Ekonomikas ministrija, Klimata un enerģētikas ministrija un Latvijas Būvinženieru savienība jau 14. gadu, rīkojot kampaņu “Dzīvo siltāk”, izsludināja ikgadējo konkursu “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2024”. Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes jomā, kā arī samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu atmosfērā un veicināt sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, telpu mikroklimatu un dzīves kvalitātes uzlabošanas mehānismiem.

Konkursa dalībnieki varēja pieteikt energoefektīvās ēkas piecās nominācijās. Kopumā tika saņemti 43 pieteikumi, no kuriem lielākais ēku skaits – 32 – pretendē uz uzvaru nominācijā “Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2024”. SIA “Rēzeknes namsaimnieks” startēja šajā nominācijā ar astoņiem daudzdzīvokļu māju renovācijas projektiem: Brāļu Skrindu ielā 19a, Atbrīvošanas alejā 145, Dārzu ielā 8, 40, 43 un 81, Lubānas ielā 59 un Stacijas ielā 18.

Stāsta Juna Konstantinova, SIA “Rēzeknes namsaimnieks” vadītāja: “Esam ļoti gandarīti, ka Rēzeknes pašvaldībā ir diezgan daudz energoefektīvu ēku piemēru, tostarp daudzdzīvokļu māju vidū. Kā zināms, uzdrošināties pieņemt lēmumu par mājas renovāciju ir ļoti grūti. Iedzīvotāji baidās no tā, kas viņiem no sākuma liekas svešs, nesaprotams un vēl ar lielām izmaksām. Tāpēc šeit ļoti svarīgs ir izglītojošais darbs, pašu iedzīvotāju iniciatīva, iekšējā komunikācija kaimiņu vidū, spēja vienoties un pieņemt lēmumus. Taču rezultāts ir tā vērts – ietaupījums acīmredzams, ir iespēja regulēt siltumenerģijas patēriņu un līdz ar to arī rēķina apmēru, paaugstinās komforta līmenis, pagarinās mājas “mūžs” un palielinās dzīvokļa īpašuma vērtība. Turklāt, izmantojot ALTUM programmu, ir iespējams segt līdz pat 49% no renovācijas projekta izmaksām. Šeit ir runa tikai par personīgo labumu un komfortu, taču neaizmirsīsim, ka ēku energoefektivitātes paaugstināšana arī palīdz samazināt energoresursu izmantošanu un līdz ar to negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kurā mēs visi dzīvojam.”

Visu vasaru konkursa žūrija izvērtēs iesniegtos pieteikumus, pieņems lēmumu par ēkām, kas tiks virzītas konkursa otrās kārtas vērtēšanai, kā arī veiks ēku apsekošanu klātienē. Savukārt septembrī plānota konkursa laureātu apbalvošana.

Šajā sadaļā uzzināsi:

Kas ir SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”?

Ar ko nodarbojas SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”?

Kas vada SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”?

Kur atrodas SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”?

Kā var sazināties ar SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”?

 

Kas ir SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”?

SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”  ir pašvaldības kapitālsabiedrība ar 100% Rēzeknes valstpilsētas domes kapitālu.

SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”  tika izveidota 2003.gada 18.jūnijā reorganizējot 1994.gada 13.septembrī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā  reģistrēto Rēzeknes pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmumu “Dzīvokļu saimniecības uzņēmums”.

Ar ko nodarbojas SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”?

SIA  “Rēzeknes Namsaimnieks” pamatdarbība ir saistīta ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

Kas vada SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”?

SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” darbu vada iecelts valdes loceklis. Kopš 2023.gada oktobra valde locekle ir Juna Kjakšta.

Kur atrodas SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”?

SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” administrācija atrodas Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē.

SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” remontceltniecības iecirknis (bāze) atrodas Rēznas ielā  13, Rēzeknē.

Kā var sazināties ar SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”?

SIA  “Rēzeknes Namsaimnieks” var piezvanīt pa tālruni 64624501,

Elektroniskā pasta vēstules SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” var nosūtīt uz adresi: rezeknes.namsaimnieks@apollo.lv

Latvijas dzīvokļu īpašnieku biedrību asociācija “Mājoklis” ir izsludinājusi konkursu “Sakoptākais Latvijas daudzdzīvokļu mājas pagalms 2024” (turpmāk “Gada balva 2024”), kas ir pirmais tik plaša mēroga pasākums Latvijā. Tā mērķis ir popularizēt dzīvokļu īpašnieku kopienu sadarbību un saliedēšanos, veicinot un padarot daudzdzīvokļu mājas pagalmus un kvartālus sakoptākus.

Konkursam ir piedāvātas sešas nominācijas:
• Gada balva “Sakoptākais Latvijas daudzdzīvokļu mājas pagalms 2024” (tiek piešķirta vienam no nomināciju uzvarētājiem);
• Sakoptākais Rīgas daudzdzīvokļu mājas pagalms 2024;
• Sakoptākais valstspilsētas (izņemot Rīgu) daudzdzīvokļu mājas pagalms 2024;
• Sakoptākais reģionu daudzdzīvokļu mājas pagalms 2024;
• Efektīvākais Latvijas daudzdzīvokļu mājas pagalma risinājums 2024;
• Caur nezālēm uz rozēm 2024.

“Gada balvas 2024” pieteikumu iesniegšana noslēgsies 16. augustā, kad žūrija uzsāks vērtēšanu, lai preses konferencē 11. septembrī nosauktu “Gada balvas 2024” finālistus. Gada balvas ieguvējs un uzvarētājs katrā nominācijā tiks pasludināts un godināts konferencē “Mājoklis 2024” 10. oktobrī. Objektu novērtēšanā piedalīsies 11 nozaru profesionāļi – būvniecības (ainavu arhitekti un pilsētplānotāji) nozares, sabiedrisko organizāciju, pašvaldību un citu jomu profesionāļi.

Lai pieteiktu daudzīvokļu mājas pagalmu kādai no nominācijām, ir jāaizpilda pieteikums, kur jānorāda:
• pagalma (objekta) precīza adrese;
• pagalma (objekta) atbildīgās personas, kontaktpersonas, daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas pilnvarotās personas vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese vai LR reģistrētās juridiskās personas pārstāvja vai fiziskas personas kontakti, kura pieteica dalībnieku.

Obligāti ir jāpievieno ne mazāk kā 10 kvalitatīvas pagalma fotogrāfijas, kas uzņemtas no dažādiem skatupunktiem, kas ļauj izvērtēt pagalma stāvokli bez apmeklējuma.

Jāizveido 3-10 minūtes gara video prezentācija vai vizītkarte par pagalmu, sakopšanas iniciatīvu, atrisinātajām problēmām.

Pieteikumi jāsūta uz e-pastu info@majoklis.lv vai jāiesniedz, izmantojot konkursa pieteikuma formu vietnē https://majoklis.lv/konkurss/.

Konkursa uzvarētāji saņems vērtīgas dāvanu kartes no būvniecības veikala.

Juna Kjakšta, SIA “Rēzeknes namsaimnieks” vadītāja: “Pēdējo gadu laikā Rēzeknē ir paveikts milzīgs darbs, lai labiekārtotu pagalmu teritorijas. Tas kļuva iespējams, pateicoties pašvaldības atbalsta programmai, ko iedzīvotāji aktīvi izmantoja, lai risinātu ieilgušās problēmas savos pagalmos. Kopš 2014. gada pašvaldība šim mērķim ir piešķīrusi aptuveni 2 miljonus eiro. Turklāt Rēzekne ir līderos pēc renovēto māju skaita Latgales reģionā. Tas viss liecina par to, ka mūsu pilsētā dzīvo iniciatīvas pilni rēzeknieši, kuri šodien var lepoties ar savu pagalmu un māju un dalīties šajā pieredzē ar citiem.
Aicinu visus daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus piedalīties konkursā un parādīt visai Latvijai sava pagalma veiksmes stāstu. “Rēzeknes namsaimnieks” motivēs un palīdzēs pieteikties konkursam. Par saviem sasniegumiem ir jāstāsta, īpaši māju apsaimniekošanas jomā, lai arī citi cilvēki, iedvesmojoties no pozitīvajiem piemēriem, padomātu par savas dzīves kvalitātes uzlabošanu.”

 

SIA “Rēzeknes namsaimnieks” sadarbībā ar pašvaldības aģentūru “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” līdz 10. augustam izsludina labdarības akciju “Nepērc! Adoptē Rēzeknes Dzīvnieku patversmē”, lai popularizētu bezsaimnieka suņu un kaķu adopciju no dzīvnieku patversmēm.

Aicinām piedalīties akcijā cilvēkus, kuri ir adoptējuši dzīvnieku no jebkuras patversmes vai devuši mājas dzīvniekam no ielas, kļūstot par laimīgiem saimniekiem un dāvājot mīlestību kādam ķepainim, kurš reiz dažādu apstākļu dēļ bija kļuvis nevienam nevajadzīgs un vientuļš.

Lai piedalītos labdarības akcijā:

  1. jāaizpilda pieteikuma veidlapa (skat. nolikumu);
  2. jāpievieno sava adoptētā dzīvnieka fotoattēls un neliels apraksts/stāsts (2–4 teikumi);
  3. jāiemaksā ziedojums Rēzeknes dzīvnieku patversmei. Minimālais ziedojuma apmērs – 10 eiro. Maksimālo ziedojumu nosaka ziedotājs pēc savas izvēles.
    Ziedojumu pārskaita uz SIA “Rēzeknes namsaimnieks” A/S Swedbank kontu LV19HABA0551005214298, maksājuma mērķī norādot – par piedalīšanos labdarības akcijā “Nepērc! Adoptē Rēzeknes Dzīvnieku patversmē”;
  4. visa iepriekš minētā informācija kopā ar maksājuma uzdevumu jāiesūta e-pastā rezeknes.namsaimnieks@apollo.lv.Pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām visi iesūtītie fotoattēli un stāsti tiks apkopoti un publicēti Rēzeknes Dzīvnieku patversmes Facebook lapā. Pēc tam visas fotogrāfijas tiks nodotas māksliniekiem, kuri veiks SIA “Rēzeknes namsaimnieks” Dzīvnieku patversmes teritorijas žoga apgleznošanu (Rēznas ielā 13B, Rēzeknē), izvēloties un attēlojot 40 iesūtīto dzīvnieku portretus. Veikt žoga apgleznošanu paredzēts 2024. gada augustā/septembrī.

Nepalieciet malā! Pastāstiet, kā sākās jūsu un patversmes ķepaiņa draudzība uz mūžu!

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar SIA “Rēzeknes namsaimnieks” pa tālruņiem: 646 24501, 646 05968 vai rakstot uz e-pastu: rezeknes.namsaimnieks@apollo.lv

Ja jums ir nepieciešama beznosacījuma mīlestība un vēlaties, lai mājās kāds ar nepacietību gaidītu, adoptējiet dzīvnieku Rēzeknes Dzīvnieku patversmē! Atgādinām, ka pirms došanās uz patversmi, jāsazinās ar patversmes darbiniekiem pa tālr. 26179322, 28363358 un jāvienojas par vizītes laiku.