Par mums

Vēsture

SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” ir uzņēmums ar ilggadīgu pieredzi nekustamā īpašuma pārvaldīšanā un apsaimniekošanā ar tehnisko bāzi, ražošanas noliktavām un avārijas dienestu, kas nodrošina klientu apkalpošanu 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.

SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” piedāvā profesionālus namu apsaimniekošanas pakalpojumus, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības un iespējas. Uzņēmums veic ēku tehniskā stāvokļa novērtējumu, avārijas situāciju novēršanas darbus, veic dažādu veidu būvdarbus, konsultē un dod ieteikumus mājas sakārtošanas jautājumos, bet gala lēmumu par lieliemplānotiem remontdarbiem pieņem mājas kopsapulce, mājas padome vai pilnvarotā persona. Pēc iedzīvotāju pieprasījuma jebkurā brīdī uzņēmuma atbildīgā persona spēj sniegt precīzu korektu informāciju par mājas finanšu līdzekļiem, arī sagatavot veikto darbu atskaites.

Reģistrētiem klientiem sadaļā E-nams ir pieejama aktuālā informācija par apsaimniekojamās mājas naudas plūsmu un tehniskie dati par māju. Atskaites par izpildītajiem darbiem, kā arī iespēja elektroniskai saziņai ar apsaimniekotāju.

Uzņēmums ir Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas (LNPAA) biedrs.

Vidējais darbinieku skaits 2019. gadā
130
darbinieki
Apsaimnieko 267. dzīvojamo māju ar kopējo platību
365 500
kvadrātmetri
Apgrozījums 2018. gadā
1 889 657
euro

Darbības mērķi

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu nodrošināt dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanua

Aktivizēt uzņēmuma darbību dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību pārņemšanā

Nodrošināt iespēju informāciju par sniegtajiem pakalpojumiem saņemt elektroniskā veidā. Mājas lietas vešana pašapkalpošanās vietnē E-nams.

Informēt dzīvokļu īpašniekus par iespēju izmantot ES līdzekļus, lai veiktu māju renovāciju.

Optimizēt izmaksas, radot iespējas akumulēt mājas uzkrājumā lielākus naudas līdzekļus kapitālo remontu un māju renovāciju veikšanai, saglabājot un paplašinot esošo dzīvojamo māju apsaimniekošanas tirgu Rēzeknē.

Darbības veidi

Dzīvojamās mājas un tai piegulošās teritorijas sanitārā sakopšana

Dzīvojamās mājas un ēku konstrukciju tehniskā uzturēšana

Dzīvojamās mājas un ēku konstrukciju tehniskā uzturēšana