Pabeigta mājas renovācija

 

      No līguma parakstīšanas dienas ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru (LIAA)  par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Atbrīvošanas alejā– 143, Rēzeknē renovāciju, piesaistot ES fondu līdzekļu finansējumu,  līdz akta parakstīšanai par plānoto darbu izpildi, pagājuši 15 mēneši.

Jāpiebilst, ka dzīvokļu īpašnieku absolūtais vairākums bija nobalsojuši par mājas renovāciju, pilnvarojot mājas apsaimniekotāju SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” realizēt plānotos pasākumus un savu lēmumu apstiprināja ar parakstiem. Kopsapulces protokolus un pilnvarojuma līgumu parakstīja 10 īpašnieki no 11, jo vienīgais īpašniekskurš nepiedalījās kopsapulcēs, nebija klāt apspriešanas un plānošanas procesā par  plānotajiem renovācijas darbiem,   nebija sameklējams, kontaktelefons atslēgts un kaimiņi viņu nebija redzējuši vairākus gadus. Tagad šim dzīvoklim cits saimnieks.

Visas projektā paredzētās aktivitātes īstenotas.. Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja  pilsētas ziemeļu mikrorajonā (blakus „Statoil” degvielas uzpildes stacijai) tagad priecē pilsētnieku acis jaunā izskatā. ir  kārtējā SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” renovētā dzīvojamā māja.

Neapšaubāmi, galvenie ieguvēji būs paši mājas dzīvokļu īpašnieki.

Projekta rezultātā siltinātas mājas ārsienas, bēniņi un cokols, nomainītas vecās koka durvis un logi, izbūvēta lietus ūdens atvirzošā apmale un lietus ūdens novadīšanas sistēma, atjaunoti ventilācijas kanāli un pilnībā pārbūvēta apkures sistēma. Siltumapgādes renovācijas rezultātā katram dzīvoklim ierīkota individuālā siltumenerģijas patēriņa iekārta, uzstādīti individuālie siltuma skaitītāji. Tas savukārt dos iespēju katrai ģimenei būtiski ekonomēt naudas līdzekļus rēķinu apmaksai par apkuri.

Projekta kopējās izmaksas–  EUR 67303,49, no kurām EUR 27  879,27  ERAF līdzekļi, kas sastāda 50%  no projekta attiecināmajām izmaksām.

 

28.12.2014.

A.Drebeinieks

SIA „Rēzeknes namsaimnieks”

projektu vadītājs