Energoefektivitāte

Energoefektivitāte

Energoefektivitāte ir pasākumu kopums, kuru rezultātā enerģija tiek lietderīgāk izmantota. Tātad samazinās enerģijas –apkure, ūdens uzsildīšana, elektrība – rēķini, nesamazinot vai pat uzlabojot komforta līmeni. Pareizi ieguldot naudaslīdzekļus energoefektivitātes pasākumos:

Rodas finansiāls ietaupījums, jo komunālo pakalpojumu rēķini samazinās pietiekoši, lai nosegtu energoefektivitātesizmaksas un vēl papildus radītu finansiālu ietaupījumu
Palielinās nekustamā īpašuma vērtība (uzlabojas mājas tehniskais stāvoklis un vizuālais izskats)
Rodas papildus komforts (piemēram, visos dzīvokļos ir vienāda temperatūra, nevis kā ir daudzās mājās, kur malas dzīvokļos pie ārsienām ir aukstāks nekā citos dzīvokļos)
Dzīvo siltāk!

Izdevumi par dzīvokļa apkuri un karsto ūdeni aizņem lielāko daļu no ikmēneša komunālajiem maksājumiem. Apkure parasti aizņem 44% no mūsu komunālo pakalpojumu rēķina, bet karstais ūdens – 14%.

1. Namā telpu logu neblīvās vietas jānoblīvē, logi jāremontē vai jānomaina;
2. Jāizolē sadales cauruļvadi;
3. Jāuzstāda balansēšanas vārsti un jāveic sistēmas hidrauliskā regulēšana;
4. Jāseko, lai telpu temperatūra nebūtu paaugstināta;
5. Jāanalizē izmaksas par apkures pakalpojumiem.
Siltuma zuduma sadalījums mājā ir sekojošs:
Caur sienām
35%
Caur logiem
37%
Caur jumtu
15%
Caur 1. stāva grīdu
13%

Lielāka daļa aukstā gaisa ienāk istabā pa logiem un durvīm, kas nav ciešas, tāpēc kārtīgam siltinājumam ir liela nozīme. Lielāks daudzums karstā ūdens tiek patērēts neautomātiskajās trauku un veļas mazgājamajās mašīnās. Lai samazinātuenerģijas pakalpojumu rēķinu, nav vajadzīgi lieli ieguldījumi – pietiek, ja maina savus paradumus.

Ja vēlies siltumu un komfortu...
1
Neaizšķērsojiet radiatorus ar mēbelēm vai citiem priekšmetiem, jo tas aizšķērso siltuma ieplūšanu istabā. Ja uzradiatora uzstādīts termoregulators, tā sensoram jāuztver istabas temperatūra;
2
Aiz radiatoriem novietojiet siltumu atstarojošu materiālu un siltinošus blīvējumus balkona durvīs;
3
Lielākās mēbeles novietojiet pie ārējām sienām;
4
Neaizklājiet radiatorus ar aizkariem, tad siltais gaiss ieplūdīs istabā, nevis pacelsies gar auksto loga stiklu;
5
Siltuma zudumus caur logu var samazināt, ierīkojot dubultos logus, noblīvējot spraugas, vai ievietojot papildus stiklustarp esošajiem dubultlogiem;
6
Labāk vēdiniet telpas īsu brīdi, bet intensīvi nekā ilgu laiku. Apkures sezonā logs jāatver tikai uz īsu brīdi – lai ielaistusvaigu gaisu. Ja Jums uzstādīts radiatora termoregulators un nepieciešama ilgāka vēdināšana, noregulējiet to uzminimālo vērtību;
7
Ziemā aizveriet žalūzijas uz nakti. Dubulti stiklots logs ar aizvērtām žalūzijām ir līdzvērtīgs trīskārtīgi stiklotam logam;
8
Ventilāciju virs plīts lietojiet tikai cepot, jo tas mazina siltumu;
9
Hermētiski noblīvējiet ne tikai logu spraugas, bet arī ārdurvju;
10
Uzstādiet karstā un aukstā ūdens sildītājus, ja to vēl neesat paspējis izdarīt;
11
Mazgājiet traukus aizvērtā izlietnē un ne pie tekoša krāna, vislabāk lietojiet automātisko trauku mazgājamo mašīnu arzemu ūdens patēriņu;
12
Ja vannas vietā mazgāsieties dušā, ūdens patēriņu samazināsiet 5-7 reizes;
13
Salabojiet visus pilošos krānus, jo tie ir vislielākie ūdens zagļi.
Lai maksimāli izmantotu radiatora doto siltumu:
Attīri radiatoru no putekļiem un nosēdumiem jau savlaicīgi, pirms apkures sezonas sākšanās.
Bez vaidzības nepārkrāso radiatorus - katrs krāsojuma slānis samazina radiatora siltumatdevi.
Neierobežo radiatorus no apsildāmās telpas ar aizkariem, mēbelēm vai starpsienām.
Atceries, ka ap radiatoru jābūt brīvai siltā gaisa kustībai, tāpēc neuzglabā dažādus priekšmetus zem, uz, vai aiz radiatora.
Centies ierobežot mitruma rašanos telpās:
Nežāvē veļu un apģērbu dzīvoklī.
Mitrumam, kas rodas mazgājoties dušā, pagatavojot ēdienu, nedrīkst ļaut izplatīties pa visu dzīvokli. Aizver virtuves, vai vannas istabas durvis un atver ventilācijas lūciņu.
Gatavojot ēdienu, uzliec katlam vāciņu un samazini liesmu.
Uzturi ventilācijas restītes un kanālus tīrus un regulē ventilācijas lūciņas pēc vaidzības.
Karstā ūdens patēriņa samazināšana:

Aizgriez karstā ūdens krānu, ja ūdeni nelieto, arī tad ja Tu to nelieto īslaicīgi.

Nemazgā traukus zem tekoša ūdens, mazgā tos bļodā, vai izlietnē ar korķi.

Salabo krānus un ventiļus, kā arī pilošo dušu. Pat lēni piloši krāni patērē no 5 līdz 10 litru ūdens dienā.

Pasākumi, kuros jāiegulda...
Logu stiklošana

Dubultīgi stiklots logs var samazināt siltuma zudumus caur logiem par 50%. Jauni, augstākas energoefektivitātes stiklisiltuma zudumus samazinās vēl par 10%. Atcerieties, ka optimālais attālums starp dubultajiem stikliem ir 20 mm.Apvienojiet šo zudumu samazināšanas pasākumu ar logu nomaiņu pret jauniem.

Ārsienu siltināšana

Samazina siltuma zudumus caur sienām par 60%, kas Jums nesīs līdz 35% ietaupījumu enerģijas pakalpojumu rēķinā.Sienu siltināšanu var paveikt vienā dienā un Jums nevajadzēs izvākties no mājas. Pirms siltināšanas noskaidrojiet, vaiJūsu mājas ārsienas var tikt piepildītas (tādas parasti ir pēc 30.gadiem būvētajās mājās.

Durvju un logu spraugu noblīvēšana

Caur caurvējainām durvīm un logiem Jūs pazaudējat 20% no siltuma. Tam ir vienkāršs risinājums – aizblīvējietspraugas ar attiecīgiem materiāliem. Šo darbu var veikt gan siltināšanas speciālisti.

Papildus pasākumi

Ierīkojot dzīvoklī siltuma kontroles regulatorus, Jūs uzlabosiet jebkuras centrālapkures sistēmas efektivitāti unsamazināsiet savus enerģijas rēķinus par 20%. Jūs varat izvēlēties no liela regulatoru klāsta ar dažādām kontrolesfunkcijām, bet īpaši svarīgi ir šādi četri elementi:

1. Istabas temperatūra;
2. Karstā ūdens temperatūra;
3. Apkures un karstā ūdens ieslēgšana un izslēgšana;
4. Karstā ūdens boilera izslēgšana.