SIA„Rēzeknes Namsaimnieks” informē

 

Saskaņā ar likuma Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta4.daļu un saistošajiem Ministru Kabineta noteikumiem nr. 1014 „Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”, jebkurš dzīvokļa  īpašnieks un īrnieks ir tiesīgs zināt, kādi naudas līdzekļi ir mājas kontā, arī cik lielas naudas summas nama uzturēšanai plānots izmantot tuvākā gada laikā .

SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” piedāvā iespēju, izmantojot internetu, iepazīties ar savas dzīvojamās mājas apsaimniekošanas plānoto tāmi nākošajam kalendārajam gadam. Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmē būs atrodamas sadaļas par paredzētajiem izdevumiem mājas kopīpašumā esošās daļas un tai piesaistītā zemes gabala sanitāro kopšanu un labiekārtošanu, dzīvojamās mājas tehnisko apkopi un remontdarbiem,  mājas apsaimniekotāja administratīvajiem un pārvaldes izdevumiem, arī – par plānotajiem ieņēmumiem. Tas ļaus dzīvokļu īpašniekiem  kontrolēt līdzekļu izmantošanu, arī iesaistīt tos, ar dzīvojamā fonda apsaimniekošanu,saistīto jautājumu risināšanā.

Lai būtu iespēja pieslēgties VIS sistēmai un iepazīties ar plānoto tāmi un izdevumiem, arī saņemt rēķinus par  apsaimniekošanunepieciešams, līdzi paņemot pasi un īpašuma apliecinošu dokumentu, personīgi ierasties SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”  ofisā Atbrīvošanas alejā 106, 4.kabinetā -„Abonentu daļā”  un saņemt paroli/lietotājvārdu.

        Pieņemšanas laiks katru darba dienu no plkst. 07.30-12.00  un no plkst. 12.30-16.00

 

Foto: LETA

Vairs nepiešķirs 50% līdzfinansējumu māju siltināšanai

Aleksandra Fahretdinova. 2012. gada 19. marts 07:25

«Pēc Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātes, kas paredzēta daudzdzīvokļu māju siltināšanai, noslēgšanās, skaidrs, ka mēs to vairs neturpināsim ar 50-60% līdzfinansējumusaka Ekonomikas ministrijas (EM) valsts sekretārs Juris Pūce un norāda, ka no kopumā aktivitātei atvēlētajiem 47,7 miljoniem latu pašlaik ir palikuši 16 miljoni, kas varētu tikt iztērēti jau šogad.

Pēc ERAF naudas apgūšanas EM iecerējusi virssaistību uzņemšanos, kas nozīmētu mājokļu siltināšanas līdzfinansējumu šobrīd esošajā apjomā, tomēr līdzekļi tiktu piešķirti vairs ne no Eiropas Savienības (ES) fondiem, bet valsts budžeta. Aktivitāti varētu iedarbināt tad, ja ERAF līdzekļi tiktu izlietoti līdz 30. jūnijam, un šādā gadījumā varēs nosiltināt tās mājas, kuras būs iesniegušas pieteikumus līdz minētajam datumam. Virssaistību apjoms plānots pieci miljoni latu, tomēr, iespējams, ne visa summa varētu tikt izmantota, jo daļa pieteikumu nav sagatavoti atbilstoši prasībām un tāpēc varētu netikt apstiprināti realizācijai. Jautājums par finansējuma piešķiršanu šādai aktivitātei tuvāko pāris nedēļu laikā varētu tikt skatīts Ministru kabinetā, prognozē ministrijā.

J. Pūce skaidroja turpmākās EM ieceres attiecībā uz atbalstu daudzdzīvokļu māju siltināšanai: «Saprotam, ka šobrīd būtu ļoti nevēlami pārtraukt aktivitātes šajā virzienā. Mēs esam sākuši darbu pie , ka atbalstu varētu strukturēt ar finanšu instrumentu, bet ne klasisku grantu palīdzību.» vienu no šādiem instrumentiem viņš minēja valsts garantiju programmu bankā ņemtiem kredītiem, kas palīdzētu panākt ilgāku kredīta atmaksas laiku un pozitīvākas procentu likmes.

Tāpat EM pārstāvis minēja mājokļu siltināšanas atbalsta modeli Igaunijā, kur valsts daļēji sedz šādus kredītus gadījumos, ja panākti energoefektivitātes rezultāti virs minimālajām prasībām. Labiem projektiem tie ir 10% no kopējās summas, bet izciliem – 20%. J. Pūce pieļāva, ka Latvijā sākotnēji būtu vajadzīgs nedaudz vairāk, lai aktivitāti varētu iekustināt. Starp EM iecerētajām atbalsta aktivitātēm, iespējams, varētu būt arī nodokļu atlaižu instruments, kas gan vairāk skartu pašvaldības, jo efektīvākais būtu nekustamā īpašuma nodoklis, norādīja EM valsts sekretārs. Tāpat tiekot domāts par atvieglojumiem enerģijas servisa kompānijām (ESCO), kas veic ēku siltināšanu, pretī saņemot samaksu ietaupīto enerģijas resursu apjomā.

Dienajau rakstīja, ka pērn bija stipri pieaugusi iedzīvotāju aktivitāte, piesakoties līdzfinansējumam ēku siltināšanai. Pašlaik aktivitāte saglabājas iepriekšējā gada līmenī, tomēr EM paredzēja intereses pieaugumu uz pavasara pusi, tādējādi varētu tikt izsmelti pieejamie ES fondu līdzekļi, kas kopumā aktivitātē ir 47,7 miljoni latu.

Laikā no 2009. gada līdz šā gada martam kopumā bija iesniegti 812 projekti ERAF līdzfinansējuma saņemšanai un no tiem apstiprināti vairāk nekā puse – 474 projekti. Lielākais apstiprināto projektu skaits bijis pērn – 276, bet šogad pirmajos divos mēnešos – 32. Savukārt vērtēšanā pašlaik ir vēl 55 projekti. 

Informācija par šīs nedēļas semināriem

1)   21.martā plkst. 18.00 seminārs par būvniecības iepirkumu un vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes sagatavošanu

Pasākuma laikā Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktore I.Ošaklātesošos informēs par Ekonomikas ministrijas izstrādātajām vadlīnijām tehniskās specifikācijas sagatavošanai publiskajam iepirkumamdaudzdzīvokļu māju renovācijai. Pasākuma laikā Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta vecākais referents Andris Mālnieks pastāstīs par prasībām vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes sagatavošanaidaudzdzīvokļu māju renovācijai

Pasākuma tiešraide http://tiesraide.rtu.lv/dzivosiltak2012/.

2)     22.martā LIAA telpās (Pērses ielā 2) notiks seminārs par kvalitatīvu projekta ieviešana programmāDaudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi“”. Šoreiz speciālisti arī stāstīts arī par  maksājumu veikšanu un atskaišu gatavošanu.Sīkāka informācija http://www.liaa.gov.lv/lv/sakumlapa/jaunumi/sf_bezmaksas_seminars_22032012/                                                             

       Atskatoties nesenā pagātnēceturtdienas un piektdienas starptautiskās konferencesDaudzdzīvokļu māju pārvaldīšana un renovācija Latvijā un pasaulēprezentācijas ir atrodamas Ekonomikas ministrijas mājas lapā http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30759

arī atgādinu, ka Ekonomikas ministrija šogad pirmo reizi piedalāskampaņā „Uzslavē labu servisu!”,aicinot uzņēmējus un citus sabiedrības pārstāvjus novērtēt ministrijas darbu, sniegto pakalpojumu kvalitāti un atsaucību, līdz 31.martam ierakstot atsauksmes mājas lapā http://uzslava.labsserviss.lv/vote/latvijas-republikas-ekonomikas-ministrija

Veiksmi darbos vēlot

Inese Bērziņa

Ekonomikas ministrija

67013240, 26578158

www.twitter.com/siltinam

www.em.gov.lv/dzivosiltak

http://www.facebook.com/

http://www.vimeo.com/dzivosiltak

  

Informācija dzīvokļu īpašniekiem!

       KURZEMES REĢIONĀLĀ ENERĢĒTIKAS un ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA” sadarbībā ar SIA „GRAND EKO”, pētijumaDaudzdzīvokļu ēku energeofektivitātes risinājumi”  ietvaros piedāvā veikt bez maksas energo auditu daudzdzīvokļu dzīvojamām majām Latvijas teritorijā.

      Konkursam ēku var pieteikt apsaimniekotājs, pārvaldnieks vai dzīvokļu īpašnieku kopības pārstāvis (Dzīks, Dzīb). ir lieliska iespēja noskaidrot savas daudzdzīvokļu ēkas potenciālo ietaupījumu un būt par vienu soli tuvāk ēkas renovācijai ar Eiropas līdzfinansējumam.

Konkursa anketa un nolikumswww.GrandEko.lv

   Konkursa mērķis ir veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāju izpratni par ar ēku energoefektivitāti saistītiem jautājumiem un  potenciāliem siltumenerģijas ietaupījumiem mājas renovācijas rezultātā. Papildus iespējams saņemt konsultācijas, par Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaistes iespējam daudzdzīvokļu mājām.

       Atkarībā no atsaucības tiks lemts par konkursa papildus kārtu izsludināšanu. Pieteikties konkursam iespejams lidz 25 martam.

Kontaktinformācija: info@grandeko.lv

 Tel:  20076706begin_of_the_skype_highlighting20076706end_of_the_skype_highlighting29522522begin_of_the_skype_highlighting; 29522522      end_of_the_skype_highlighting

Ko darīt,

lai pie logiem neveidotos kondensāts

     “Janvārī ielikām jaunus plastmasas logus. Stikli telpās aizsvīst, pa nakti mitrums apakšā sasalst 10 cm joslā, pārējās malās – pa 3 cm. Kāpēc notiek?”  jautā Lūcija Kuldīgas novadā.

   Jaunie logi ar stikla paketēm un profilu rāmjiem ir daudz siltumekonomiskāki nekā vecie. Vienlaikus tie arī daudz mazāk laiž cauri gaisu un tāpēc rada ventilācijas problēmas, kuras pirms tam varēja nebūt. Nepietiekamas gaisa apmaiņas dēļ telpās uzkrājas mitrums, kuru bagātīgi izdala cilvēki, dzīvnieki, augi, veļas žāvēšana un pusdienu gatavošana. Mitrais gaiss uzkrājas pie loga un kondensējas vēsākajās vietās, kas veidojas stikla paketes un rāmja sadurē. It īpaši, ja tur izmantoti alumīnija distanceri un profili nav piemēroti. Šādā situācijā telpas nepieciešams regulāri vēdināt, kaut vai dažas reizes dienā kārtīgi attaisot logus. Vislabāk ierīkot piespiedu ventilāciju ar speciālu gaisa padevi. var būt arī aizvāžama lūka zem vai virs loga.

Protams, visdrošāk logiem ir izmantot trīskāršās stikla paketes ar termiskajiem distanceriem, tad arī mitrākās iekštelpās kondensāts veidojas mazāk. Izraugoties jaunos, nevajadzētu skatīties uz pašiem lētākajiem, jo tiem ir savas problēmas.

Ja, sakārtojot vēdināšanu, joprojām veidojas salstošs kondensāts, jāgriežas pie logu pārdevēja un jāizvirza pretenzijas, varbūt nāksies mainīt stikla paketes, – iesaka uzņēmumaSaules logi&durvisprojektu vadītājs Gints Gusārs. – Ja pārdevējs jau pazudis, atliek doties uz kādu solīdu logu tirdzniecības firmu un meklēt palīdzību tur.

Latvijas avīze. 04.04.2012 Andris Ozoliņš

http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=345672:kondensts&catid=141&Itemid=164 

SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”

organizē akciju

 

             Visi, kuri līdz 15.aprīlim iesniegs pieteikumus par remontdarbu veikšanu savā dzīvoklī ar vēlmi  nomainīt radiatorus, uzstādīt dušas kabīnes, izlietnes, klozetpodus un  ūdens skaitītājus, saņems 10% atlaidi  darbu samaksai  un 2 gadu garantiju par  izpildītajiem darbiem.

Atlaide piemērojama arī tad, ja paredzēts veikt tikai vienu no minētajiem remontdarbiem.

Atgādinām, ka attiecīgā kvīts ir jāsaglabā.

Pieteikumi iesniedzami SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”, Atbrīvošanas alejā 106, 2.stāva, 11.kabinetā.