Uncategorised

VIEGLI LASĪT

Šajā sadaļā uzzināsi: Kas ir SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”? Ar ko nodarbojas SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”? Kas vada SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”? Kur atrodas SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”? Kā var sazināties ar SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”?   Kas ir SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”? SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”  ir pašvaldības kapitālsabiedrība ar 100% Rēzeknes valstpilsētas domes kapitālu. SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”  tika izveidota 2003.gada […]

PAZIŅOJUMS par kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Komerclikuma 174., 176., 213.pantiem un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66., 68., 69., 73., kā arī 62. pantu un 63.panta pirmās daļas otro punktu lūdzu sasaukt kārtējo dalībnieku sapulci 2024.gada 15.martā plkst.09:00. Sapulces sasaukšanas vieta: SIA “Rēzeknes Namsaimnieks”, Atbrīvošanas aleja 106, Rēzekne. Institūcija, kura pieprasījusi sasaukt sapulci ir sabiedrības valde. […]

Vēl ir laiks padomāt par mājas renovāciju

Energoresursu cenu pieauguma apstākļos daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji ir spiesti apsvērt savas mājas energoefektivitātes uzlabošanu un komunālo pakalpojumu izmaksu samazināšanu. Viens no veidiem, kā var kompleksi siltināt māju, ir renovācija. Taisnīguma labad jāsaka, ka renovācijas procesa organizācija, vērā ņemamas būvdarbu izmaksas un iazņēmums no vienas puses liek cilvēkiem baidīties, bet, no otras puses, jau renovēto kaimiņmāju […]

Par problēmām dzīvoklī jāziņo savlaicīgi

Šoziem SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» piedzīvoja situāciju, kad mainīgu laikapstākļu ietekmē noteiktos dzīvokļos saasinājās pelējuma un mitruma veidošanās problēma. Izpētot apstākļus, noskaidrojās, ka iedzīvotāji pamanīja problēmu vēl vasarā, bet neuzskatīja to par ko svarīgu. SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» vadītāja Juna Kjakšta: «Stingrs lūgums iedzīvotājiem: ja pamanījāt savā dzīvoklī mitrumu vai pelējumu, nekavējoties ziņojiet par to mājas apsaimniekotājam. […]

Informācija par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu

Lai izpildītu Eiropas Savienības atkritumu pārstrādes mērķus un samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu poligonos, no 2024. gada 1. janvāra bioloģiski noārdāmu atkritumu( BIO) šķirošana būs obligāta visā Latvijā. Daļa Latvijas iedzīvotāju BIO jau sen atšķiro un veido kompostu, pārsvarā tie ir privāto māju iedzīvotāji gan no lauku, gan pilsētas teritorijām. Šie iedzīvotāji varēs tā arī turpināt. Pārējiem vajadzēs […]

Šķiroto atkritumu savākšanas vietas pilsētā

Līdz jauna šķiroto atkritumu savākšanas laukuma atvēršanai tiek organizēta šķiroto atkritumu savākšana 4 vietās pilsētā, informēja Pilsētvides un attīstības pārvaldes vides un ainavu pārvaldības speciāliste Natālija Siņicina. Šķiroto atkritumu savākšana notiks Zilupes ielā 50, Stacijas ielā 30, Rēznas ielā 13B un Viļakas ielā 1. Tos pieņems tikai no privātpersonām. Vieglo iepakojumu (papīra, plastmasas, metāla atkritumus) […]

Par sniega un lāsteku tīrīšanu no jumtiem

Sakarā ar mainīgajiem laika apstākļiem lāstekas, sniegs un ledus sāk krist no jumtiem. Lūdzam būt uzmanīgiem, nenovietot automašīnas, kā arī pašiem nepārvietoties un neatrasties iespējamajās sniega un ledus krišanas vietās un īpaši norobežotās vietās. Par ārkārtas sniega un ledus notīrīšanu no jumtiem, karnīzēm un ūdens noteku caurulēm lūdzam informēt telefoniski – 646 24501, 646 39000. […]

Par sniega tīrīšanu daudzdzīvokļu māju pagalmos

SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» atgādina, ka apsaimniekošanas tarifā ziemas sezonā ir iekļauta tikai ietvju un kāpņutelpu izeju tīrīšana. Ja ietves nav, tad tiek iztīrīts viens metrs no brauktuves daļas. Spēcīgas snigšanas gadījumos uzņēmuma sētnieki uz darbu dodas agrāk nekā parasti, lai paspētu iztīrīt sniegu līdz plkst. 8.00. Pagalma teritoriju (stāvvietu un ceļu) tīrīšana nav iekļauta apsaimniekošanas […]

Par māju apsaimniekošanas tarifa paaugstināšanu no 01.01.2024.

Līdz ar energoresursu, materiālu un izejvielu sadārdzinājumu, kā arī saistībā ar gaidāmo valstī noteiktās minimālās algas paaugstināšanu no 620 eiro līdz 700 eiro, SIA “Rēzeknes namsaimnieks” no 2024. gada 1. janvāra plāno paaugstināt māju apsaimniekošanas tarifu pilsētā. Uzņēmuma vadītāja Juna Kjakšta skaidro, ka katrai mājai apsaimniekošanas tarifs tiek aprēķināts individuāli, taču pilsētā vidējais pieaugums būs […]