Paziņojums

Paziņojums

 

Aicinām zemāk norādīto dzīvojamo māju īpašniekus piedalīties  mājas veikto kārtējo remontdarbu pieņemšanā:

18.Novembra- 12a12b12c;

Atbrīvošanas aleja– 58, 71, 80, 83, 107, 110, 112, 116, 117, 119, 128, 143, 145, 151, 162, 172, 172b, 178;

Ausekļa– 30;

Baznīcas8a, 29a;

Blaumaņa– 1;

Brīvības– 3, 20, 22;

Bērzpils– 34;

Dzellzceļnieku– 19, 21;

Dārzu– 12, 21, 22, 22a, 32, 37, 41a, 60, 65, 80;

Raiņa9b, 47, 58;

Ķempa– 42;

Kooperatīva– 1, 5, 7, 9, 11, 13;

Kosmonautu– 3, 7, 12, 12/2;

K.Valdemāra- 2, 14;

Krasta– 49;

Latgales– 95;

Lubānas-6, 7, 8, 59, 65;

Maskavas– 6, 8, 18, 20, 24, 32;

Metālistu– 1, 6, 11, 13;

Meža- 4, 6, 25, 31;

N.Rancāna- 4, 33, 36;

Pils– 1;

P.Brieža- 1, 3, 3a, 9a, 16, 31a;

Rīgas– 2;

Rūpnīcas– 3, 4, 5, 5a, 7;

Skolas– 2, 8a, 10, 11, 13;

Stacijas– 18;

Upes43a, 45a;

Ventspils– 5, 6, 15, 22;

Zemnieku– 44, 48;

Zilupes– 79.

Lūdzam līdz 16.11.2012. saskaņot datumu un laiku ar SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” pārstāvi  pa tlf. 646-24501 vai personīgi ierasties SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”, Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē, 2.stāvā pie sekretāres.Ja līdz norādītajam laikam no kādas no minētajām mājām netiks saņemta informācija par darbu pieņemšanas datumu un laiku, darbi tiks pieņemti bez mājas pārstāvja klātbūtnes.

 

12.11.2012.g.

              SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”