Ūdensapgādes un kanalizācijas, siltumapgādes un elektroapgādes darbu izcenojumu kalkulācija spekā no 2018.gada 1.februārī

Darbu izcenojumu kalkulācija (no 01.02.2018.g.)

Ekonomikas ministrijas informatīvajā kampaņā «Dzīvo siltāk» sadarbībā ar attīstības finanšu institūciju «Altum» Latgales pašvaldību (Rēzekne, Daugavpils, Preiļi) pārstāvjiem tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Liepāju.
Rēzeknē uzaicinājumu pieņēma daži Dzīvojamā fonda energoefektivitātes paaugstināšanas komisijas locekļi un savas mājas labklājībā ieinteresētie pilsētas iedzīvotāji.
Liepāja ir viena no pilsētām, kur aktīvi norisinās darbs un tiek visveiksmīgāk izmantotas piedāvātās iespējas daudzdzīvokļu māju siltināšanā. Iepriekšējā ES fondu līdzfinansētājā programmā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalstu liepājnieki renovēja 20 dzīvojamās mājas (tostarp piecu deviņstāvu). Programmas jaunajā posmā jau ar «Altum» institūcijas atbalstu uz renovāciju pretendē 40 daudzdzīvokļu mājas.
Kā zināms, Rēzeknē pirmā programma iestrēga viena no vietējiem periodiskajiem izdevumiem īstenotās vērienīgas antireklāmas kampaņas dēļ. Tolaik renovācija rēzekniešiem bija kaut kas pavisam ­jauns, bija daudz nesaprotamu jautājumu, uz kuriem vajadzēja atbildes. Vārdu sakot, cilvēkus galīgi sabaidīja, un laiks un nauda tika palaisti garām. Par laimi, pašlaik tās pāris mājas, kuru iedzīvotāji tomēr uzdrošinājās «nosiltināties», ar savu piemēru iedrošina rēzekniešus izrādīt arvien lielāku interesi par mājas saglabāšanu (ap 20). Arī finanšu institūcijas noteikumi kļuvuši ievērojami izdevīgāki – līdzfinansējums līdz pat 50 procentiem, toties daudz stingrākas kļuva dokumentācijas sagatavošanas prasības.
Energoefektivitātes paaugstināšanas komisijas priekšsēdētāja Svetlana Deņisova pastāstīja, ka Liepājā jāsavāc 67 procenti balsu, lai uzsāktu mājas renovācijas projektu. Turklāt liepājnieki cenšas uzreiz izdarīt maksimāli daudz, vadoties pēc principa, ka labāk tagad samaksāt vairāk un saņemt atbalstu, nekā ietaupīt un pēc kāda laika atkal kaut ko labot. Šis princips paredz arī pieguļošās teritorijas labiekārtošanu. Šim mērķim vietējā pašvaldība, tāpat kā Rēzeknē, piešķir finansiālu palīdzību, bet tā kā rinda ir gara, renovētām mājām tiek dota priekšroka.
Gan Rēzeknē, gan Liepājā nopietna problēma ir projektētāju trūkums, arī cenas sakarā ar pakalpojuma augsto pieprasījumu kļuva neticami augstas. Lai izietu visu sagatavošanās procesu un tiktu līdz darbu izpildes posmam, dažkārt nepie-ciešams līdz pat diviem gadiem, un te, protams, vajadzīgi zinoši un pieredzējuši cilvēki. Liepājā māju renovācija ir galvenais mērķis, un uzņēmumā «Liepājas Namsaimnieks» ir jauni speciālisti, kuri nodarbojas tikai ar šo jautājumu. Ar cilvēkiem, protams, arī viss nav tik vienkārši, – saskarsme notiek gan sapulcēs, gan personīgi. Līdztekus namu apsaimniekotājam Liepājā ir arī komercpersonas, kas strādā ar dzīvokļu īpašniekiem, piedāvājot tiem renovācijai nepieciešamās dokumentu paketes sagatavošanas pakalpojumu. Tādējādi viena mērķa labad piepūle dubultojas.
Savukārt kopumā sistēma darbojas vienādi – iedzīvotāji ņem bankā kredītu, sakārto māju, būtiski ietaupa uz apkures rēķiniem (līdz pat 63 procentiem), bet maksā vairāk par apsaimniekošanu (par kvadrātmetru). Rezultātā sanāk neliela ekonomija vai tas pats, toties māja ir pilnībā nosiltināta, apkures sistēma pārtaisīta horizontālas sadales sistēmā, siltuma padevi var regulēt (vai vispār atslēgt) katrā dzīvoklī atsevišķi.

Starp citu, drīz – 21. februārī Ekonomikas ministrija un «Altum» institūcija plāno organizēt Rēzeknē semināru par energoefektivitāti un finanšu iespējām, – būtu derīgi to apmeklēt.

Jekaterina SMOLICKA

«Rēzeknes Vēstnesis»