Veidlapas

Datums
Nosaukums
23.12.2021
Par dzīvokļa īpašnieka maiņu
Dokumenti:
23.12.2021
Par kļudaini pārskaitītās naudas atgriešanu
Dokumenti:
23.12.2021
Par pazaudētas stāvēšanas atļaujas atjaunošanu
23.12.2021
Par dvieļu žāvētāja nomaiņu
23.12.2021
Par radiatoru nomaiņu
Apraksts:
Dokumenti: