SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» atgādina, ka apsaimniekošanas tarifā ziemas sezonā ir iekļauta tikai ietvju un kāpņutelpu izeju tīrīšana. Ja ietves nav, tad tiek iztīrīts viens metrs no brauktuves daļas. Spēcīgas snigšanas gadījumos uzņēmuma sētnieki uz darbu dodas agrāk nekā parasti, lai paspētu iztīrīt sniegu līdz plkst. 8.00.
Pagalma teritoriju (stāvvietu un ceļu) tīrīšana nav iekļauta apsaimniekošanas tarifā. Iemesls vienkāršs – nav iespējams prognozēt sniega daudzumu, kas ziemā uzkritīs. Ja pagalma tīrīšanu ziemas sezonā iekļaut tarifā, tad tas uzreiz jāpalielina par 25–30%. Taču jāņem vērā, ka tad, ja sniega nebūs vai tā būs maz, šie pakalpojumi vienalga tiks iekļauti sētnieka darba samaksā. Neviens nav ieinteresēts mākslīgā apsaimniekošanas tarifa palielināšanā, ne klienti, ne namu apsaimniekotājs.
Ņemot vērā minēto, mājas piebraucamie ceļi un stāvvietas tiek attīrītas no sniega pēc daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju pieteikuma un tiek apmaksāti no uzkrājumu fonda. Lai pieteiktu pakalpojumu, jāzvana «Rēzeknes Namsaimnieks» administrācijai pa tālr. 646 24501, tālāk informācija tiks nodota konkrētās mājas pārvaldniekam.

 

Kā informēja «Rēzeknes Namsaimnieks» vadītāja Juna Kjakšta, šajā sezonā pagalmu teritoriju tīrīšanai no sniega nepieciešamības gadījumā uz līguma pamata tiks piesaistītas piecas traktortehnikas vienības.
Pēc iepriekšējo gadu pieredzes, jāpiebilst, ka Rēzeknē ir tādi daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, kuri stipras un biežas snigšanas apstākļos spēj vienoties savā starpā un strādāt saliedēti. Viņi negaida, kamēr situācija ar sniegu pagalmā kļūs kritiska, un pašu spēkiem organizē kolektīvo tīrīšanu. Rezultātā iedzīvotāji ir priecīgi un pretenziju ne pret vienu nav.

Līdz ar energoresursu, materiālu un izejvielu sadārdzinājumu, kā arī saistībā ar gaidāmo valstī noteiktās minimālās algas paaugstināšanu no 620 eiro līdz 700 eiro, SIA “Rēzeknes namsaimnieks” no 2024. gada 1. janvāra plāno paaugstināt māju apsaimniekošanas tarifu pilsētā.

Uzņēmuma vadītāja Juna Kjakšta skaidro, ka katrai mājai apsaimniekošanas tarifs tiek aprēķināts individuāli, taču pilsētā vidējais pieaugums būs aptuveni 0,02 eiro par kvadrātmetru.

Lai uzzinātu vairāk par jauno apsaimniekošanas tarifu, kas būs aktuāls konkrēti jūsu mājai no 2024. gada 1. janvāra, lūgums vērsties SIA “Rēzeknes namsaimnieks” (Atbrīvošanas alejā 106). Uzņēmuma speciālisti atbildēs uz visiem jūsu jautājumiem.

23.oktobrī SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» valdes locekļa amatā tika iecelta Juna Kjakšta.
Atgādinām, ka J.Kjakšta uzņēmumā strādā kopš 2016.gada un līdz iecelšanai jaunā amatā veiksmīgi pildīja tajā jurista pienākumus. J. Kjakšta ir absolvējusi profesionālo maģistra studiju programmu «Tiesību zinātne» (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija), pašlaik turpina studēt doktora studiju programmā «Juridiskā zinātne» (Daugavpils Universitāte).
J. Kjakšta:
– Esmu dzimusi Rēzeknē. Kad biju absolvējusi maģistra studiju programmu tiesību zinātnē, uzņēmumā «RN» tika izsludināta jurista vakance uz noteiktu laiku. Tas bija 2016. gadā. Tolaik man nebija darba pieredzes, taču es nekad neatteicos no iespējām, ko man sniedz liktenis. Pastrādājot kādu laiku, sapratu, ka esmu izvēlējusies pareizo ceļu un atradusi savu aicinājumu. Izrādījās, ka ir ļoti interesanti palīdzēt cilvēkiem, meklēt juridisku jautājuma risinājumu, kas nesīs labumu.
Noteiktais laiks, uz kuru tiku pieņemta darbā, pārvērtās par nenoteiktu. Visu šo laiku esmu nepārtraukti attīstījusi un turpinu pilnveidot savas prasmes – sekoju līdzi izmaiņām likumdošanā, apgūstu jaunas zināšanas dažādos kursos utt.
Izņemot juridiskus jautājumus, kas bija jāatrisina, es vadīju arī uzņēmuma iepirkumu komisiju. Pildīju namu pārvaldnieka pienākumus vairākās mājās, piedalījos dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs. Tas ļāva izprast iedzīvotāju vēlmes. Tādējādi no personīgās pieredzes zinu, kā norisinās daudzi svarīgi procesi namu apsaimniekošanā.
Noteikti turpināšu atbalstīt iepriekšējā vadītāja izstrādāto uzņēmuma darba koncepciju. Koncentrēsimies uz dzīvojamo māju renovācijas projektiem, piesaistot līdzfinansējumu no ALTUM. Pakāpeniski pāriesim uz BIS (būvniecības informācijas sistēma) sistēmu, kur katrs īpašnieks varēs iepazīties ne tikai ar mājas lietu, mājas tehnisko apsekojumu rezultātiem, bet arī pieņemt lēmumus utt. Kamēr tas viss vēl ir procesā, vēlos atgādināt, ka informācija par katru konkrēto māju ir pieejama mūsu mājaslapā reznam.lv sistēmā «E-nams» (reģistrētiem lietotājiem), šeit ir arī atrodamas iesniegumu veidlapas un cita informācija, kas būtu noderīga iedzīvotājiem. Savā komunikācijā ar iedzīvotājiem mēs vienmēr esam atvērti.
Pagalmu teritoriju labiekārtošana
Kā pastāstīja J.Kjakšta, pašlaik procesā ir četri pagalmu teritoriju labiekārtošanas projekti – kopējais projekts P. Brieža ielā 3 un 3A, Dārzu ielā 65, Skolas ielā 2 un Zemnieku ielā 50. Kamēr laikapstākļi ļauj, darbi turpināsies, taču tikai tie, kurus var paspēt pabeigt šajā sezonā. Apjomīgāki rakšanas darbi tiks pārcelti uz nākamo gadu.
J.Kjakšta: «Vēlos aicināt pilsētas iedzīvotājus droši vērsties «RN» ar jebkādiem jautājumiem, kas saistīti ar jūsu māju. Piemēram, ja vēlaties uzzināt par pagalma labiekārtošanas projekta realizācijas gaitu, pareizāk un ātrāk būtu zvanīt mājas apsaimniekotājam, nevis rakstīt negatīvas atsauksmes sociālajos tīklos. Diemžēl Facebook neatbildēs uz jūsu jautājumiem un nepalīdzēs. Jāzvana «RN» biroja administratoram pa tālruni 646 24501 un jānoskaidro, kurš no mūsu pārvaldniekiem ir atbildīgs par jūsu mājas apsaimniekošanu».
Ko darīt, ja pagalmā rotaļu laukumā salauzts kāds elements?
J.Kjakšta skaidro: «Ja jūsu māju apsaimnieko «RN», un esat konstatējis, ka mājas pagalma rotaļu laukumā ir salauzts elements, nav jāgaida, bet uzreiz par to jāziņo mājas apsaimniekotājam pa tālruni 646 24501 vai jāraksta iesniegums ar lūgumu to saremontēt.
Runājot vispārīgi, tad rotaļu laukuma elementu remonts tiek veikts par tās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem, pēc kuras iniciatīvas tas bija ierīkots. Šajā gadījumā nav nozīmes, kam pieder zemesgabals, kurā atrodas rotaļu laukums: pašvaldības, mājas vai privātpersonas».
Apkures sezona
Līdz ar apkures sezonas sākumu, aktualizējas tēma «auksti/karsti» dzīvoklī, tāpēc «RN» speciālisti atgādina, ja konstatējāt, ka jūsu dzīvoklī/istabā ir situācijai neatbilstoša zema temperatūra vai, tieši otrādi, ir par karstu, lūdzam par to informēt pa tālr. 646 39000. Jo ātrāk jūs ziņosiet par problēmu, jo ātrāk tā tiks atrisināta.
Pieaugs maksa par apsaimniekošanu
Sakarā ar minimālās algas palielināšanu, no 2024.gada 1.janvāra «RN» plāno paaugstināt apsaimniekošanas tarifu. Katrai mājai tarifs tiek aprēķināts individuāli, taču vidēji pilsētā pieaugums būs aptuveni 0,02 eiro par kvadrātmetru.
***
«RN» valdes loceklis un speciālisti pieņem iedzīvotājus otrdienās no plkst. 13.00 līdz 15.00 un ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz 15.00 un no plkst. 17.00 līdz 18.00.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes sēdē 19. oktobrī tika apstiprināti jauni pašvaldības saistošie noteikumi “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Rēzeknes valstspilsētā”, kā arī saistošie noteikumi “Par pašvaldības nodevu par suņu turēšanu Rēzeknes pilsētā” tika atzīti par spēku zaudējušiem un zaudēja spēku ar 01.11.2023.

Jaunie saistošie noteikumi nosaka mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas kārtību, klaiņojošu un agresīvu dzīvnieku izķeršanas kārtību, dzīvnieku īpašnieka vai turētāja tiesības un pienākumus Rēzeknes pilsētā, kā arī nosaka Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības institūciju, kas veic noteikumu par mājas dzīvnieka reģistrācijas kārtību izpildes uzraudzību un kontroli. Mājas dzīvnieka īpašniekiem ir pienākums nepieļaut mājas (istabas) dzīvnieku atrašanos izglītības iestādēs, stadionos, oficiālās peldvietās, bērnu spēļu laukumos, parkos, kā arī citās sabiedriskajās, masu pulcēšanās vietās un pasākumos, ja tas nav īpaši paredzēts. Daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās ir aizliegts turēt mājas dzīvniekus koplietošanas telpās (bēniņi, pagrabi, kāpņu telpas u.tml.), izmitināt tos uz balkona vai lodžijas. Iedzīvotājiem ir pienākums uzturēt tīrībā un kārtībā vietu, kur tiek baroti sterilizēti bezsaimnieka kaķi. Par klaiņojošu dzīvnieku, kā arī par bojā gājušu un savvaļas dzīvnieku atrašanos sabiedriskās vietās Rēzeknes pilsētā jāziņo Administratīvajai inspekcijai. Klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu pašlaik veic SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”, ar kuru pašvaldībai iepirkuma procedūras rezultātā ir noslēgts līgums.

Stājoties spēkā jaunajiem noteikumiem, tiks atcelta 4 eiro maksa par suņu reģistrāciju SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” un nebūs jāmaksā ikgadējā suņa turēšanas nodeva 12 eiro apmērā.

Vienlaikus atgādinām, ka saskaņā ar MK noteikumiem “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” valstī noteikta visu suņu obligāta reģistrācija, lai samazinātu klaiņojošo dzīvnieku skaitu, tā palielinot sabiedrības drošību un dzīvnieku īpašnieku atbildību par savu dzīvnieku. Šobrīd obligāta ir tikai suņu apzīmēšana ar mikroshēmu un reģistrēšana Lauksaimniecības datu centra mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē. Kaķa apzīmēšana ar mikroshēmu un reģistrēšana datubāzē ir katra īpašnieka brīva izvēle, ja vien dzīvnieks netiek izvests ārpus Latvijas (ceļojuma laikā, dalībai izstādēs u. c.). Mājdzīvnieku datubāzē drīkst reģistrēt tikai praktizējošs veterinārārsts. Veterinārārsts ne tikai veiks pirmreizējo mājdzīvnieka reģistrāciju datubāzē, bet arī apzīmēs suņus ar mikroshēmu, izsniegs pases un vakcinācijas apliecības.

Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Rēzeknes pilsētā, kuru īpašumā vai valdījumā ir mājas (istabas) dzīvnieki. Ar noteikumu pilnu saturu (pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”) varēs iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē rezekne.lv/sadaļā “Saistošie noteikumi”.

Tiesības un pienākumi ir ikvienam no mums dažādās dzīves jomās – tas attiecas arī uz smēķēšanu. Nereti var šķist, ka ar likumu noteiktās normas ierobežo iedzīvotājus, tomēr ir būtiski atkāpties no domas tikai par savu labsajūtu un izprast, kādēļ šādas normas ir pieņemtas – lai pasargātu veselību un pat dzīvību.

Jebkura situācija, kad nesmēķētājs ir spiests ieelpot tabakas saturošu vai nesaturošu smēķējamu vai karsējamu izstrādājumu dūmus/tvaiku, ir uzskatāma par pasīvo smēķēšanu.

Pasīvās smēķēšanas ietekme ir sabiedrībā izplatīts saslimstības un mirstības cēlonis. Pasīvā smēķēšana ir galvenais iemesls, kas rada veselības traucējumu saasinājumus cilvēkiem, kuriem ir astma, alerģijas vai hroniska plaušu slimība. Tā palielina plaušu audzēja un koronārās sirds slimības attīstības risku, var izraisīt priekšlaicīgu nāvi un zīdaiņu pēkšņās nāves sindromu. Eiropas Savienībā no pasīvās smēķēšanas ik gadu mirst ap 80 000 cilvēku.

Ikvienam cilvēkam ir tiesības elpot tīru gaisu, kas nav piesārņots ar smēķēšanai paredzētu izstrādājumu dūmiem, tai skaitā elektronisko smēķēšanas ierīču tvaiku. Turklāt nesmēķētāja tiesības ir prioritāras salīdzinājumā ar smēķētāju ieinteresētību smēķēt.

Daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās smēķēšanas dūmi vai tvaiks var pāriet no smēķētāju uz nesmēķētāju dzīvokļiem caur kopīgu ventilāciju, atvērtiem logiem, spraugām vai plaisām sienās, elektrības kontaktligzdām u.tml. Tādēļ svarīgi rūpēties, lai ikviena iedzīvotāja mājoklis būtu droša un veselībai nekaitīga vide. Lai nodrošinātu Tabakas likumā noteikto smēķēšanas ierobežojumu ievērošanu Latvijas pašvaldībās, informētu pašvaldību iedzīvotājus, dzīvokļu īpašniekus un daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājus par Tabakas likumā noteiktajiem smēķēšanas ierobežojumiem, SPKC speciālisti ir izstrādājuši infografiku “Smēķēšanas ierobežojumi daudzdzīvokļu mājās”.

SPKC_infografikas_smekesanas_ierobezojumi_daudzdzivoklu_majas