Izcenojumi

Datums
Nosaukums
31.01.2018
Ūdensapgādes un kanalizācijas, siltumapgādes un elektroapgādes darbu izcenojumu kalkulācija spekā no 2018.gada 1.februārī