Informējam, ka no 2017.gada 1.aprīļa SIA  „Rēzeknes Namsaimnieks” uzsāk Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskatu izsniegšanu par iepriekšējo gadu.

No 10.04.2017. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskati būs pieejami Dzīvojamo māju kāpņu telpu informācijas dēļos.