Uncategorised

PAZIŅOJUMS par sabiedrības kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Komerclikuma 174., 176., 213.pantiem un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66., 68., 69., 73., kā arī 62. pantu un 63.panta pirmās daļas otro punktu lūdzu sasaukt kārtējo dalībnieku sapulci 2021.gada 20.maijā plkst.10:00. Sapulces sasaukšanas vieta: Rēzeknes pilsētas dome Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne. Institūcija, kura pieprasījusi sasaukt sapulci ir sabiedrības valde. […]

2021. gadā turpinās Rēzeknes Namsaimnieks sadarbība ar finanšu institūciju ALTUM māju energoefektivitātes paaugstināšanā. Šobrīd jau ir saņemti pozitīvi atzinumi par projekta realizāciju Atbrīvošanas alejā 145 un Atbrīvošanas alejā 151A. Notiek pretendentu atlase. Rēzeknes Namsaimnieks ir veicis savas mājas lapas pilnveidi un tuvākajā laikā sadaļā PROJEKTI tiks izvietota informācija par visiem projektiem, kurus šobrīd realizē Rēzeknes […]

PAZIŅOJUMS par sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Komerclikuma 213.pantu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66., 68., 70., 73., lūdzu sasaukt ārkārtas dalībnieku sapulci 2020.gada 07.oktobrī plkst.14:00. Sapulces sasaukšanas vieta: Rēzeknes pilsētas dome Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne. Institūcija, kura pieprasījusi sasaukt sapulci ir sabiedrības valde. Sapulcē izskatāmie jautājumi: Vidējā termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti, […]

PAZIŅOJUMS par sabiedrības kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Komerclikuma 174., 176., 213.pantiem un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66., 68., 69., 73., kā arī 62. pantu un 63.panta pirmās daļas otro punktu lūdzu sasaukt kārtējo dalībnieku sapulci 2020.gada 02.jūlijā plkst.10:00. Sapulces sasaukšanas vieta: Rēzeknes pilsētas dome Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne. Institūcija, kura pieprasījusi sasaukt sapulci ir sabiedrības valde. […]

Paziņojums par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS” kapitāla daļu turētāja pārstāvis, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu informē, ka 2020.gada 20. janvārī plkst. 13.30 Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV-4601, tiek sasaukta ārkārtas dalībnieku sapulce (pamatojums – kapitāla daļu turētāja pārstāvja iniciatīva). Iemesls – valdes locekļu pilnvarojuma […]

Kaimiņiem pagalms jau labiekārtots. Vai to darīsiet arī Jūs?

Jau sesto gadu tiek aktīvi kārtoti pilsētas pagalmi un bērnu rotaļu laukumi. Par spīti tam, ka šajā jautājumā galvenais faktors ir konkrētas daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku vēlme un lēmums, šo procesu daudzējādā ziņā sekmējusi pašvaldības līdzfinansējuma programma pagalma teritoriju labiekārtošanai un dzīvojamā fonda energoefektivitātes uzlabošanai. Kad šī programma startēja 2014. gadā, bija ļoti maz interesentu, […]

SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» aktualitātes

«Rēzeknes Namsaimnieks» aktīvi iesaistās Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātajās programmās, lai palielinātu darba jaudu un vienlaikus arī interesentiem dotu iespēju apgūt jaunas vērtīgas prasmes. Piemēram, apmācībās pie darba devēja tiks iesaistīti vairāki cilvēki, kuri kopā ar zinošiem un pieredzējušiem remontdarbu speciālistiem veiks šuvju hermetizāciju, aizsarg apmaļu, balkonu remontu utt. Tas ļaus minētajiem darbiem norīkot vismaz divas […]

Lēmumu pieņemšana daudzdzīvokļu mājā, jeb kā izkustināt gulošu akmeni

Mums raksta Lēmumu pieņemšana daudzdzīvokļu mājā, jeb kā izkustināt gulošu akmeni Vēlos vērsties pie cilvēkiem un uzrunāt viņus kā kaimiņus. Nav noslēpums, ka savākt nepieciešamo kvorumu iedzīvotāju kopsapulcē ir grūti pat nelielā mājā, savukārt 11 kāpņutelpu mājā – gandrīz neiespējami. Labākajā gadījumā atnāk 10–15 cilvēki, bet visas sarunas beidzas ar to, ka katrs sāk vilkt […]

Gatavojamies aktīva darba sezonai

Ziema drīz piekāpsies pavasarim, tas nozīmē, ka nedrīkst ne mirkli apstāties, lai paspētu maksimāli sagatavoties jaunajai būvdarbu sezonai. Tikāmies ar SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» vadītāju ­ Pēteri Dzalbi, lai apspriestu aktualitātes un turpmāko darbu. Sniega tīrīšana pagalmos Nav ko slēpt: sūdzības par piesnigušiem un netīrītiem pagalmiem (te nerunājam par ietvēm un gājēju celiņiem) tiek saņemtas regulāri, […]