Apsaimniekošanā esošo māju

 izpildītie remontdarbi par 2010. gadu

 

 

Darba veida nosaukums*

Daudz.

Adreses

1

2

3

Jumta seguma ( šīfera )

remonts

 

 

– nomaiņa + lietus ūdens  

  noteku sistēma

– noklāš. ar Hiperdesmo

 

175m2

 

 

 

Atbrīvošanas al. 78; 82; 112; 118; 120; 121; 170; Dārzu 22; 57; 75; 82; Krasta 49; Komunālu 12a;Kosmonautu 11; Metālistu 6; 18.Novembra1; 12c;12b; Raiņa 9b;

Rūpnīcas 5a; 6; Skolas 13. 

1351m2

Brīvības 20; Metālistu 1; Rēznas 9

134m2

Keramiķu 6

Jumta seguma remonts

(mīkstais jumta segums)

1690m2

Atbrīvošanas al.80;Blaumaņa 1;Bērzpils 34 Dārzu 65; 67; 72; 77; Egļu 15; Dzelceļnieku 19; 21; Raiņa 47; Rēznas 39; Maskavas 9/2; 18; 28/1; Meža 6; Kooperatīvu 1; 13;

Kempa 40; 42;  Lubānas 6; 8; 65; Pils 1; Skolas 8a;Varoņu 3;Ventspils 4;5;6;15; 22; Zemnieku 50;

Ār. durvju nomaiņa

 ar apdares darbiem

 

Ār. durvju remonts

 

Kodu atslēgu remonts un nomaiņa

40gab

 

 

365gab

 

47gab

Atbrīvošanas 58; Brieža 1;3; Dārzu 41a; 43;72;80;  Keramiķu 6; Kuldīgas 9; Pils 1 Rāncāna 4;  Rīgas 2; Rūpnīcas 5a; 5b;

 Seiles 26a;

Atbrīvošanas101;105;108;109;110;117;119; 128;147;151;Atmodas 2; Brieža 1;29/31; Bukmuižas 56; Dārzu 22a; 28; 65;67;72;80; Dzelzceļnieku 21; Kooperatīvu 9;11; Kosmonautu 7; 11;12; Lubānas 6;7; Maskavas 13;20; 24; Metālistu 7; 18.Novembra 12; 12a; 12b; Rancāna 33;35; 36; Raiņa 47; 58; Rūpnīcas 3;  5b;

Skrindu 14; Skolas 2;Ventspils 5; 6; Valdemāra 8; Zemnieku 44;50 u.c. objekti

Koka logu remonts un stiklošana

 

 

 

Koka logu nomaiņa

– k./telpās

– pagrabā

bēniņos

PVC logu nomaiņa

– k./telpās

 

 

– pagrabā

253gab

 

 

 

 

 

13gab

4gab

5gab

 

93gab

 

 

68gab

Atbrīvošanas 33; Brieža 3; 3a; Dārzu 77; Dzelzceļnieku 21; Egļu 15; Lubānas 6; Kooperatīvu 11; Kosmonautu 12/1;

Lubānas 7; 18.Novembra 12; Metālistu 1;

Rancāna 35; 36; Rūpnīcas 6; Ventspils 22; Valdemāra 2

Atbrīvošanas al. 178

Bērzpils 34; Rancāna 35;

Atbrīvošanas 120;128; 170; Raiņa 9b; u.c.

Dārzu 6; 41a;59;  Krāslavas 9; Metālistu 6; Rancāna 36; Seiles 28; Torņa 9;Varoņu 38; Vilānu 2a;

Atbrīvošanas al.170; 180; Dārzu 41a; Rūpnīcas 5b; Meža 31; 18.Novembra12

 

 

1

2

3

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts

 

K./ telpu rem. darbi

-grīdas,

– margas, plaisas

3 mājas

 

 

 

12m2

64m

Atbrīvošanas al.178; Bērzpils 34; Rēznas 9

 

Atbrīvošanas al. 112; 145; Bērzpils 34; Dzelzceļnieku 21; Meža 11; Skolas 8a

Cauruļu izolācija

ar vatēm un maisa audumu

2806 m2

Atbrīvošanas al. 78;80;82; Dārzu 28;80; Brīvības 3; Maskavas 6; Kosmonautu 12; Ventspils 4

Pasta kastes

     – nomaiņa

     – remonts

 

320gab

21gab

Atbrīvošanas al. 178; 180; Dārzu 28;

Maskavas 24; Rūpnīcas 3a; Ventspils 4

Soli

    – remonts

    – uzstādīšana

 

58 gab

19gab

Atbrīvošanas al.162; 170;110; Brīvības 22; Dārzu 22; 22a; Kosmonautu 12; 12/3; Kooperatīva 13;Lubānas 6; 8; Maskavas 8; Metālistu 5; 7; 11; 13; Meža 31; Rēznas 39; Skolas 2; Stacijas 8; Ventspils 22

Dūmeņu pārmūrēšana

38 gab-46.5m

Atbrīvošanas 145a; 151a;Brieža 30;  Dārzu 81; 84; Krāslavas 6; Krasta 34a; 49; Komunālu 12a; Latgales 39; Meža 21;

Upes 28; 32; Rancāna 4; 33; Rūpnīcas 4;

Stacijas 21;Varoņu 38;Viļānu 2a; Zilupes83

Ventilācijas tīrīšana

 

dūmvadu tīrīšana

599m

 

107m

 

Atbrīvošanas al. 43; 78; 112; 172; Baznīcas 29a; Brīvības 22;Brieža 31b; Baumaņa 5; Dārzu 41a; 57; 60; 80; Dzelzceļnieku 21; Jupatovkas 12; Kooperatīvu 5; 9; Kosmonautu 12/1; 12/3; Latgales 33; Metālistu 9; 11; Meža 4;29;  18.Novembra 17; Ķeramiķu 8; Stacijas 21; Valdemāra 2; Varoņu 38; Ventspils 9; 22; Zemnieku 44.

Bēniņu pārseguma siltināšana ar vatēm

 

Pārejas siltināšana

771m2

 

 

18m2

Atbrīvošanas al. 80;105; 128;

Dārzu 37

 

Meža 6

 

Trotuāru

 -remonts;

– nomaiņa

 

56m

80.2m2

Atbrīvošanas al.172b; Dzelzceļnieku 19;21; Stacijas 18; Varoņu 3

Meža 4

 

Betona darbi

– sienas  remonts;

 

– lieveņu remonts;

 

 

 

– cokola apmetuma rem.

– aku remonts

– bet.apmales ierīkošana

– pārējie betona darbi

 

20.44m3

 

Atbrīvošanas al. 70;105; Brieža 3;

Dārzu 22;22a; Kosmonautu 3; Latgales 33; Rancāna 33; Seiles 1a; 18.Novembra12a;

52gab

 

 

 

Atbrīvošanas al.70;105; Blaumaņa 1; 5; Dārzu 41a;77;Kosmonautu 3; Keramiku 6; Maskavas 6; 18; Seiles 28; 18.Novembra12a; Brieža 3; Rīgas 2; Ventspils 5; 15;

10m2

Rīgas 2

5gab

Baznīcas 15; Maskavas 32; Meža 4;6

266m2

Kosmonautu 3; Maskavas 18; Meža 31;

Rīgas 2; Stacijas 18;

 

1

3

4

Fasāžu siltumizolācija

( gala sienas , paneļi )

– ar tenapora plātnēm

 

 

 

– ar siltumizolācijas

  vatēm FAS 3 100mm

 

434m2

 

 

 

Atbrīvošanas 80; 145; 180; Blaumana 1;  Dārzu iela 60;  65; 72;  77; Dzelzceļnieku 19; 21; Kooperatīvu 9; 11; Lubānas 6;7; 8; Maskavas 6; 28/1; Raiņa 58; Rancāna 4; Rūpnīcas 3; 3a; Skolas 8a

1034.5m2

Egļu 15; Krāslavas 9; Kooperatīva 1; Ķempa 42; Meža 6; Upes iela 43a;

Stacijas 16.

Šuvju hermetizācija

1439m

Brieža 1; Dzelzceļnieku 21; Kooperatīva 5; Lubānas 65;  Metālistu 1;Valdemāra 8;

Lietus ūdens not. sistēma

   – nomaiņa,

   – remonts

 

 

635m

34m

Atbrīvošanas al.110;145;151;162;170;172b; Dārzu 37a; Dzelzceļnieku 11;Kosmonautu 7; Ludzas 47; 18.Novembra 12a; 17;

Metālistu 5;11;13; 11;

Plīts, krāsns remonts

3gab

Krāslavas 6; Keramiķu 6; Zemnieku 3

Tualešu remonts

3gab

Baznīcas 29a; Upes 32; Seiles

Lietus ūdens noteku ,

jumtu tīrīšana

1136m

901m2

Atbrīvošanas al. 70;73; 80;82; 105;110; 117; 119;120; 128;147; 172; Baznīcas 26a; 29a; Bērzpils 34; Bukmuižas 50; 56;

Dārzu 8; 22; 42; Kempa 40;42;

Maskavas 8; 18; Meža 6;

 Kosmonautu 11;Rūpnīcas 5; Skolas 10;

 

 

 

Koku zāģēšana

15gab

Atbrīvošanas al.105;117;118;120;Dārzu 28;;41a;42;43; 18.Novembra12;12a12b;

dažādi darbi ( pajumes, lūkas, karogu turētāji, ziņojumu dēļi u.c.)          – 5048.00 Ls

labiekārtošana ( bērnu rot. laukumi, smilts, grants piegāde u.c.)             –   498.25 Ls

nišu atvēršana, aizvēršana ( k./t; dzīvokļos )                                           – 2563.82 Ls

 

Automātikas ierīkošana karsta ūdens sistēmai

3 objekti

Atbrīvošanas .al.105; Skolas 10;

 Ventspils 6

Automatizētu siltummezglu montāža

11 ASM

Atbrīvošanas 105; Atmodas 2; Blaumaņa 5;  Brieža 13; Lubānas 6( II,III SM ); 65;  Maskavas 6; ( I,II SM )Rūpnīcas 5a; Skrindu 19a

Siltummezglu rekonstrukcija

apk. skaitītāju, balansējošo ventiļu, uzstādīšana

4 objekts

Atbrīvošanas al.120; 162; Skolas 2;13;

Pus automatizētu siltummezglu montāža

1 objekts

Rūpnīcas  5

Centrālas apkures ierīkošana

1 objekts

Zilupes 77-3

Ūdensvada , kanalizācijas ierīkošana

4 objekti

Baznīcas 29a; Bukmuižas 56;

 Skrindu 19; Zilupes 81;83;

Apkures, k./a. ūdens iekārtu nomaiņa

( cirkulācijas sūknis, regulators, mot. piedziņa reg. vārsts u.c. )

24 objekti

Atbrīvošanas 105; 111; 151; 178; Brieža 1; Dārzu 67; 77; Kosmonautu 11; 12/2; Lubānas 6; Maskavas 8; 9/2; 18;  32; Metālistu 7; Raiņa 47; Rancāna 4;  Rūpnīcas 5; 5b; Skolas 8a;Valdemāra 2; Ventspils 5; 6;  Zemnieku 44

 

1

2

3

Apkures, auksta , karsta ūdens slēgarmatūras nomaiņa

2005gab

Atbrīvošanas al.117; 121; Blaumaņa 5; Brieža 3; 31b;Bērzpils 34; Dārzu 37a; 65; 67; 72; 77; Dzelzceļnieku 19; Kosmonautu 12; 12/1; 12/2; Lubānas 6; Maskavas 6; 28/1;

Meža 4; Raiņa 58; Rancāna 35;

Rūpnīcas 5; 5a; Skolas 2; Ventspils 4; 5; 6; Viļanu 2a; Zemnieku 44;

Auksta , karsta ūdens maģistrāles nomaiņa

158m

Atbrīvošanas al.128; Pils 1

Drenāžas ierīkošana

50m

Brieža 3a

Ūdensvadu, kanalizācijas , apkures stāvvadu daļēja nomaiņa

42 objekti

Atbrīvošanas al.78; 101;110;111;112; 178;

Atmodas 4; Bērzpils 34; Blaumaņa 1;

Brieža 1;31a; Brīvības 3;

Dārzu 37a; 41a; 67; 77; Dzelzceļnieku 19; 21; Krāslavas 9; Kosmonautu 12/1; Lubānas 7;

Maskavas 8;18;24;28/1; 32; Metālistu 1;6;

Meža 11; Pils 7a; Raiņa 9b; Rūpnīcas 3a; 4; 5; 5a; 5b; Skolas 8a;13; Stacijas 18;

Upes 45a; 18.Novembra1; Varoņu 3

Lietus kanalizācijas daļēja nomaiņa

15 objekti

Atmodas 4; Dārzu 65; 67;72; 77;

Dzelzceļnieku 21;  Egļu 15; Lubānas 6; Maskavas 18;  Raiņa 58;

Ventspils 4; 5; 6; 15; Zemnieku 44

Apkures, auksta/ karsta ūdens ievadu nom.

11 objekti

Atbrīvošanas al.153/8; Blaumaņa 1;

Dārzu 9; 28; 67; 72;Kosmonautu 12;

 Lubānas 6; Maskavas 20; Metālistu 6; P.Brieža 3; Zemnieku 44

Kanalizācijas ievadu nomaiņa

2

 objekti

Lubānas 8; Skolas 13

Sensoru uzstādīšana,

 

gaismekļu nomaiņa

700gab

 

673gab

Atbrīvošanas al. 58; 143a; 153/8; 170;178; Blaumaņa 5; Bērzpils 34; P.Brieža 3a;16; Dārzu 41; 65; Dzelzceļnieku 21; Kosmonautu 7; 12/1; Kooperatīva 7; Latgales 40a; Lubānas 65; Maskavas 18; 24; 28/1; Meža 6; Rancāna 33;35; Rēznas 9; Rūpnīcas 5; 5b; 7; Upes 43a; 18.Novembra12c;12b ;Skolas 2; Stacijas 18; V.Siles 26a; 28;Varoņu 3; Ventspils 5; Zemnieku 50; 

 

         

  

  *-remontdarbu izvēles veidi.         

                        

 

SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” vadības ziņojums

par 2010.gada darbību

 

        SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” pārskata 2010. gadu noslēdza ar 10 860 latu peļņu, ko uzņēmuma vadība piedāvā novirzīt attīstībai. Pārskata perioda sākumā pamatkapitāls bija 193 652 lati, kas gada laikā tika palielināts par 23 600 latiem ar mantisko ieguldījumu. Saskaņā ar deleģēšanas līgumu par Rēzeknes pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, ir noslēgti zemes nomas līgumi ar dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu īpašniekiem-  fiziskām personām, par ko pārskata periodā ir samaksāti 9 048 lati.

   Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits 2010. gadā bija 208 darbinieki (salīdzinoši 2009. gadā – 232 darbinieki). Attiecīgi arī personāla izmaksas 2010. gadā bija 961 788 lati, kas ir par 72316 latiem mazāk, nekā iepriekšējā gadā.

   Bez tekošajiem  remontdarbiem (2010.gadā)  siltinātas gala sienas 7 mājām, jumta segums nomainīts 4 mājām, ierīkoti 13 automātiskie  siltummezgli, 28 mājās nomainīta apkures, aukstā/karstā ūdens slegarmatūra vai stāvvadi, izolētas caurules -2452 kv.m, 38 mājās uzstādīti sensori,  kāpņu telpas uzstādīti 168 PVC logi un  nomainīti 21 durvju bloki, 4 mājās ierīkoti ūdens un  kanalizācijas tīkli.

    Ņemot vērā izveidojušos situāciju dzīvojamo māju apsaimniekošanas tirgū, ir radusies nepieciešamība meklēt risinājumus, kā efektīvāk un lētāk veikt dzīvojamo māju apsaimniekošanu. Turpinoties tendencei ilgtermiņā pieaugt siltumenerģijas cenām, arī 2011. gadā  īpaša uzmanība tiks veltīta pasākumiem, kas veicinās māju siltuma zudumu samazināšanu .Četrās dzīvojamās mājās ir ieplānoti renovācijas darbi ar ERAF līdzfinansējumu.

    Būtiska nozīme ir uzņēmuma materiāli tehniskās bāzes modernizācijai, jaunu tehnoloģiju apgūšanai un ieviešanai, kas ļaus ekonomēt esošos finanšu līdzekļus un racionāli izmantot iedzīvotāju maksāto apsaimniekošanas un īres maksu. Tādēļ 2011. gadā tiek plānots investēt līdzekļus  materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai, lai spētu veiksmīgi konkurēt māju apsaimniekošanas tirgū.