Jaunumi

SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” Objekti bez K/Ū cirkulācijas

Legionelozes profilakses pasākumi iedzīvotājiem un dzīvojamo māju apsaimniekotājiem.

PAZIŅOJUMS par sabiedrības kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Komerclikuma 174., 176., 213.pantiem un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66., 68., 69., 73.,

Apkure 2021.gada Decembrī

Informācija no Latvijas vides, ģeoloģijas un metroloģijas centra LVĢMC mājas lapas par vidējām gaisa temperatūrām 2021.gada decembrī. No ārējās

PAZIŅOJUMS par sabiedrības kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Komerclikuma 174., 176., 213.pantiem un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66., 68., 69., 73.,

2021. gadā turpinās Rēzeknes Namsaimnieks sadarbība ar finanšu institūciju ALTUM māju energoefektivitātes paaugstināšanā. Šobrīd jau ir saņemti pozitīvi atzinumi

PAZIŅOJUMS par sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Komerclikuma 213.pantu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66., 68., 70., 73., lūdzu sasaukt

PAZIŅOJUMS par sabiedrības kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Komerclikuma 174., 176., 213.pantiem un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66., 68., 69., 73.,

Paziņojums par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS” kapitāla daļu turētāja pārstāvis, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības