Paziņojums

Paziņojums

 

Aicinām zemāk norādīto dzīvojamo māju īpašniekus piedalīties  mājas veikto kārtējo remontdarbu pieņemšanā:

 

Atmodas iela  4,

Atbrīvošanas aleja 33, 58, 101, 112,

18.Novembra iela 12c,

Brīvības iela 22,

Dārzu iela 77,

81, Egļu iela 15,

Jupatovkas iela 12,

Kooperatīva iela 1,5, 13,

Kr.Barona iela 23,

Kempa iela 42,

Lubānas iela 6, 7, 65,

Meža iela 4, 19,

Maskavas iela  28/1,

Pils iela 10,

N.Rancāna iela 35,

Rēznas iela 9, 39,

Rūpnīcas iela 5a, 5b,

Raiņa iela 47,

Stacijas iela 21,

Upes iela 45a,

Ventspils iela 6,

Zilupes iela 81, 83.

 

Lūdzam līdz 19.10.2012. plkst. 15.00 saskaņot datumu un laiku ar SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” pārstāvi  pa mob. Telefonu 26494804 vai personīgi ierasties SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”, Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē, 2.stāvā pie sekretāres.Ja līdz norādītajam laikam no kādas no minētajām mājām netiks saņemta informācija par darbu pieņemšanas datumu un laiku, darbi tiks pieņemti bez mājas pārstāvja klātbūtnes.

 

1.10.2012.g.                                                                            SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”