Rēzekne uzstādījusi ļoti augstu latiņu

 

„Milzīgs paldies iedzīvotājiem un māju pārvaldniekiem, jo tas bija riskants solis un neviens īsti nezināja, tas izskatīsies un ar ko tas viss beigsies. Mums tas bija grūts objekts, jo māja ir diezgan veca un pagrabs atradās nevis zem visas mājas, bet tikai zem tās daļas, tāpēc daļu aprīkojuma nācās uzstādīt kāpņu telpā,” – ar šādiem vārdiem savu stāstu par individuālo siltummezglu individuālo siltuma un karstā ūdens skaitītāju sistēmas uzstādīšanu mājā Dārzu ielā 6 sāka uzņēmuma „HERC BALTIJA” pārstāvis, SIA „RUBATE” valdes priekšsēdētājs, konkursa uzvarētājs Māris Sliede.

Mēs jau ne reizi vien ziņojām par to, ka astoņu dzīvokļu mājā Dārzu ielā 6 tika praktiski pilnībā renovēta apkures sistēma un katrā dzīvoklī uzstādīti siltummezgli ar individuālajiem siltuma patēriņa skaitītājiem. Turklāt tika siltināti bēniņi, aizmūrētas plaisas sienās, uzstādīti jauni logi un kāpņutelpās veikts kosmētiskais remonts. pastāstīja pašvaldības uzņēmuma „Rēzeknes Namsaimnieks” valdes locekle Dagmāra Abramova, sākumā iedzīvotāji bija pret jebkādu renovāciju, viedoklis mainījās pēc aprīkojuma prezentācijas. Daļu līdzekļu projekta īstenošanai piešķīra pilsētas Dome, savu izmaksu daļu mājas iedzīvotāji izmaksās divu gadu laikā uz īres maksas palielināšanas rēķina līdz 1,24 m2.

Tātad, kādas ir individuālās uzskaites priekšrocības? Pirmkārt, cilvēki zina, par ko viņi reāli maksā un gala rezultātā viņiem ir viens cipars par siltumu un karsto ūdeni, turklāt nav jāmaksā par cirkulāciju. Izdevumi par koplietošanas telpu apkuri tiek sadalīti proporcionāli uz visiem dzīvokļiem. Ar jauno sistēmu katrs iedzīvotājs var regulēt siltuma līmeni savā dzīvoklī. Kāds ziemā grib staigāt pa dzīvokli basām kājām, bet kāds labāk apģērbs siltāku džemperi, bet par siltumu maksās mazāk. Var atslēgt (vai samazināt) siltumu, kad cilvēki nav dzīvoklī. Radusies iespēja arī nepieciešamības gadījumā atslēgt apkuri atsevišķos dzīvokļos, kam bez šaubām jādisciplinē ļaunprātīgos parādniekus. Turklāt ir iespēja uzstādīt individuālos siltummezglus un siltuma skaitītājus nevis visā mājā, bet tikai vienā kāpņutelpā, arī aprīkojuma konfigurācijas var izvēlēties visdažādākāsatkarībā no iedzīvotāju finansiālajām iespējām. Jaunajai apkures sistēmai ir ļoti daudz noderīgu funkciju, galvenais ir iemācīties tās izmantot. Piemēram, ir aizsardzība no pārāk karsta ūdens un bērni vai vecāki cilvēki, atgriežot krānu ar karsto ūdeni, nevarēs apdedzināties. Mājā ir uzstādīts balansējošais ventilis, pateicoties kuram var uz visiem laikiem aizmirst par rūcošajām caurulēm, un sakārtots mājas hidrauliskais balanss un visos dzīvokļos tagad ir vienāda gaisa temperatūra. Bet arī tas vēl nav viss. Brīdī, kad jūs gribat palaist lielu daudzumu karstā ūdens, lai piepildītu vannu, apkure uz to brīdi tiek mazliet piebremzēta. Gaisa temperatūra šajā laikā nemainīsies, bet beigās būs laba ekonomija. Nākotnē plānots uzstādīt skaitošās ierīces un izstrādāt šo skaitītāju datorapstrādes programmas. Ideālā variantā katrs iedzīvotājs jebkurā diennakts laikā no jebkura datora var paskatīties datus par to, cik siltumenerģijas viņš ir patērējis, cik vajadzēs maksāt un pat, piemēram, vai netek krāns (strauji palielinājies ūdens patēriņš).

saka SIA „RUBATE” valdes priekšsēdētājs, Rēzekne ir uzstādījusi ļoti augstu latiņu un daudzas pilsētas uz mūsu divām mājām (Dārzu ielā 6 un Atbrīvošanas alejā 143a) skatās ar skaudību, bet uzņēmumam nākamajai apkures sezonai ir pieaudzis pasūtījumu skaits. Bet gribētos, lai, neskatoties ne uz ko, rēzeknieši arī ņemtu piemēru no šīm divām mājām un aizdomātos par to, kāda nākotne būs viņu mājām.

 

 

Rēzeknes Vēstnesis, 2011.gada 13.decembris 

 

„Dzīvo siltāk” jaunumi

Jaunais gads iestājies, tālab atgādinu, ka no 2012. gada 1. janvāra, iesniedzot projektu iesniegumus Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā ERAF aktivitātē „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” http://www.likumi.lv/doc.php?id=228846, jāatceras dokumentiem pievienot:

1) sertificēta energoauditora izstrādātu ēkas energoaudita pārskatu (kopija), kas veikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes aprēķina jomā un izstrādāts, ietverot MK noteikumu Nr. 272 3.pielikumā minēto informāciju (31.2.4.)

2) projektētāja profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polisi (kopija) (31.2.7)

 

2012. gada 5.janvārī plkst. 19:00  Salaspilī (kultūras namā Enerģētiķis) Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs organizē semināru par iespējām piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai. Sīkāka informācija http://goo.gl/9YxqM

 

Jaunākie video

1)      Prasības būvizstrādājumiem un to atbilstības novērtēšana http://vimeo.com/34119376

2)      Lēzenu jumtu risinājumi ziemeļvalstu klimatos http://vimeo.com/33707969

3)      Ventilācijas sistēmu optimizācijas iespējas daudzdzīvokļu ēkās http://vimeo.com/34069735

4)      Draugiem.lv lapā „Siltinam” sadaļā „Galerijas” pamazām tiek salikti vienkopus semināri un konferences videoformātā http://www.draugiem.lv/siltinam/gallery/index

 

Papildus informācijai 

 Šobrīd Latvijā norisinās Eiropas programmas „Saprātīga enerģija Eiropai’’ līdzfinansēts projekts Eiropas iedzīvotāju klimata kauss”, kura laikā iedzīvotājiem tiek sniegti praktiski padomi par iespējām samazināt savas mājsaimniecības enerģijas patēriņu. Lai veicinātu iedzīvotāju interesi tiek rīkoti arī konkursi, kuru laikā iespējams iegūt balvas, kuras palīdzētu iegūt vēl lielāku enerģijas patēriņa samazinājumuhttp://lv.theclimatecup.eu/. Vienā no projekta ietvaros izsludinātajiem konkursiem balvā ir iespējams iegūt ēkastermogrāfiju, ar kuras palīdzību ir iespējams noteikt tās ēkas daļas, kurās būtu nepieciešama papildus izolācija, lai samazinātu siltuma zudumus

Buklets „Soli pa solim līdz mājokļa atjaunošanai” http://goo.gl/ClLSe

http://lv.theclimatecup.eu/articles-mostra-2416-lv-konkurss_daudzdzvoku_km.htm