Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības

uzlabošanas pasākumi

(11. un turpmākās kārtas)

Svarīgi!

        Aktivitātē projektu iesniegumu pieņemšana tiks pārtraukta 2013. gada 31. augustā. Ja 2013. gada jūlijā iesniegtajos projektu iesniegumos pieprasītais finansējums pārsniegs projektu iesniegumu atlases vienpadsmitajā kārtā pieejamo finansējumu, projektu iesniegumu pieņemšana tiks pārtraukta 2013. gada 31. jūlijā

Sludinājums par atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas pārtraukšanu (11. kārta) pieejams šeit

Sludinājums par atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu (11. kārta) pieejamsšeit.

Projektu iesniegumu vērtēšanas laika plāns: lēmumu LIAA pieņem 2 mēnešu laikā pēc kalendāra mēneša beigām, kurā iesniegts projekta iesniegums.

Ministru kabineta 2013. gada 28. maija noteikumi Nr.284  Noteikumi par darbības programmasInfrastruktūra un pakalpojumipapildinājuma 3.4.4.1. aktivitātesDaudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumiprojektu iesniegumu atlases vienpadsmito un turpmākajām kārtām.

Papildu informācija pieejama LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot pa tālruni 67039499, klātienēdarba dienās no plkst. 8.30 – 17.00 Rīgā, Pērses ielā 2 (1. stāvs), vai sūtot e-pastujautajumi@liaa.gov.lv

 

 

Parakstīts līgums

 par mājas renovāciju

 

    Šī  gada janvāra sākumā masu mēdijos jau tika ziņots par to, ka SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” iesniedza projekta pieteikumu Latvijas investīciju un attīstības aģentūrai par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovāciju Valērijas Seiles ielā 28, Rēzeknē. Izvērtējot iesniegto dokumentāciju izrādījās, ka paredzamie remontdarbi nedos nepieciešamo siltumenerģijas ietaupījumu, lai varētu pretendēt uz Eiropas Savienības līdzekļu (ERAF) līdzfinansējumu. Konstatēta neatbilstība Ministru Kabineta noteikumu Nr.272 projektu atbilstības kritērijam Nr.18, kur norādīts par to, ka „Daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc renovācijas nepārsniedz 120 kilovatstundas uz vienu kvadrātmetru gadā, ja daudzdzīvokļu mājai ir viens vai divi stāvi”. Mūsu gadījumā šis rādītājs tika nedaudz pārsniegts.

Konsultējoties un pārrunājot radušos situāciju ar mājas īpašniekiem bija nolemts ātri ķerties pie atkārtota pieteikuma darba organizēšanas, tikai šoreiz projektā plānojot arī logu nomaiņu dzīvokļos. Pirmajā gadījumā šī aktivitāte apzināti netika ieslēgta projekta plānotajos darbos, jo dzīvokļu īpašnieki, kuriem nav vēl nomainīti logi, solīja šos darbus izdarīt līdz mājas renovācijas uzsākšanai paši saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Jāpiekrīt, ka tas bija pamatots risks, ka kāds  solījumu var arī neizpildīt. Un iedomājamies situāciju, kad skaistai un  atremontētai mājai kadā no stāviem un kādā dzīvoklī joprojām paliek vecie koka logi. Protams, ka tas ir nesmukums un siltuma zudumi garantēti!

Marta beigās projekta pieteikumu par šīs mājas renovāciju iesniedzām atkārtoti. Rezultāts ir iepriecinošs un tagad pēc līguma noslēgšanas varam uzsākt mājas renovācijas projekta plānotās aktivitātes.

Līdz būvdarbu uzsākšanai  ejams vēl ilgs un gars ceļš. Un lai renovāciju uzsāktu, pirmkārt, jāizstrādā iepirkuma procedūras nolikums un tehniskā specifikācija. Uz ko-  jāsaņem apstiprinājums no LIAA par to, ka nolikums ir atbilstošs Publisko iepirkumu likumam.  Otrkārt, jāizsludina Iepirkums par celtniecības būvdarbiem un siltumapgādes sistēmas renovāciju, jāizvēlas darbu veicējs par piedāvāto zemāko cenu un jāsaņem pozitīvs apstiprinājums no LIAA par izvēlēto pretendentu (vai izvēlēts atbilstoši likuma normām), jānoslēdz līgums un tikai tad var uzsākt darbus.

Šo paredzamo dokumentālo darbu uzskaitījumu minēju , lai kārtējo reizi lasītājam atgādinātu, ka projekta realizācijas darbs ir skorpulozs un ilstošs. Un nav tik būtiski, vai tas ir liela apjoma vai tikai pāris desmit tūkstošu latu kopsummā. Dokumentu plūsma projektu lietās  ir visai līdzīga un tajā pašā laikā krietni apjomīga.

Atliek tikai atgādināt,  ka renovācijas projekta rezultātā paredzēta ēkas fasādes, gala sienu, cokola un bēniņu pārseguma siltināšana, koka logu nomaiņa dzīvokļos, jumta seguma renovācija un ventilācijas kanālu tīrīšana. Bez tam projekta īstenošanas laikā plānota siltumenerģijas individuālās uzskaites instalācija, kur katrā dzīvoklī patērētās megavatstundas (MWH) tiks uzskaitītas atseviški no mājas kopējā skaitītāja. Savukārt santehnikas sistēmas pārbūve dos iespēju regulēt un ekonomēt siltumeneģijas padevi katrā dzīvoklī.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda Ls 33 503.40 , kur ERAF finansējums-

11 090.00 lati.

 

 

 

SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”

pr.vadītājs

A.Drebeinieks 

Paziņojums

 

Aicinām zemāk norādīto dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus piedalīties  mājas veikto kārtējo remontdarbu pieņemšanā

 <par jūniju>

Atbrīvošanas aleja 70, 78, 101, 105, 107, 111, 117, 119, 128, 170, 178, 180;

Atmodas-4;

B.Skrindu-19a;

Baznīcas8a;

Blaumaņa-1,5;

Brīvības-22;

Bukmuižas 8;

Bērzpils-34,

Dzelzceļa-110km;

Dzelzceļnieku-19;

Dārzu-8, 9, 21, 22, 22a, 37, 37a, 43, 60, 65, 67, 69, 84;

Izraēlas 4;

Raiņa 9b, 16, 58;

Ķempa-40;

Kooperatīva-1, 11, 13,

Kosmonautu– 3, 12, 12/1, 12/2, 12/3;

K.Valdemāra- 2, 8, 14;

Krasta 10, 34a;

Latgales– 33;

Lubānas– 6, 7, 8, 65;

Ludzas 45;

Maskavas– 6, 8, 9/2;

Maskavas– 13, 18, 24, 28,

Metālistu– 1;

Meža- 4;

N.Rancāna-4, 33, 35, 36;

Pils-1, 14;

P.Brieža- 1, 3, 3a, 29/31, 34;

Rēznas-39,

Rīgas– 2;

Rūpnīcas– 3, 5, 5a, 7;

Skolas8a, 10;

Upes-32;

V.Seiles- 26,

Varoņu– 3;

Ventspils– 5, 9, 15, 22;

Viļānu-2a;  

Zemnieku– 44, 48;

Zilupes-73;

18.Novembra-1, 12a12c,

Keramiķu-6.

Lūdzam līdz 25.07.2013. saskaņot datumu un laiku ar SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” pārstāvi  pa telefonu 646-22407 vai personīgi ierasties SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”, Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē, 2.stāvā 10.kabinetā. Ja līdz norādītajam laikam no kādas no minētajām mājām netiks saņemta informācija par darbu pieņemšanas datumu un laiku, darbi tiks pieņemti bez mājas pārstāvja klātbūtnes.

 

13.07.2013.g.

              SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”

Paziņojums

 

Aicinām zemāk norādīto dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus piedalīties  mājas veikto kārtējo remontdarbu pieņemšanā

 <par maiju>

Atbrīvošanas aleja 43a, 78, 105, 107, 108, 110, 116, 119, 128, 178, 180;

Atmodas-2, 4;

Ausekļa– 30,

B.Skrindu-14;

Baznīcas26a29a;

Blaumaņa-1,5;

Brīvības-3, 20, 22;

Bukmuižas 8, 50;

Bērzpils-34

Dzelzceļnieku-19, 21;

Dārzu-21, 22, 22a, 37, 37a, 40, 41a, 42, 60, 65, 67, 69, 72, 80;

Raiņa 9b, 47;   

Ķempa-40, 42;

Kooperatīva-1, 5, 7, 9, 11, 13,

Kosmonautu– 11, 12, 12/1, 12/2, 12/3;

K.Valdemāra- 2, 8, 14;

Latgales– 40;

Lubānas– 6, 7, 8, 59, 65;

Maskavas– 8;

Maskavas– 18, 20, 24;

Metālistu-7, 11;

Meža- 21;

N.Rancāna-4, 33;

Pils-1,7a;

P.Brieža- 1, 3, 3a, 16, 31a31b;

Rēznas-11,  

Rūpnīcas– 3, 5, 5a, 6;

Skolas– 2, 8a, 10, 11, 13;

Stacijas-18,21;

Upes-43a,45a;

V.Seiles- 26, 26a

Varoņu– 3;

Ventspils– 4, 5, 6, 9, 22;

Viļānu-2a

Zemnieku– 44;

Zilupes-73;

18.Novembra-12a, 12b,

Keramiķu-6.

Lūdzam līdz 18.07.2013. saskaņot datumu un laiku ar SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” pārstāvi  pa telefonu 646-22407 vai personīgi ierasties SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”, Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē, 2.stāvā 10.kabinetā. Ja līdz norādītajam laikam no kādas no minētajām mājām netiks saņemta informācija par darbu pieņemšanas datumu un laiku, darbi tiks pieņemti bez mājas pārstāvja klātbūtnes.

 

13.07.2013.g.

              SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”

Informācija

 par avārijas situāciju novēršanai veiktajiem darbiem

no  01.07.2013.  līdz   05.07.2013.

 

N.p.k.

Datums

Adrese

Darba apraksts

1.

02.07.

Varoņu- 3 Kanalizācijas stāvvada daļēja nomaiņa

 

                                                                SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”

Informācija

 par avārijas situāciju novēršanai veiktajiem darbiem

no  25.06.2013.  līdz   28.06.2013.

 

 

 

N.p.k.

Datums

Adrese

Darba apraksts

1.

25.06.

Metālistu– 11

Aukstā ūdens ventiļa sūces novēršana (16.dz.)

2.

25.06.

Dārzu– 65

Kanalizācijas tīrīšana (1.p.t.)

3.

28.06.

Lubānas– 65

Radiatora sūces novēršana (44.dz.)

 

                                                                SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”