Veidlapas

Datums
Nosaukums
07.10.2021
Maksas pakalpojumu cenrādis spēkā no 01.09.2021
Apraksts:
Dokumenti:
11.03.2021
Iesniegums par veicamajiem darbiem
Dokumenti:
11.03.2021
Iesniegums par īpašnieka maiņu
Dokumenti:
11.03.2021
Par rēķina saņemšanu e-pastā
Dokumenti:
11.03.2021
Iesniegums suņa reģistrācijai