Labdien!

    Š.g., 22.augustā plkst. 17:00,Carnikavas pamatskolā (Carnikava, Nākotnes iela 1) notiks seminārs par atbalstu mājokļu siltināšanā. Sīkāka informācija http://goo.gl/FHaC9. Vimeo.com ir jauni video

1)      Apdrošināšana būvniecībā http://vimeo.com/26755199

2)      Līgums ar būvkomersantu http://vimeo.com/26758678

3)      Daudzdzīvokļu māju renovācijas vadība http://vimeo.com/26766583

4)      Funkcionālās barjeras daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jumtos http://vimeo.com/26861214

5)      Prasības balkonu konstrukcijām. Vācijas pieredzehttp://vimeo.com/26866418

6)      Balkonu renovācija. Latvijas pieredze http://vimeo.com/26871744

7)      Slīpo jumtu izolācijas risinājumi Eiropas ilgtspējīgas attīstības kontekstā http://vimeo.com/26902961

8)      Plakano jumtu izolācijas risinājumi Eiropas ilgtspējīgas attīstības kontekstā http://vimeo.com/26905089

9)      Energoefektīvi risinājumi jumtu siltināšanai, izmantojot putu polistirola siltumizolācijas materiālus http://vimeo.com/26906239

10)   Daudzdzīvokļu māju jumtu renovācija un kopšana http://vimeo.com/26907440

11)   Būvuzrauga loma renovācijas procesā http://vimeo.com/26909225

12)   Dzīvokļa īpašnieka loma mājokļa renovācijas procesā http://vimeo.com/27005541

13)   Siltumapgādes sistēmas renovācija/rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā http://vimeo.com/27281330

14)   Iepirkuma procedūra būvniecībākļūdas un risinājumi http://vimeo.com/27571941

Ja ir aktuāli jautājumi par to, kas jūsuprāt ir jāzina dzīvokļu īpašniekiem, apsaimniekotājiem, projektētājiem vai citām ēku atjaunošanā iesaistītajām pusēmrakstiet.  

Veiksmīgu darba nedēļu vēlot

Inese Bērziņa

Ekonomikas ministrija ,67013240, 26578158

twitter.com/siltinam; sekoman.lv/siltinam

http://facebook.com goo.gl/EGsRt  un draugiem.lv grupas/lapas „Dzīvo siltāk”  

Kaut nu būtu vēlēšanās, bet mājā ieguldītie līdzekļi

vienmēr atmaksāsies ar uzviju

 

        Rēzeknes pilsētas dome pieņēma lēmumu piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamo māju siltummezglu modernizēšanai (vai to nomaiņai), arī individuālo siltummezglu uzstādīšanai un karstā ūdens un siltumenerģijas padeves cauruļvadu izolācijai dzīvojamā mājā Dārzu ielā 6 (10 418,91 lati) un dzīvojamā mājā Atbrīvošanas alejā 143a (16 356,30 lati).

       Līdzfinansējums tika piešķirts, pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai”. Pagājušā gada oktobrī deputāti pieņēma lēmumu atjaunot finansējumu un ieviest šajos saistošajos noteikumos izmaiņas, kas nosaka pieļaujamo līdzfinansējuma summu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, tajā skaitā ne vien apkures sistēmu nomaiņai vai modernizācijai, bet arī individuālo siltummezglu uzstādīšanai, lai atjaunotu to darbību. Saskaņā ar noteikumiem pašvaldības līdzfinansējuma summa, kas ir paredzēta energoefektivitātes pasākumiem, nedrīkst pārsniegt 50 procentus no kopējās darbu vērtības.

      Šogad no Pilsētas saimniecības pārvaldes budžeta energoefektivitātes pasākumu līdzfinansēšanai piešķirtā summa bija 25 000 latu. Turklāt līdzfinansējums tiek piešķirts tikai pēc pieņemšanas-nodošanas aktu iesniegšanas un apstiprināšanas Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldē.

      Var rasties pamatots jautājums: kāpēc tieši šīs mājas saņēma līdzfinansējumu? Vispirms tas ir atkarīgs no pašu iedzīvotāju aktivitātes. Piemēram, astoņu dzīvokļu mājas Dārzu ielā 6 pārstāvji jau pagājušā gada oktobrī Domē apmeklēja individuālo siltummezglu prezentāciju un aizrāvās ar ideju uzstādīt tādus savā mājā. Dzīvokļu īpašnieki ne reizi vien nāca uz kopsapulcēm, pirms, izsverot visus „par” un „pret”, izveidot kopēju viedokli. Vispirms tika pasūtīts individuālo siltummezglu uzstādīšanas tehniskais projekts.

      Tika iesniegti dokumenti dalībai valsts programmā, kas paredz tehniskā projekta izstrādes izdevumu kompensāciju, un 80 procenti no iztērētajiem līdzekļiem tika atgriezti mājas kontā. Pēc tam pašvaldības uzņēmums „Rēzeknes Namsaimnieks” rīkoja iepirkuma procedūru un noslēdza līgumu ar uzvarējušo uzņēmumu par iekārtu piegādi un uzstādīšanu. Mājā jau ir pilnībā nomainīti aukstā ūdens un apkures stāvvadi un pilnībā modernizēts kopējais siltummezgls. Katrā dzīvoklī ir uzstādīti individuālie siltummezgli un siltuma skaitītāji, arī visi radiatori aprīkoti ar termostatiem. Tas nozīmē, ka turpmāk gaisa temperatūru varēs regulēt ne vien katrā atsevišķā dzīvoklī, bet arī katrā istabā. Priekšābēniņu siltināšana un kāpņu telpas kosmētiskais remonts. Protams, lai izšķirtos par tādiem grandioziem remontdarbiem mājā, nepieciešama, pirmkārt, mājas iedzīvotāju vairākuma vēlēšanās, otrkārt, diezgan lieli līdzekļi. Mājas iedzīvotāji tagad risina jautājumu par to, apmaksāt remontdarbus, jo Dome ir piešķīrusi tikai pusi no nepieciešamajiem līdzekļiem. Kāds šo summu atdos uzreiz, kāds ar apkalpojošo organizāciju norēķināsies pakāpeniski. Nav izslēgts arī kredīta variants.

        vai citādi, bet jauno apkures sezonu iedzīvotāji sagaidīs sagatavojušies un, rāda prakse, energoefektivitātes paaugstināšanā ieguldītajiem līdzekļiem nākotnē jāatmaksājas ar uzviju.

 

 

Marina sokolova

Мы в ответе за то, что приватизировали

     Работая  в сфере управления недвижимостью и обслуживания многоквартирных домов, с сожалением могу констатировать, что всё ещё достаточно большое количество собственников квартир продолжают жить по советским меркам в надежде, что кто-нибудь придёт, всё решит, проведет в определенный срок капитальный ремонт (помните, с переселением в другую квартиру, так как фонд такой переселенческий тогда был), и так далее. А если что-то не так, – поднимают большой шум.

    Если кто еще не понял – уже 20 лет как капитализм на дворе. Платная медицина, образование, и… налоги на собственность. А приватизированная квартира, в какой бы «хрущевке» она ни была, – собственность. Хотелось бы остановиться на советском мышлении по отношению к своей собственности в частности и общедомовой в целом. Закончился отопительный сезон. Какие можно сделать выводы, какие прогнозы на будущее? Начну с прогнозов: на самом деленеутешительные. Теплоэнергия будет дорожать. С 1.07. 2011 нас ждет повышение НДС с 12 до 22 процентов, и даже Ассоциация теплопроизводителей, в которую входят практически все предприятия по производству тепла, в том числе и такой гигант, как «Ригас силтумс», не смогли «удержать» налог на нынешнем уровне.

    Думаете, собственники, учитывая этот и многие другие факторы, которые влияют на тарифы, забеспокоились и понимают, что дальше тянуть уже нельзя и надо что-то делатьХотя бы вспомнить такую обязанность собственника, как участие в собраниях дома, принятие решений в отношении общедомовой собственности.  Допустим, какая-то часть понимает, что нужно снижать потери тепла в доме (или менять покрытие крыши и др.). Назначается день и повестка собрания. В назначенный час на собрание приходят 20 – 30 процентов от общего количества собственников. Вопросы обсуждаются, но принять решение, очень нужное для всего дома, нельзя – нет кворума. И если в доме большинство таких горе-собственников, которым все, что не касается их личной квартиры, неинтересно (хотя и ему в равной степени с остальными  принадлежат и крыша, и стены, и лестничная клетка, и  прилегающая к дому земля), то из-за них страдают все остальные. Правда, интерес может появиться тогда, когда, например, крыша потекла, а  у него квартира на пятом этаже. Тогда… увы, см. выше.

    Так что же делать? спросите вы.  В первую очередь, будем людьми и научимся уважать и понимать друг друга. Если между соседями нет согласия в малых делах (не курить и не мусорить в подъездах, закрывать двери, а не хлопать ими и т.д.), то как прийти к согласию в больших, например, какие работы  в первую очередь делать: крышу менять или стену утеплять?

   Не хочу сказать, что все просто. Вот только интересно получается: Сейм избрать – не нужно большинства голосов избирателей, достаточно даже того, если члены избирательных комиссий проголосуют. А чтобы домом управлять, – нужно. А может через управление домом люди наконец поймут, что и страной так можно управлять? Главное, прийти на собрание и на избирательный участок. И тогда не придется кричать: «холодно» (в первом случае) и «голодно» (во втором).

      Поэтому хочу сказать СПАСИБОжильцам  домов Стацияс, 18 и 16; Маскавас, 9/2; Дарзу, 6; П. Бриежа, 29/31 и 31Б; Космонауту, 11 и 3; Бривибас, 20 и 22; Кемпа, 42; Упес, 43а; Металлисту, 1; Эглю, 15; Вентспилс, 9; Межа 6; Кооперативу, 1 и многим другим, которые уже нашли общий язык, уже  успели сделать что-то для своего дома (подчеркну – СВОЕГО) или собираются что-то делать в ближайшее время. Конечно, не своими руками буквально, а руками специалистов «Rēzeknes Namsaimnieks». Хочу поблагодарить их за умение прийти к общему согласию и пожелать им, чтобы и в дальнейшем у них всё получалось.

 Дагмара Абрамова