Cienījamie SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” klienti!

Darām Jums zināmu, ka šobrīd ir iespējama reģistrācija  SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” pašapkalpošanās portālā interneta tīmekļa vietnē – www.reznam.lv  sadaļā “E – nams”.

Klienti, kuri saņem rēķinus uz e – pastu, vai kuru e – pasts  attiecīgi ir arī reģistrēts SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” datu bāzē, reģistrāciju var veikt patstāvīgi.

Klientiem, kuru e – pasts nav reģistrēts SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” datu bāzē, ir jāveic pirmreizējā e – pasta reģistrācija datu bāzē. E – pasta reģistrācija ir iespējama klātienē SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē, uzrādot īpašuma tiesību un personu apliecinošus dokumentus.

Ar cieņu,
SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” namu pārvaldnieks