Paziņojums

Paziņojums

 

Aicinām zemāk norādīto dzīvojamo māju īpašniekus piedalīties mājas veikto kārtējo remontdarbu pieņemšanā:

 

Atbrīvošanas aleja 58, 178,

Varoņu iela 3,

Upes iela 45a,

Zemnieku iela 50,

Skolas iela 11,  

Lubānas iela 65, 

Raiņa iela 16, 47,  

Dārzu iela 9, 12, 37a, 77, 

18.Novembra iela 1,

P.Brieža iela 3,

Ventspils iela 6, 22, 

Krasta iela 63,

Dzelzceļnieku iela 19,

P.Brieža iela 16,

Metālistu iela 7, 

Lubānas iela 7, 

Atmodas iela 4,

Kosmonautu iela 12/1,

Baznīcas iela 8a,

Kooperatīva šķērsiela 13.

 

Lūdzam līdz 17.09.2012.saskaņot datumu un laiku ar SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” pārstāvipa mob. telefonu 26494804 vai personīgi ierasties SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”, Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē, 2.stāvā pie sekretāres. Ja līdz norādītajam laikam no kādas no minētajām mājām netiks saņemta informācija par darbu pieņemšanas datumu un laiku, darbi tiks pieņemti bez mājas pārstāvja klātbūtnes.

 

 

SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”                                                              03.09.2012.