Svarīgā informācija dzīvokļu īpašniekiem

SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” visiem dzīvokļu īpašniekiem piedāvā ērti un efektīvi sekot līdzi dažādiem jaunumiem gan par māju apsaimniekošanu kopumā, gan par aktualitātēm kādā konkrētā mājā internet vietnē www.reznam.lv.

 

Papildus norādām, ka dzīvokļu īpašnieku informēšana saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.1014 “Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanunotiks mājas lapā www.reznam.lv, arī izvietojot aktuālo informāciju SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” birojā 1.stāvā Atbrīvošanas alejā 106.