Paziņojums

Paziņojums

 

Aicinām zemāk norādīto dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus piedalīties  mājas veikto kārtējo remontdarbu pieņemšanā:

Atbrīvošanas aleja– 71, 73, 80, 82, 101, 112, 117, 128, 143, 145, 151a, 162, 170, 172b, 178;

Baznīcas8a29a;

Blaumaņa– 5;

Brīvības– 22;

Dzelzceļnieku– 19, 21;

Dārzu– 9, 12, 22, 22a, 37, 42, 43, 65, 72, 81, 84;

Egļu-15;

J.Raiņa- 45, 47;

Ķempa– 40;

Kooperatīva-7, 11, 13;

Kosmonautu–  3, 7, 11, 12/1, 12/3;

K.Valdemāra- 2, 14;

Krasta– 49;

Komunālu12a;

Latgales– 42;

Lubānas7, 8;

Ludzas-47,

Maskavas8, 18, 28/1, 24;

Metālistu– 5, 7, 11, 13;

Meža- 21;

N.Rancāna- 35;

18.Novembra- 19;

P.Brieža- 1, 3, 3a, 29/31;

Rēznas– 39;

Rīgas– 2;

Rūpnīcas– 3, 5, 5a;

Skolas– 2;

Stacijas– 8;

Torņa– 9,

Upes43a;

Varoņu– 3,

Ventspils– 5, 9;

Viļānu2a;

V.Seiles-26, 26a;

Zemnieku– 50;

Zilupes– 79;

Zvirbuļu– 4.

Lūdzam līdz 14.12.2012. saskaņot datumu un laiku ar SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” pārstāvi  pa telefonu 646-24501 vai personīgi ierasties SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”, Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē, 2.stāvā pie sekretāres. Ja līdz norādītajam laikam no kādas no minētajām mājām netiks saņemta informācija par darbu pieņemšanas datumu un laiku, darbi tiks pieņemti bez mājas pārstāvja klātbūtnes.

 

12.12.2012.g.

              SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”