No 272 daudzdzīvokļu mājām, kuras apsaimnieko SIA «Rēzeknes Namsaimnieks», 90 nav pārņemtas pārvaldīšanas tiesības. No 15. oktobra šajās mājās tiks izvietots paziņojums par 2018. gadam plānoto darbu tāmes pieejamību un apsaimniekošanas tarifa paaugstināšanu (mājās, kur pārņemtas pārvaldīšanas tiesības, paziņojumi parādīsies mēnesi pirms jaunā gada). Tāpat pēc kāda laika tāme tiks nosūtīta atsevišķi katram iedzīvotājam.

Visu māju iedzīvotājiem, kur ir centrālā apkure, tāmē tiks piedāvāts, pirmkārt, veikt energoauditu. Mazākās mājās uzmanība tiks veltīta arī elektrodrošībai.
Vairākās tiks ierosināts atteikties no karoga izkāršanas pakalpojuma (2018. gadā – septiņas tādas dienas) un darīt to patstāvīgi. Minētais pakalpojums ir īpaši neizdevīgs mājām ar pāris dzīvokļiem, jo darbiniekiem, kuri izbrauc uz vietas brīvdienā, jāmaksā divkāršā apjomā. Tā pamazām arī sanāks ietaupīt.
SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» vadītājs Vjačeslavs Spičs brīdina arī par to, ka, saskaņā ar jaunām MK noteikumu prasībām, tiks mainīta tāmes forma, iespējams, iedzīvotājiem tā šķitīs mazāk saprotama. Tāpēc, ja rodas kādi jautājumi, laipni lūdzam pie organizācijas speciālistiem, jums skaidri jāredz, kur aizies jūsu nauda.

Pievērsīsimies apsaimniekošanas tarifam. Tā paaugstināšana paredzēta 0,03 eiro par kvadrātmetru bez PVN robežās, vietām vairāk, vietām mazāk.

Šajā summā ietilpst minimālā atalgojuma paaugstināšana ne tikai sētniekiem (apmēram par 13 procentiem), bet arī citiem uzņēmuma darbiniekiem. Diezgan sarežģīta ir situācija santehniķu darba apmaksas ziņā. Līdz šim viņi pelnīja 500 eiro (bruto), attiecīgi, pēc minimālā atalgojuma paaugstināšanas viņu alga tiks paaugstināta līdz 650 eiro (bruto). V. Spičs: «Ļoti labi saprotu: lai noturētu uzņēmumā kvalificētus darbiniekus, lai tiem nerastos vēlme pāriet uz citu kompāniju vai doties darba gaitās uz galvaspilsētu vai ārzemēm, man jāuztur attiecīgs atalgojuma līmenis. Tāpat neuzskatu par normālu to, ka noteiktu administratīvo darbinieku kategoriju atalgojums 6–7 gadus ir bijis nemainīgs, ņemot vērā to, ka dzīves apstākļi mainās.»
Tomēr daudzus uztrauc jautājums, vai SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» var pielāgoties valdības jaunajām prasībām tikai par saviem naudas resursiem? Citiem vārdiem, vai namu apsaimniekotājs var vēl vairāk ietaupīt pats uz sava rēķina?
V. Spičs: «Ietaupīt vēl vairāk, protams, var. Taču cietīs apsaimniekošanas kvalitāte, ko mēs nevaram pieļaut. Spriediet paši. Manas darbības 4,5 gadu laikā uzņēmuma darbinieku štats tika ievērojami optimizēts. No četriem elektriķiem palikuši tikai divi; no 25 santehniķiem – 13; no 52 sētniekiem – 44; augstākā un vidējā līmeņa vadītāju skaits samazinājies par 27 procentiem, proti, no 11 uz 8 cilvēkiem. Savukārt apsaimniekojamo māju skaits nav būtiski mainījies. Manuprāt, personāla skaita ziņā esam izveidojuši pārdomātu un kompaktu struktūru. Tāpat samazinājām transporta izdevumus – visas jaunās automašīnas patērē mazāk degvielas. Lai ietaupītu vēl vairāk, jāiegulda nauda. Piemēram, jāsiltina mūsu galvenā ēka, jāsakārto bāze. Pakāpeniski līdz tam nonāksim, bet tas nenotiks momentāni. Un vēl – pavisam nesen Valsts kontrole atsūtīja mums vēstuli ar piezīmi, ka esam izpildījuši visus šīs institūcijas norādījumus.»

***
Kā zināms, ap 20 daudzdzīvokļu mājās nolemts piedalīties renovācijā, t. i., izmantot iespēju, kad vienā reizē var paveikt kompleksus darbus mājā, turklāt samaksājot tikai puscenu, un atgriezt savus ieguldījumus, ietaupot siltumenerģiju.
Kopumā Latvijā renovācijai pieņemti 222 pieteikumi, no tiem apstiprināti 27 projekti, tostarp arī Rēzeknē. Jā, dokumentācijas sagatavošanas un saskaņošanas process ir ilgs, toties visas šīs pūles rezultātā sevi attaisno. Pilsētā varam vērot pozitīvus piemērus.
Tāpat SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» aktualizē informāciju par siltumenerģijas patēriņu visās mājās. Ja triju gadu laikā patēriņš mājā pārsniedz 200 kilovatstundas uz kvadrātmetru (ieskaitot karstu ūdeni) vai ir tuvs šim rādītājam, pat mā-jās, kurās ir pārņemtas pārvaldīšanas tiesības, ar mājas vecākajiem tiks apspriesti situācijas uzlabošanas pasākumi un energoaudita veikšana.

 

Jekaterina SMOLICKA

«Rēzeknes Vēstnesis»

Šodien ir 14. oktobris – ierasti tā ir diena, kad daudzdzīvokļu mājās masveidā tiek ieslēgta apkure. Taču šis gads ir izņēmuma gadījums.

Vēl pagājušajā nedēļā SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» rekord­ātri – 2,5 dienās pieslēdza 170 siltummezglus, ņemot vērā pat dažus tehniskus traucējumus, kurus nav iespējams diagnosticēt vasarā, piemēram, problēmas ar sūkņiem, vārstu aiz-lipšanu, kā arī radiatoru nesankcionēta nomaiņa.

Vjačeslavs Spičs, namu apsaimniekošanas uzņēmuma vadītājs: «Esmu patīkami pārsteigts, ka arvien mazāk cilvēku ir ar mieru savā dzīvoklī sēdēt siltās drēbēs, lai tik nepieslēgtu apkuri. Iedzīvotāji sāk saprast, ka labāk pieslēgties agrāk un just komfortu, nesekmēt pelējuma parādīšanos un vairošanos, nededzināt elektrību (rezultātā rēķinā par elektroenerģiju summa ir lielāka, nekā rēķinā par siltumapgādi) un negaidīt, līdz mājā kļūs pavisam mitrs. No visiem māju iedzīvotājiem, kur paspējām pieslēgt apkuri, saskaņā ar telefona zvanu analīzi, 98 procenti ir pateicīgi, 2 procenti jūtas neapmierināti.»

Lielākas objektivitātes labad jāpiebilst, ka masveida pieslēgšanas dienās (4. un 5. oktobrī) tomēr palika dažas mājas, kuru iedzīvotāji varēja sajust siltumu vēlāk par citiem (Atmodas ielā 2, Metālistu ielā 1 un puse Dzelzceļnieku ielas 21. mājas). Tajās tika konstatēts spiediena kritums sistēmā. Parasti šādos gadījumos namu apsaimniekošanas uzņēmuma speciālisti neriskē un izvieto paziņojumus, brīdinot par sistēmas piepildīšanu un lūdzot atrasties dzīvoklī avārijas situācijas gadījumam.

Spiediena kritums var liecināt par to, ka mājā kāds patvaļīgi nomainīja radiatoru, nesaskaņojot darbības ar SIA «Rēzeknes Namsaimnieks», tāpēc, piepildot apkures sistēmu, iespējami bēdīgi varianti, piemēram, sava vai kaimiņu dzīvokļa appludināšana. Līdz ar to atgādinām – noteikti ziņojiet namu apsaimniekotājam par saviem plāniem saistībā ar apkures iekārtu nomaiņu, lai izvairītos no problēmām nākotnē. Šajā nolūkā jāuzraksta iesniegums, un, ja radiatora nomaiņu veic trešās puses uzņēmums, ūdens noliešanu un apkures sistēmas piepildīšanu ar savienojumu hermētiskuma pārbaudi jāpasūta, zvanot uz Avārijas dienesta tālruni 64639000 (taustiņš «1»).

Tāpat ieilgušā siltumtrašu remonta dēļ Rancāna ielā bez karstā ūdens un apkures dzīvoja Dārzu ielas 28. mājas iedzīvotāji. Cerēsim, ka pašlaik, kad lasāt šo rakstu, šie pacietīgie cilvēki jau būs izpestīti no diskomforta.
Īpaša pozīcija apkures pieslēgšanas termiņu jautājumā tiek saglabāta siltinātās mājās. To iedzīvotāji tiešām nesteidzas un pieslēdz apkuri pēdējā kārtā, jo var atļauties šādu greznību un ekonomiju (Atbrīvošanas aleja 143, Maskavas iela 28, Atbrīvošanas aleja 82 u. c.).

Apkures pieslēgšanai parasti seko iestatīšana. Tā kā vidējā gaisa temperatūra pagaidām vēl pārsniedz 8 grādus, radiatoriem jābūt vien mazliet siltiem, – tas ir normāli.
UZMANĪBU!!! Ja, pieslēdzot apkuri, jūsu radiators paliek auksts, negaidiet nedēļu, nedusmojieties, tūdaļ vērsieties Avārijas dienestā pa tālr. 64639000.
Tāpat pilsētā ir virkne māju, kuru apkures sistēmā iekļūst gaiss no siltumtrasēm (Atmodas ielā 2, Atbrīvošanas alejā 101 u. c.). Te neviens nav vainīgs, un dažkārt šādās mājās jāveic atgaisošana pat vairākas reizes. Šādos gadījumos zvaniet Avārijas dienestam tik reizes, cik būs nepieciešams!

Šai problēmai ir tikai viens risinājums – siltummezgla renovācija un tā izolēšana no pilsētas tīkliem, kas jau izdarīts Atmodas ielas 4. mājā. Darbi izmaksā dārgi, toties to rezultātā iedzīvotājiem ir manāmi mazāk «galvassāpju».

Tāpat SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» aicina iedzīvotājus ziņot, ja, viņuprāt, temperatūra radiatoros ir pārāk augsta vai zema.
Svarīgi!!! Zvanot Avārijas dienestam, jānosauc adrese, dzīvokļa numurs un maksimāli precīzi jāraksturo situācija. Ja līnija ir pārslogota (apkures tēma ir tikpat aktuāla kā lietavas), dispečers var izbeigt sarunu, tiklīdz ir saņemta visa nepiecie-šamā informācija. Tāpat atgādinām, ka sarunas tiek ierakstītas, tāpēc vienmēr var pārbaudīt, kādā kontekstā un tonī tika runāts.

SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» lūdz atzīmēt ar numuriem šķūnīšus pagrabtelpās, kur atrodas mājas komunikācijas, lai varētu operatīvāk risināt problēmas.

 

Jekaterina SMOLICKA

«Rēzeknes Vēstnesis»

Informējam, ka SIA  „Rēzeknes Namsaimnieks”, saskaņā ar  Ministru kabineta noteikumiem  Nr.408 (ar 11.07.2017.)  „Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”  ir sastādījis Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes 2018.gadam, kā arī  dzīvojamās mājās uzturēšanas darbu plānus 2018.gadam. Gadījumā, ja Jūs neesat saņēmuši minēto tāmi Jūsu pastkastītē, ar tāmi var iepazīties uzņēmējsabiedrības ofisa telpās – 10. un 11.kab. Atbrīvošanas aleja 106,  Rēzeknē.

Saskaņā ar minēto MK noteikumu 14.pantu  dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības sešu nedeļu laikā no tāmes saņemšanas pieņemt lēmumu par dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu nākamajam gadam, kā arī par dzīvojamās mājās uzturēšanas darbu plāna apstiprināšanu.

Ja dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē noraida pārvaldnieka piedāvāto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu, vienlaikus izskatāms jautājums par citas maksas noteikšanu vai par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu.