Energoresursu cenu pieauguma apstākļos daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji ir spiesti apsvērt savas mājas energoefektivitātes uzlabošanu un komunālo pakalpojumu izmaksu samazināšanu.

Viens no veidiem, kā var kompleksi siltināt māju, ir renovācija. Taisnīguma labad jāsaka, ka renovācijas procesa organizācija, vērā ņemamas būvdarbu izmaksas un iazņēmums no vienas puses liek cilvēkiem baidīties, bet, no otras puses, jau renovēto kaimiņmāju pozitīvie piemēri rāda, ka viss ir iespējams – var savstarpēji vienoties, sagatavot nepieciešamo dokumentāciju, saņemt ALTUM līdzfinansējumu renovāciajs darbiem un sākt taupīt uz apkures rēķiniem.

Statistika liecina, ka Latgale aizvien ir vismazāk aktīvs reģions attiecībā uz dalību ALTUM līdzfinansējuma programmās. Tas noteikti skaidrojams ar reģiona iedzīvotāju zemāku sociālekonomisko stāvokli, tomēr Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība šajā kopainā izceļas un atrodas otrajā pozīcijā Latvijā pēc renovētu māju skaita uz 10 000 iedzīvotājiem – 5,7 (Jelgavā – 4,2; Ventspilī – 2,4; Rīgā – 1,6; Daugavpilī – 0,5).

SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” vadītāja Juna Kjakšta: “Visus pēdējos gadus “RN” aktīvi veido dialogu ar iedzīvotājiem, informējot par māju energoefektivitātes uzlabošanas iespējām, tostarp par renovāciju. Nevaru pateikt, ka šī komunikācija vienmēr veidojas viegli. Lai mājasiedzīvotāji izlemtu par labu renovācijai, viņiem viss detalizēti jāpaskaidro – kā norisināsies organizācijas process, jāmin arī konkrēti skaitļi un aplēses. Šajā ziņā vērā ņemama slodze ir māju vecākajiem vai mājas iniciatīvas grupām, kuras biežāk kontaktējas ar kaimiņiem un uzņemas procesa emocionālo aspektu.”

Kādi ir renovācijas ieguvumi?

Patlaban ALTUM piedāvā diezgan izdevīgus līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumus mājas renovācijai – 49% no izdevumiem, turklāt siltumenerģijas ietaupījumam jābūt vien 30%. Tas nozīmē, ka mājas iemītniekiem ir iespēja izvēlēties veicamos darbus, galvenais ir panākt norādīto ietaupījuma procentu. ALTUM programma ar šādiem nosacījumiem būs pieejama līdz 2026. gadam, pašlaik vēl ir pieejams ap 70% no kopējās līdzfinansējuma summas.

J. Kjakšta: “Atgādinu, ka renovācija ir ne tikai fasādes, jumta seguma, bēniņu, pamatu utt. siltināšana. Tā paredz arī apkures sistēmas un citu inženierkomunikāciju, piemēram, aukstā ūdens stāvvadu nomaiņu, ja to vēlas mājas iedzīvotāji.”

Un tiešām, mājas siltumapgādes sistēmas pārbūve ar individuālu siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšanu ļauj katram dzīvokļa īpašniekam patstāvīgi lemt, kādā temperatūrā ir ērti dzīvot tieši viņam un par kādu siltumenerģijas patēriņu viņš ir gatavs un spēj maksāt. Automātiski tiek novērsta problēma, kad dažādos dzīvokļos ir pārāk silti vai auksti. Mājās, kur ir vecā siltumapgādes sistēma, personīgās izvēles itin bieži nav, un vienmērīgi sadalīt siltumenerģiju visā mājā ir sarežģīti.

Ne mazāk svarīgs un jau vairākkārt pārbaudīts ir arī fakts, ka siltinātā mājā apkures sezona pēc iedzīvotāju vēlmes var sākties vēlāk, nekā pārējās mājās, un noslēgties agrāk. Savukārt pretējā situācijā siltumenerģijas patēriņš apkures sezonas sākumā un beigās ir manāmi mazāks, nekā nerenovētās mājās.

Renovācija ne tikai paver iespējas regulēt savu personīgo komfortu, bet arī palīdz būtiski pagarināt mājas dzīvi un vairākkārt palielināt dzīvokļu cenas.

Renovācija naudas ekvivalentā

Viens no galvenajiem faktoriem, kas apliecina renovācijas lietderīgumu, ir siltumenerģijas taupīšana. Saskaņā ar “RN” speciālistu sniegtajiem datiem, siltumenerģijas patēriņš (gadā) renovētās mājās ir divas-trīs reizes mazāks. Piemērs: Baznīcas ielas 26.A māja (patēriņš pirms renovācijas 2017. gadā – 103,57 MWh; pēc renovācijas 2021. gadā – 48,69 MWh).

Diezgan ilustratīvs ekonomijas ziņā bija 2024. gada janvāris, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra Rēzeknē bija visnotaļ zema: -7,2 grādi. Esot spēkā tarifam 82,53 eiro par megavatstundu ar PVN, nerenovēto māju irdzīvotāji dažādos pilsētas mikrorajonos samaksāja vidēji no 3 līdz 4 eiro par kvadrātmetru. Tā ir liela nauda. Savukārt stiprāks sals, līdz -20 grādiem, uzrādīja vājās vietas nesiltinātās mājās, sienas burtiski bija viscaur sasalušas. Analogos laikapstākļos renovētās mājās ar individuāliem siltumenerģijas skaitītājiem iedzīvotāji samaksāja vidēji no 1,15 līdz 2 eiro par kvadrātmetru, kas ir 1,5–2 reizes mazāk.

Mājas energoefektivitātes punktveida uzlabošana

Protams, uzlabot mājas energoefektivitāti, un līdz ar to arī samazināt siltumenerģijas patēriņu var pakāpeniski, pašu spēkiem, neveicot pilnu renovāciju. Viens no pirmajiem soļiem ir jauna automātiskā apkures un karstā ūdens siltummaiņa uzstādīšana (siltuma ietaupījums līdz 20%). Automātika ļauj efektīvāk patērēt siltumenerģiju mājā un novērst avārijas situācijas, kas mēdz notikt visnepiemērotākajā brīdī.

Saskaņā ar siltumtehnikas jomas speciālistu aplēsēm, bēniņu siltināšana arī var nodrošināt siltumenerģijas ietaupījumu no 5% līdz 20%, gala sienu siltināšana – no 9% līdz 20%, cauruļvadu izolācija – no 5% līdz 10%, logu nomaiņa – no 2% līdz 13% utt.
Ir jāsaprot, ka katra daudzdzīvokļu māja ir individuāls gadījums. Precīzi noteikt noteiktu darbību rezultātu konkrētā mājā palīdz energoaudits.

J. Kjakšta: “Ja iedzīvotāji vēlas veikt mājā atsevišķus darbus ar mērķi samazināt siltumenerģijas patēriņu, tās ir viņu tiesības. Vien vēlos norādīt uz šo atšķirību: gatavojot tehnisko dokumentāciju renovācijai, visi tehniskie jautājumi tiek risināti kopā; citos gadījumos, kad iedzīvotāji vienā gadā nolemj siltināt gala sienas un pēc trim gadiem siltināt jumtu, viņiem būs divas reizes jāmaksā par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu. Turklāt bieži notiek tā, ka mājas uzkrājumu fondā nepietiek līdzekļu darbu izpildei, tad vienalga ir jādomā, kur dabūt papildu līdzekļus. Ja apkopo visu šo informāciju, sanāk, ka pakāpeniska mājas siltināšana pašu spēkiem rezultātā izmaksā dārgāk, nekā renovācija ar ALTUM līdzfinansējumu 49% apmērā no darbu izmaksām.”

***
Apkures sezona tuvojas beigām, var analizēt, cik efektīvi to pavadījāt mājas siltumenerģijas patēriņa un apkures izmaksu ziņā. Šajā jautājumā jums palīdzēs tikt skaidrībā SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” speciālisti, kuri arī sniegs vērtīgus ieteikumus.

Pašlaik Rēzeknē ar pašvaldības atbalstu ir renovētas 13 daudzdzīvokļu mājas. Tā ir pieredze, kuru ir vērts izzināt. Ar ALTUM līdzfinansējumu vēl pietiks, lai paspētu apsvērt visus “par” un “pret”. Taču jāņem vērā, ka pats process no tehniskās dokumentācijas sagatavošanas līdz reālam rezultātam var turpināties no pusotra gada un pat ilgāk, kā arī jārēķinās ar to, ka tirgus cenas vieniem un tiem pašiem būvdarbiem palielinās.