Paziņojums

 

Aicinām zemāk norādīto dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus piedalīties  mājas veikto kārtējo remontdarbu pieņemšanā

par oktobri

Atbrīvošanas aleja 2543a, 58, 75, 80, 101, 108, 110, 111, 112, 116, 117, 118, 119, 128, 143, 151, 151a, 153/8, 162, 170, 172, 178, 180;

Atmodas-4;

Baznīcas-26a29a;

Blaumaņa-1, 5;

Brīvības-3, 20, 22;

Bukmuižas-8, 56;

Bērzpils-34;

Dzelzceļnieku-19, 21;

Dzirnavu– 10;

Dārzu-9, 11, 21, 22, 28, 37, 37a41a, 43, 60, 65, 67, 72, 80, 84;

Raiņa9b, 47, 58; 

Ķempa-40;   

Kooperatīva-1, 5, 7, 9, 11, 13,

Kosmonautu– 3, 11, 12, 12/1, 12/2, 12/3;

K.Valdemāra- 2, 8, 14;

Krasta-39;

Latgales– 26, 33, 39, 40, 40a, 42, 95;

Lubānas– 6, 7, 8, 59, 65;

Maskavas– 6, 13, 20, 24, 28, 32;

Metālistu– 5,6,7,11,13;

Meža- 4,6,11,25,29;

N.Rancāna-4,33,35,36;

Pils-1;

P.Brieža- 1,3,3a,29/31,31a,31b;

Rēznas-39,

Rūpnīcas– 3,5,6,7;

Skolas– 2,8a,10,11,13;

Stacijas– 18;

Torņa-7;

Upes-30,43a;

V.Seiles-26a;

Varoņu– 3;

Ventspils– 4,5,6,9,15,22;

Zemnieku– 44,48,50;

18.Novembra-12,12a,12b,12c,.

Lūdzam līdz 27.12.2013. saskaņot datumu un laiku ar SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” pārstāvi  pa telefonu 646-22407 vai personīgi ierasties SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”, Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē, 2.stāvā 10.kabinetā. Ja līdz norādītajam laikam no kādas no minētajām mājām netiks saņemta informācija par darbu pieņemšanas datumu un laiku, darbi tiks pieņemti bez mājas pārstāvja klātbūtnes.

 

16.12.2013.g.

              SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”

Paziņojums

 

Aicinām zemāk norādīto dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus piedalīties  mājas veikto kārtējo remontdarbu pieņemšanā

par novembri

Atbrīvošanas aleja 25, 33, 58, 78, 80, 82, 101, 107, 108, 116, 117, 119, 143, 145, 151, 153/8, 170, 172, 178, 180;

Br.Skrindu- 19a;

Baznīcas-15;

Blaumaņa-1,5;

Brīvības-20, 22;

Bukmuižas-50;

Bērzpils-34;

Dzelzceļnieku-19;

Dārzu-8, 12, 21, 22, 22a, 37, 41a, 43, 57, 60, 65, 67, 72, 80, 81;

J.Tiņjanova- 18;

Raiņa–  47, 58;

Ķempa-40

Kooperatīva-1, 5, 7, 9, 11, 13;

Kosmonautu– 7, 12, 12/1, 12/2, 12/3;

K.Valdemāra- 2, 8, 14;

Latgales40a;

Lubānas– 6, 7, 8;

Maskavas– 6, 8, 13, 24, 28, 32;

Metālistu– 1, 5, 6, 7, 9, 11, 13;

Meža- 4, 6, 11, 21, 25, 31;

N.Rancāna-4, 33, 35, 36;

Pils-1;

P.Brieža- 3a31a;

Rēznas-11, 39,

Rīgas– 2;

Rūpnīcas– 5; 

Skolas– 2, 8a;

Stacijas– 21;

Upes-43a;

V.Seiles-26, 26a, 28;

Varoņu– 3, 38;

Ventspils– 4, 9, 15;

Viļānu2a;

Zemnieku– 44, 48, 50;

Zilupes– 79;

Zvirbuļu– 4;

18.Novembra-12, 12a12b12c, 19.

Lūdzam līdz 27.12.2013. saskaņot datumu un laiku ar SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” pārstāvi  pa telefonu 646-22407 vai personīgi ierasties SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”, Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē, 2.stāvā 10.kabinetā. Ja līdz norādītajam laikam no kādas no minētajām mājām netiks saņemta informācija par darbu pieņemšanas datumu un laiku, darbi tiks pieņemti bez mājas pārstāvja klātbūtnes.

 

16.12.2013.g.

              SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”

Paziņojums

 

Aicinām zemāk norādīto dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus piedalīties  mājas veikto kārtējo remontdarbu pieņemšanā

par septembri

Atbrīvošanas aleja3343a, 58, 73, 78, 80, 83, 101, 105, 108, 117, 119, 128, 147, 178;

Atmodas-4;

B.Skrindu- 14,

Baznīcas8a26a;

Brīvības-3, 20, 22;

Bērzpils-34;

Dzelzceļnieku-19, 21;

Dzirnavu– 10, 15;

Dārzu-6, 9, 12, 21, 22, 22a, 28, 37, 37a, 40, 41a, 42, 57, 60, 65, 67, 72, 80;

Izraēlas 4;

Jupatovkas-12;

Raiņa9b, 47;

KERAMIĶU– 6;

Ķempa-40;   

Kooperatīva-1, 5, 7, 9, 11, 13,

Kosmonautu– 7, 11, 12, 12/1, 12/2;

K.Valdemāra- 2, 8;

Krasta-34a, 49;

Krāslavas– 6;

Latgales– 33, 40, 40a, 95;

Lubānas– 6, 7, 8, 65;

Maskavas– 8, 13, 18, 20, 24, 28, 32;

Metālistu– 1, 5, 6, 9, 11, 13;

Meža- 4, 6, 19, 25, 29;

N.Rancāna-4, 35, 36;

Pils-1;

P.Brieža- 1, 3, 3a, 29/31 ,31a31b;

Rēznas-11, 39,

Rīgas– 2;

Rūpnīcas– 5, 5a, 6, 7; 

Skolas– 2, 8a, 10;

Stacijas– 18;  

Totņa-7

Upes-43a;

V.Seiles-12, 26, 26a;

Varoņu– 3;

Ventspils– 4, 15, 22;

Zemnieku-3, 44, 50;

Zilupes-81,

18.Novembra-1, 12, 12a12b12c.

Lūdzam līdz 27.12.2013. saskaņot datumu un laiku ar SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” pārstāvi  pa telefonu 646-22407 vai personīgi ierasties SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”, Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē, 2.stāvā 10.kabinetā. Ja līdz norādītajam laikam no kādas no minētajām mājām netiks saņemta informācija par darbu pieņemšanas datumu un laiku, darbi tiks pieņemti bez mājas pārstāvja klātbūtnes.

 

16.12.2013.g.

              SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”