AKTUĀLI

 •       No 20.oktobra notiks izstāde „Māja.Dzīvoklis”. Tās ietvaros Ekonomikas ministrija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra laikā informēs dzīvokļu īpašniekus un apsaimniekotājus par iespējām uzlabot daudzdzīvokļu māju tehnisko stāvokli, piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu. Interesentiem jāmeklē stends „Daudzdzīvokļu māju siltināšana.” Informācija par izstādihttp://bt1.lv/bt1/mdz/.
 •     Izstādes laikā 21.oktobrī notiks seminārsAktualitātes, pieredze un risinājumi daudzdzīvokļu namu pārvaldīšanā un energoefektivitātes uzlabošanā”. Semināra dienas kārtība http://goo.gl/H2fn5
 •        Š.g. 22.oktobrī stendā „Daudzdzīvokļu māju siltināšana” notiks Mājokļu renovācijas Ekspertu diena. Šeit varēs sastapt banku, būvmateriālu ražotājus, energoauditorus, projektētājus un citus speciālistus. Saraksts šeit http://goo.gl/kazeF un pielikumā.
 •      19.oktobrīplkst. 18:00 Rīgas Tehniskās universitātes telpās notiks seminārs par apsaimniekošanas naudas plūsmu un finanšu piesaisti daudzdzīvokļu mājas renovācijai.Seminārā piedalīsies Baiba Pļaviņa (Latvijas Namu pārvaldnieku un apsaimniekotāju asociācija), Inese Anckalniņa (AS Nordea) un Raivo Damkevics (SIA “RENESCO”). Un allaž būs tiešraide rtu.lv. Sīkāka informācija http://goo.gl/K6Yt2. Pasākumu varēs vērot interneta tiešraidē http://tiesraide.rtu.lv/Dzivosiltak2011/.
 •       20.oktobrī plkst. 10:00notiks starptautisks seminārs „Daudzdzīvokļu māju kvalitatīvas renovācijas priekšnosacījumi”.Piedalīsies lektori no Vācijas, Somijas un Latvijas. Viņi stāstīs par ventilācijas un siltumapgādes sistēmu renovāciju, arī par sīkumiem, kas nav sīkumi fasāžu renovācijā. Sīkāka informācija http://goo.gl/tYilN. Pasākuma dienas kārtība http://goo.gl/B1STV. Ja plānojat piedalīties, informējiet (lai zinātu, cik izdales materiālu eksemplārus sagatavot). Dienas kārtība pielikumā.
 •       Rīgas enerģētikas dienu ietvaros notiks izstādē „Vide un Enerģija 2011” 21. oktobrī diskutēs par inovatīviem risinājumiem energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamās enerģijas izmantošanai.http://goo.gl/yRmXH
 •       Rīgas Tehniskā universitāte un AS „SEB banka” izsludināja pētniecisko darbu konkursu skolēniem par māju energoefektīvu apsaimniekošanu 12.klases skolēniem, aicinot veikt pētījumu par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektīvu apsaimniekošanu. Divi laureāti ar SEB bankas un RTU atbalstu saņems atlaidi 50% apmērā pirmajiem diviem pilna laika klātienes studiju gadiem RTU, arī tiks piešķirta viena 100 latu balva. Konkursa sadarbības partneri ari arī Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija, projekts „Mājas draugs” (IWO), Rīgas Dome un Ekonomikas ministrija. Sīkāka informācija http://goo.gl/OId6r . Piesakoties konkursam līdz š.g. 1. novembrim, ir iespēja, darbu sagatavošanas procesā, saņemt konsultācijas no banku un apsaimniekošanas ekspertiem.

 DZĪVO SILTĀK

  

Izsludina pētniecisko darbu konkursu skolēniem par māju energoefektīvu apsaimniekošanu

 

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) sadarbībā ar SEB banku, Latvijas Namu pārvaldnieku un apsaimniekotāju asociāciju, Rīgas pilsētas Domi, projektu „Mājas draugs” un LR Ekonomikas ministriju informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros izsludina pētniecisko darbu konkursu 12. klases skolēniem, aicinot veikt pētījumu par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektīvu apsaimniekošanu. Divi laureāti ar SEB bankas un RTU atbalstu saņems atlaidi 50% apmērā pirmajiem diviem pilna laika klātienes studiju gadiem RTU.

Konkursā ir aicināti piedalīties vidusskolu 12.klašu skolēni, koledžu un arodvidusskolu pēdējā kursa audzēkņi, kas saņems vispārējo vai profesionālo vidējo izglītību, kuri nākotnē vēlas studēt RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedras bakalaura profesionālo studiju programmā „Nekustamā īpašuma pārvaldība ”Jaunieši savus darbus aicināti iesniegt līdz šā gada 29. decembra plkst. 15:00 papīra formātā Rīgas Tehniskās universitātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūtā un elektroniskā formātā uz e-pastu dzivosiltak@em.gov.lv ar norādi „Konkursam”. Darbiem jābūt latviešu valodā, apjomā līdz 30 lapas pusēm A4 formātā.

 

Konkursa dalībniekiem, kas līdz 2011. gada 1. novembrim (ieskaitot) piereģistrēsies mājas lapā www.seb.lv/renovacija, būs iespēja saņemt dažādu ekspertu konsultācijas un piedalīties izglītojošos semināros un citos pasākumos konkursa norises laikā. Pirmie desmit reģistrētie dalībnieki saņems dāvanā SEB zaļās saulesbrilles.

 

Konkursa darbu izvērtēšana notiks divās kārtāspirmajā kārtā, līdz 2012. gada 31. janvārim tiks izvērtēti visi konkursā iesniegtie darbi. 15 dalībnieki, kas saņems vislielāko punktu kopsummu tiks aicināti piedalīties 2. kārtā. Otrajā kārtā, kura noritēs 2012.gada februārī, dalībniekiem būs jāsagatavo Power Point prezentācijapar savu darbu un jāprezentē klātienē Rīgā.

 

Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks izstādes „Māja I 2012” laikā 2012. gada martā. Divi konkursa laureāti ar SEB bankas un RTU atbalstu saņems atlaidi 50% apmērā pirmajiem diviem pilna laika klātienes studiju gadiem RTU Inženierekonomikas un Vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedras profesionālā bakalaura studiju programmā „Nekustamā īpašuma pārvaldība”. Savukārt viens konkursa dalībniekssaņems projekta „Mājas draugs” simpātijas balvu 100 latu apmērā.

 

Papildu informācija par konkursa noteikumiem un norisi atrodama Ekonomikas ministrijas mājas lapā (www.em.gov.lv/dzivosiltak), RTU mājas lapā (www.buni.rtu.lv), SEB bankas mājas lapā (www.seb.lv/renovacija) un Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas mājas lapā (www.lnpaa.lv).

Aktuālie pasākumi mājokļu renovācijas jomā

 

Rīgas Tehniskā universitāte un AS „SEB banka” izsludināja pētniecisko darbu konkursu skolēniem par māju energoefektīvu apsaimniekošanu 12.klases skolēniem, aicinot veikt pētījumu par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektīvu apsaimniekošanu. Divi laureāti ar SEB bankas un RTU atbalstu saņems atlaidi 50% apmērā pirmajiem diviem pilna laika klātienes studiju gadiem RTU, arī tiks piešķirta viena 100 latu balva. Konkursa sadarbības partneri ari arī Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija, projekts „Mājas draugs” (IWO), Rīgas Dome un Ekonomikas ministrija. Sīkāka informācija http://goo.gl/OId6r.

19.oktobrīplkst. 18:00 Rīgas Tehniskās universitātes telpās notiks seminārs par apsaimniekošanas naudas plūsmu un finanšu piesaisti daudzdzīvokļu mājas renovācijai. Seminārā piedalīsies Baiba Pļaviņa (Latvijas Namu pārvaldnieku un apsaimniekotāju asociācija), Inese Anckalniņa (AS Nordea) un Raivo Damkevics (SIA “RENESCO”). Un allaž būs tiešraide rtu.lv. Sīkāka informācija http://goo.gl/K6Yt2.

        20.oktobrī plkst. 10:00notiks starptautisks seminārs „Daudzdzīvokļu māju kvalitatīvas renovācijas priekšnosacījumi”. Piedalīsies lektori no Vācijas, Somijas un Latvijas. Viņi stāstīs par ventilācijas un siltumapgādes sistēmu renovāciju, arī par sīkumiem, kas nav sīkumi fasāžu renovācijā. Sīkāka informācija http://goo.gl/tYilN. Pasākuma dienas kārtība http://goo.gl/B1STV.

          No 20.oktobra notiks izstāde „Māja.Dzīvoklis”. Izstādē varēs atrast arī Ekonomikas ministrijas un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras stendu. Informācija par izstādihttp://bt1.lv/bt1/mdz/.

 • Izstādes laikā 21.oktobrī notiks seminārsAktualitātes, pieredze un risinājumi daudzdzīvokļu namu pārvaldīšanā un energoefektivitātes uzlabošanā”. Semināra dienas kārtība http://goo.gl/H2fn5.
 • Š.g. 22.oktobrī stendā „Daudzdzīvokļu māju siltināšana” notiks Mājokļu renovācijas ekspertu diena. Šeit varēs sastapt banku, būvmateriālu ražotāju, energoauditorus, projektētājus un citus speciālistus. Pasākuma plāns būs nākamās nedēļas laikā.

  Sīkāka informācija Ekonomikas ministrijas mājas lapā http://www.em.gov.lv/em/2nd/?lang=lv&id=31900&cat=621 un http:// goo.gl/xziGY

     Rīgasenerģētikas dienu ietvaros notiks šādi pasākumi

 • „Energoefektivitātes paaugstināšana kultūrvēsturiskā mantojuma ķieģeļu ēkās (ar ķieģeļu fasādi): izaicinājumi un iespējas”2011.gada 13.oktobrī. http://www.rea.riga.lv/component/content/article/414.
 • Izstādē „Vide un Enerģija 2011” diskutēs par inovatīviem risinājumiem energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamās enerģijas izmantošanai. http://goo.gl/yRmXH

Labdien

Oktobrī notiks daudz dažādu pasākumu, kuros stāstīs par energoefektivitāti un mājokļu renovāciju. Tuvākie no tiem:

1)      Reģionālās daudzdzīvokļu māju renovācijas dienas Kurzemē

1.       12.oktobris plkst. 10:00 Talsu novada Dome (Talsi, Kareivju iela 7) – Seminārs „Atbalsts mājokļu siltināšanai”

2.       12.oktobris plkst. 16:00 Kuldīgas novada Dome (Mārtiņzāle, Pilsētas laukumā 4, Kuldīga) – Seminārs „Atbalsts mājokļu siltināšanai”

3.      13.oktobris plkst. 10:00 Latviešu biedrības nams (Rožu laukums 5/6, Liepāja) – Konferencekontaktbirža „Daudzdzīvokļu māju renovācijas pamatnosacījumi un īstenošana”. Nāc un atrodi savu sadarbības partneri mājokļu renovācijas projekta īstenošanai.

Sīkāka informācija Ekonomikas ministrijas mājas lapā http://www.em.gov.lv/em/2nd/?lang=lv&id=31900&cat=621  un http:// goo.gl/xziGY

2)      Atgādinu, ka sākušās Rīgas enerģētikas dienas. Sīkāka informācija Rīgas enerģētikas aģentūras mājas lapā www.rea.riga.lv. Tuvākais pasākums „Energoefektivitātes paaugstināšana kultūrvēsturiskā mantojuma ķieģeļu ēkās (ar ķieģeļu fasādi): izaicinājumi un iespējas” 2011.gada 13.oktobrī. http://www.rea.riga.lv/component/content/article/414

Atskatoties nesenā pagātnē:

1)      Reģionālo daudzdzīvokļu māju renovācijas dienu Latgalē prezentācijas  var apskatīt Ekonomikas ministrijas mājas lapā. http:// goo.gl/xziGY

2)    Jaunākā videolekcija no š.g. 14.septembra semināra „Lēmuma pieņemšana daudzdzīvokļu mājas renovācijai ”.  S.Kajaka (RTU lektore, Kurzemes reģionālā enerģētikas un attīstības aģentūra) stāsta par  pilnvarotās personas izvēle renovācijas procesa organizēšanai http://vimeo.com/29468068

3)      Š.g. 4.oktobrī notika RTU organizēta konferenceNekustamā īpašuma ekonomika un būvuzņēmējdarbība” foto ieskats http://www.rtu.lv/content/view/6247/1659/lang,lv/

Tuvākajā nākotnē notiks šādi pasākumi:

1)       Rīgas Tehniskā universitāte un AS „SEB banka” izsludinās pētniecisko darbu konkursu skolēniem par māju energoefektīvu apsaimniekošanu 12.klases skolēniem, aicinot veikt pētījumu par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektīvu apsaimniekošanu. Divi laureāti ar SEB bankas un RTU atbalstu saņems atlaidi 50% apmērā pirmajiem diviem pilna laika klātienes studiju gadiem RTU.

2)      19.oktobrī notiks seminārs par pārvaldīšanas cenas veidošanas principiem un finansējuma piesaistes avotiem mājokļu renovācijai.

3)      20.oktobrī notiks starptautisks seminārs par daudzdzīvokļu māju renovācijuVācijas, Somijas un Latvijas lektori informēs par ventilācijas un siltumapgādes sistēmu renovāciju

4)      no 20.oktobra notiks izstāde „Māja.Dzīvoklis”. Tās laikā semināri par mājokļu apsaimniekošanu.

Buklets „Soli pa solim līdz mājokļa atjaunošanai” elektroniskā formātā http://goo.gl/ClLSe

Ar cieņu

Inese Bērziņa

Ekonomikas ministrija

67013240, 26578158

www.twitter.com/siltinam

www.em.gov.lv/dzivosiltak

http://www.facebook.com/

e-karte http://goo.gl/xXRPs