonautu– 7

Sūces novēršana no radiatoriem (25.dz.)

 

 

                                                                SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”

Informācija

 par avārijas situāciju novēršanai veiktajiem darbiem

no  29.04.2013.  līdz   03.05.2013.

 

 

 

N.p.k.

Datums

Adrese

Darba apraksts

1.

26.04.

Dārzu– 65

Aukstā ūdens ventiļa nomaiņa (6.p.t.)

2.

29.04.

Stacijas– 18

Kanalizācijas tīrīšana(4.p.t.)

3.

29.04.

Maskavas– 6

Kanalizācijas tīrīšana(4.p.t.)

 

 

                                                                SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”