Paziņojums

Paziņojums

 

Aicinām zemāk norādīto dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus piedalīties  mājas veikto kārtējo remontdarbu pieņemšanā

 <par februāri>

Atbrīvošanas aleja– 58, 78, 80, 82, 101, 105, 117, 118, 119, 145, 147, 151a, 162, 180;

Atmodas-2;

Ausekļa-30;

Baznīcas26a;

Blaumaņa-1,5;

Brīvības-20,22;

Bērzpils-34,

Dzelzceļa-110km;

Dzelzceļnieku-21;

Dārzu-6, 21, 37, 37a, 40, 41a, 43, 60, 65, 67, 72, 80;

Egļu-15,

Izraēlas-4;

Jupatovkas18a;

 J.Raiņa-9b, 47, 58;

Ķempa-40, 42;

Kooperatīva-1, 5, 7, 9, 11, 13,

Kosmonautu– 7, 11, 12, 12/2, 12/3;

K.Valdemāra- 2, 8, 14;

Latgales40a, 42, 95;

Lubānas– 6, 7, 8, 65;

Maskavas– 6, 8, 13, 18, 20, 28, 32;

Metālistu– 1,7,;

Meža- 6, 11, 19, 29;

N.Rancāna- 4, 35, 36;

Pils-1, 14;

P.Brieža- 1, 3, 3a, 29/31, 31b;

Rēznas-39,

Rīgas– 2;

Rūpnīcas– 3, 6;

Skolas– 2, 8a;

V.Seiles-12, 26, 28;

Varoņu– 3;  

Ventspils– 5, 6, 9, 22;  

Zemnieku– 44, 50;

18.Novembra- 12, 12b12c, 18

Lūdzam līdz 26.03.2013. saskaņot datumu un laiku ar SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” pārstāvi  pa telefonu 646-22407 vai personīgi ierasties SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”, Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē, 2.stāvā 10.kabinetā. Ja līdz norādītajam laikam no kādas no minētajām mājām netiks saņemta informācija par darbu pieņemšanas datumu un laiku, darbi tiks pieņemti bez mājas pārstāvja klātbūtnes.

 

21.03.2013.g.

              SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”