Sāksies vēl trīs māju renovācija

Sintija Čepanone. http://www.jelgavasvestnesis.lv/page/1?id=9&news_id=16825

Daudzdzīvokļu mājas K.Barona ielā 19 siltināšana jau pusē, bet pavisam drīz būvdarbi pilnā sparā ritēs vēl trijās mājās Jelgavā. «Ir gandarījums, ka arvien vairāk iedzīvotāju mūsu pilsētā apzinās, cik izdevīgs ir piedāvājums māju renovēt ar ES atbalstu. ir iespēja ne tikai samazināt siltuma rēķinus, bet arī paveikt remontdarbus, kam citkārt atlicināt līdzekļus ir teju neiespējami. Turklāt to visu var izdarīt, sedzot tikai pusi no reālajām izmaksāmsaka SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» tehniskais direktors Oļegs Kukuts.

Šajās dienās sāksies daudzdzīvokļu mājas Raiņa ielā 10, Brīvības bulvārī 28 un Lāčplēša ielā 19a renovācija, taču jūlija beigās tiek gaidīta atbilde no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) par vēl astoņām mājām Jelgavā. «Par šīm mājām pašlaik LIAA izskatīšanai iesniegta iepirkuma dokumentācija, lai varētu izsludināt konkursu par būvdarbiem. Ja nebūs būtisku šķēršļu, ļoti iespējams, ka arī šīs astoņas mājas tiks renovētas vēl šajā gadāstāsta O.Kukuts, piebilstot, ka vēl vairākas mājas no LIAA gaida projekta apstiprināšanu, tādēļ, visticamāk, nākamgad siltināšanas process pilsētā turpināsies. Viņš lēš, ka mājas renovācijas darbiem nepieciešami vidēji trīs četri mēneši.

«Mūsu mājā ir 44 dzīvokļi un visā apkures sezonā vidējā maksa par siltumu ir lats kvadrātmetrā. Taču lielākā summa, ko samaksājām šoziem, ir 1,99 lati par kvadrātmetru – tā ir prātam neaptverama summa!» spriež Raiņa ielas 10 dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona Valentīna Mankuse, norādot, ka neatlaidīgais iedzīvotāju pārliecināšanas darbs attaisnojies – nu arī lielākā daļa dzīvokļu īpašnieku atbalsta renovācijas procesā iecerētos darbus. «Kā reiz šogad aprit 50 gadi, kopš mūsu māja ierakstīta Zemesgrāmatā, un nebūs melots, ja teikšu, ka šo gadu laikā mājai nav darīts nekas. Jā, šīfera jumtā varbūt kāds caurums aizlāpīts, bet tas arī viss,» saka V.Mankuse, atklājot, ka līdztekus visiem nepieciešamajiem renovācijas darbiem tiks izremontētas arī mājas trīs kāpņutelpas. Raiņa ielas 10 iedzīvotāji parēķinājuši, ka par vidēju vienistabas dzīvokli piecpadsmit gadus vajadzēs maksāt astoņus latus mēnesī, par divistabu – ap 12 latiem. «Bet reāli jau nekādi papildu izdevumi tie mums nebūs, jo būtiski ieekonomēsim uz siltuma rēķiniem,» tā viņa, sakot paldies JNĪP valdes loceklim Jurim Vidžim un tehniskajam direktoram O.Kukutam. «Ja nebūtu viņu, necik tālu netiktu, jo šo visu procesu iesākām vēl 2010. gadā, taču birokrātijas dēļ līdz reāliem darbiem esam nonākuši tikai šogad. Ik pa laikam jau gribējās tam visam atmest ar roku, bet Vidža kungs iedrošināja, sakot: «Turieties! Mēs palīdzēsim! Mēs atbalstīsim! Mēs kopā tiksim līdz rezultātam!» Un tā arī ir,» saka Raiņa ielas 10 mājas vecākā.

Jauno apkures sezonu renovētā mājā sagaidīs arī Brīvības bulvāra 28 iedzīvotāji – šajā mājā kopumā ir 72 dzīvokļi – un Lāčplēša ielā 19a dzīvojošie. «Mūsu mājā ir 30 dzīvokļi, un renovācijas kopējās izmaksas būs apmēram 134 000 latu, ieskaitot PVN. Siltināšanas darbi ir ļoti nepieciešami, jo vidējais apkures aprēķins ir 1,15 – 1,20 lati par kvadrātmetru. Aukstajos ziemas mēnešos pat maksājam 1,60 latus,» situāciju Lāčplēša ielā 19a ieskicē mājas vecākais Jānis Zemene.

Jāpiebilst, ka ERAF aktivitātes «Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi» kopējais finansējums ir 47 759 948 lati, taču dzīvokļu īpašniekiem vēl ir pieejami finanšu līdzekļi aptuveni 11 miljonu latu apmērā. Jelgavā ar ERAF atbalstu nosiltinātas jau trīs mājas, tostarp JNĪP apsaimniekošanā esošā Raiņa iela 3.

  

Programmas „Dzīvo siltāk” ietvaros

 Ekonomikas Ministrija informē par seminariem

Š.g. 26. jūlijā plkst. 10.00 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras telpās (Rīga, Pērses ielā 2) notiks seminārsKvalitatīva mājas renovācijas projektu ieviešana un iepirkuma procedūras veikšana“.

Semināra apmeklētāji tiks informēti par projektu ieviešanu, atskaišu sagatavošanu un iepirkuma procedūras veikšanu, arī par būvprojektu darbu kvalitāti un to kontroli. Būs iespēja saņemt individuālas konsultācijas, iepriekš piesakoties.

Sīkāka informācija http://www.liaa.gov.lv/lv/sakumlapa/pasakumi/julijs/dms_seminars_26072012/

Lai vieglāk varētu atrast interesējošo informāciju par daudzdzīvokļu māju siltināšanu, visas Ekonomikas ministrijas un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras organizētajos semināros/konferencēs rādītās prezentācijas ir apkopotas interneta vietnē http://www.slideshare.net/siltinam.

Ekonomikas ministrija ir izveidojusi youtube.com kanālu Dzīvo siltākwww.youtube.com/siltinam. Ekonomikas ministrijas viedokli par citiem aktuāliem jautājumiem, varat atrast http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” palīdz

gan ar padomu, gan ar darbu

 

          Pilsētnieki nereti,  pa telefonu vai izmantojot vietējo laikrakstu, uzdod jautājumu: „Kā pareizi rīkoties, lai nomainītu radiatorus dzīvoklī?”

Atbildi sniedz SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” inženier-tehniskā iecirkņa vadītājs Vasīlijs Nikolajevs:

  • Pirmkārt nebūs lieki atcerēties ka,  lai izvairītos no domstarpībām ar mājas apsaimniekotāju un kaimiņiem, nedrīkst šos darbus uzticēt kuram katram. Ja jūs vēlaties, lai radiatorus nomainītu SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”, jāierodas minētā uzņēmuma ofisā, Atbrīvošanas alejā 106 un jāuzraksta iesniegums, pievienojot dzīvokļa telpu izvietojuma plānu. Pamatojoties uz aprēķiniem, dzīvokļa īpašniekiem tiks piedāvāts pašiem iegādāties radiatorus un to nomaiņai nepieciešamos materiālus.
  • Pēc tam tiek saskaņots laiks ar pasūtītāju, lai izpildītu paredzētos darbus. Klienta ērtības nolūkos, norēķinus par  darbu var  veikt ar SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” speciālistu turpat darba vietā. Kurš savukārt izdod kvīti. Izrakstītā kvīts vienlaicīgi kalpo kā garantijas apliecinājums kvalitatīvam darbam. Protams, apmaksāt remontdarbu izmaksas var uzņēmuma kasē. Viena radiatora nomaiņa (atkarībā no darbu sarežģītības pakāpes) izmaksas-  no 18,00 latiem un vairāk.
  • Ja  radiatoru nomaiņas darbus veic cita firma, kas nav mājas apsaimniekotājs, tad šīs firmas pārstāvji paši veic saskaņojumus ar mājas apsaimniekotāju. Atgādinām, ka mēs kā māju apsaimniekotāji, rūpīgi izvērtējam remontdarbu piedāvātāju pieredzi radiatoru nomaiņu darbos. Ir būtiski svarīgi, lai darbi tiktu veikti kvalificēti un lai mazinātos risks, ka pēc radiatoru maiņas sāk pludot dzīvoklis.
  • Nesaskaņoto darbu izpildīšanas gadījumā visu atbildību uzņemas dzīvokļa īpašnieks.
  • Piebildīsism, ka radiatoru nomaiņa plānojama pēc apkures sezonas, laika posmā līdz 15.septembrim.
  • Papildus infromācija pa telefonu: 64624501.