Partneri

Sadarbības partneri

Rēzeknes namsaimnieks ir vairāk nekā 15 partneru visā Latvijā. Vairums no tiem vadošie uzņēmumi savā biznesa jomā. Lai varētu piedāvāt saviem klientiem labākos pakalpojumus, mēs vienmēr uzturam tiešus kontaktus ar saviem partneriem. Mēs ļoti novērtējam un veicinām ilgtermiņa sadarbības veidošanu ar mūsu partneriem un esam vienmēr gatavi ieguldīt kā laiku, tā naudu ilgstošu attiecību izveidē.