Apsaimniekošanā esošo māju

 izpildīto remontdarbu saraksts  2012. gada novembra mēnesī

 

 

Darba veida nosaukums*

Daudz.

Adreses

 
Jumta seguma

remonts

( šīfera daļēja nomaiņa)

73.1m2

Atbrīvošanas 145;

Dārzu 22; 22a; 37; 84; Kosmonautu 7;11; Ludzas 47; Meža 21;  Rancāna 35; V.Seiles 26

 
Jumta seguma remonts

(mīkstais jumta segums)

 

172.2m2

Blaumaņa 5; Dzelzceļnieku 19; Egļu 15; Kosmonautu 12/3; Kooperatīva 7; Lubānas 7;8; Maskavas 18;28/1; Raiņa 47; Skolas 2; Varoņu 3  
Bēniņu pārseguma siltumizolācija

koka pāreju ierīkošana

71m2

72m2

Torņa 9; Varoņu 3

 

 

 
Fasādes paneļu sienu šuvju hidroizolācija

89m

Atbrīvošanas 80;Dzelzceļnieku 19; Upes 43a; Kempa 40; Lubānas 7; Metālistu  
Betonēšanas darbi

bedru aizbetonēšana

ķieģeļu sienas remonts

2gab

1.82m3

Dārzu 22; P.Brieža 3a; Kooperatīva 11; Kosmonautu 11; Maskavas 8; Viļānu 2a  
Durvju nomaiņa

koka ;

metāla

Durvju remonts (t.sk.

ārējo, pagraba, ratiņu telpas, bēniņu durvis)

Kodu atslēgu remonts un nomaiņa

1gab

5gab

 

Latgales 42;

Maskavas 8; Zilupes 79;

 

54gab

Kooperatīva 11;Kosmonautu 7;11;  Rūpnīcas 3; Zemnieku 50;

 Varoņu 3 u.c.

 

10gab

Atbrīvošanas 101;117; 143; Brīvības 22; Kosmonautu 11 u.c.  
Logi

PVC logu uzstādīšana

( k./t. un pagrabs  )

koka logu remonts un stiklošana

 

logu notekņu nomaiņas

103gab

Atbrīvošanas 128; 170;

 Dārzu 22a; 43; P.Brieža 3a; 29/31; Raiņa 45; Maskavas 8

 

27gab

P.Brieža 1; Kooperatīva 13;  Metālistu 5;11; Rūpnīcas 3; 5a; Zemnieku 50;  Ventspils 5;9  

118gab

Atbrīvošanas 71; 128; Varoņu 3;  
Bēniņu ventilācijas logu nomaiņa, remonts

 

13gab

Atbrīvošanas 112; Dārzu 72; Kr.Valdemāra 2; Zvirbuļu 4  
Margu ierīkošana

8.7m.

 Kosmonautu 3; 7  
Koku zāģēšana

5gab

Atbrīvošanas 128;

Kosmonautu 12/1; Rīgas 2;

 
Apkures krāsns pārmūrēšana

1gab

Komunālu 12a  
Pasta kastes

remonts

nomaiņa

2gab

6gab

P.Brieža 3; Maskavas 24;

Atbrīvošanas 162

 
   
Ventilācijas kanālu,

 dūmvadu tīrīšana

61m

Kosmonautu 12/3;  Lubānas 8;  Metālistu 13  
Ventilācijas kanālu,

 dūmvadu pārmūrēšana

2gab

1.4m

Kr. Valdemāra 14  
Lietus ūdens noteku sistēma

–  remonts ;

–  tīrīšana

19.5m

224m

18.Novembra 19; Atbrīvošanas 73; Baznīcas 8a; 29a; Dārzu 9; 12;42; 81; Rūpnīcas 5; V.Seiles 26; Stacijas 8  
Nišas

(aizmūrēšana un remonts)

9gab

Atbrīvošanas 172b;178; Kosmonautu 7; Maskavas 8  
K./ūdens siltummaiņa , automātiska regulatora montāža

1

 objekts

Ventspils 5  
Aukstā, karstā ūdens ievada nomaiņa,  remonts

1

 objekts

Atbrīvošanas 170  
Apkures, k./a. ūdens iekārtu nomaiņa, uzstādīšana

( cirkulācijas sūknis, regulators,  reg. vārsts u.c.)

6

 objekti

Atbrīvošanas 82; 128;170;

Dārzu 12; 65; Dzelzceļnieku 21;

 
K./ūdens, apkures slēgarmatūras nomaiņa

27

Dārzu 12  
Kanalizācijas stāvvadu daļēja nomaiņa

12m

 Krasta 49; Kosmonautu 7;  
Lietus kanalizācijas daļēja nomaiņa 

20m

Atbrīvošanas 178  
El. pieslēguma pārbūve, automātisko atslēdžu uzstādīšana

3

objekti

Atbrīvošanas 151a; 178;

Kooperatīvu 11;

 
Gaismekļu nomaiņa,

 sensoru uzstādīšana,

prožektoru ar sensoru uzstād.

3 gab

3 gab

3gab

V.Seiles 26a

 

Rēznas 39

 
Santehnikas darbi 69 objekti  

 

Informācija

 par avārijas situāciju novēršanai veiktajiem darbiem

no  05.11.2012.  līdz   09.11.2012.

 

N.p.k.

Datums

Adrese

Darba apraksts

1.

07.11.

Atbrīvošanas aleja– 178

Lietus ūdens kanalizācijas stāvvada nomaiņa 2.k.t.

2.

07.11.

Upes–  43a

Stāvvada nomaiņa sakarā ar aukstā ūdens ventiļa plīsumu

3.

08.11

Skolas 8a

Nomainīts aukstā ūdens ievadkrāns (no maģistrāles puses)

4.

08.11

Skolas 11

Pārmetināts(pārnests) apkures skaitītājs

5.

09.11

Skolas 10

Nomainīta apkures ievada armatūra

6.

12.11

Dārzu 12

Nomainīta apkures stāvvadu noslēguma armatūra

SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”

 

Apsaimniekošanā esošo māju

 izpildīto remontdarbu saraksts par 2012. gadaOKTOBRA mēnesi

 

 

Darba veida nosaukums*

Daudz.

Adreses

Jumta seguma remonts

( šīfera daļēja nomaiņa)

16.8m2

Atbrīvošanas 143; 162; Baznīcas 8a; Lubānas 59; Maskavas 6; Meža 25;

Metālistu 6; Viļānu 2a

Bez azbesta jumta  seguma ierīkošana

296m2

Ausekļa 30
Jumta seguma remonts (mīkstais jumta segums)

 

129m2

Brieža 3; Dārzu 80; Dzelzceļnieku 21; Kooperatīva 7; Lubānas 7; Skolas 2;Ventspils 6;Zemnieku 44;
Cokola daļas siltumizolācija

60m2

 P.Brieža 31a
Konteineru laukuma ierīkošanaremonts

1gab

1gab

Ventspils 22, Zemnieku 44Lubānas 7
Fasādes paneļu sienu šuvju hidroizolācija

151m

Atbrīvošanas 80; Brieža 1; Dzelzceļnieku 21; Kooperatīva 7; Lubānas 6;Zemnieku 44;
Fasādes paneļu sienu hidroizolācija

20.4m2

Atbrīvošanas 178; Rūpnīcas 3
Durvju nomaiņa Durvju remonts (t.sk.

ārējo, pagraba, ratiņu telpas, bēniņu durvis)

Kodu atslēgu remonts un nomaiņa

13gab

16gab

9gab

Dārzu 60; 65Brīvības 20; 22; Bērzpils 34;Latgales 95;  Lubānas 6;

Skolas 2; u.c.

Logikoka logu remonts un stiklošana

logu nomaiņa k./t.

logu nomaiņa p./t.

 

25gab

6gab

4gab

Dārzu 60; Upes 43a;

 

Atbrīvošanas al.71; Skolas 11

Skolas 11

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts

4.k./t.

 Ventspils 6
Kāpņu telpu sienu krāsojuma atjaunošana vietām

3 objekti

Kooperatīva 7; Kr.Valdemāra 14; Metālistu 1
Pasta kastes remonts

2gab

Atbrīvošanas 110; Skolas 8a

 

 

Bet. darbi kieģ. sienas remonts ;

apmalas ierīkošana;

– bet. pakāpieni

1.1m3

35m2

0.6m3

Kr. Valdemāra 14; Viļānu 2a

Dzelzceļnieku 19; Latgales 95

 

Ventilācijas kanālu, dūmvadu tīrīšana

86m

Dārzu 22;60; Zilupes 79
Skursteņu pārmūrēšana

4gab

4.2m

Atbrīvošanas 58; Ausekļa 30; Meža 25
Lietus ūdens noteku sistēma–  tīrīšana;

–  nomaiņa;

–  remonts

349m

26.25

11.5m

Atbrīvošanas 83;117;119;145; Baznīcas 29a; Brieža 3a; 16; 31aUpes 45a; Kempa 42; Kr. Valdemāra 14; Metālistu 11; 13; Rīgas 2; Raiņa 9b; Skolas 2
Nišas (aizmūrēšana un aiztaisīšana)

8gab

Dārzu 80; Kosmonautu 12/3; Rūpnīcas 7; Zemnieku 44; Metālistu 1
dažādi darbi     lūkas, akas, karogu turētāji, margas, pagraba šķūnīši  u.c.)- labiekārtošana ( bērnu rot. laukumi, smilts, grants piegāde, zīmes  u.c.)
Auksta ūdens maģistrāles daļēja nomaiņa

4.5m

Atbrīvošanas 58
Apkures, k./a. ūdens iekārtu nomaiņa, ustādīšana( cirkulācijas sūkņis, regulators, mot. piedziņa reg. vārsts u.c.)

4

 objekti

Atbrīvošanas 107;Blaumaņa 1; Lubānas 65 N. Rancāna 33; 
K./ūdens, apkures slēgarmatūras nomaiņa

72

N. Rancāna 36;Skolas 8a
l. automatslēdžu uzstādīšana

3

objekti

Kooperatīvu 9;11;13
Gaismekļu ar sensoriem LED ierīkošana

33gab

Atbrīvošanas 172; Dzelzceļnieku 21; Rūpnīcas 5a
Gaismekļu nomaiņa, sensoru uzstādīšana

51 gab

51 gab

Brieža 3; Dārzu 65; Lubānas 6;

 

SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”

 

Apsaimniekošanā esošo māju

 Izpildītie remontdarbi  2012. gada septembrī

 

 

Darba veida nosaukums

Daudz.

Adreses

 
Jumta seguma

remonts

( šīfera daļēja nomaiņa)

24m2

Bukmuižas 50; Dārzu 12;

Latgales 95; Meža 31; Upes 45a; Skolas 11

 
Jumta daļēja renovācija

61m2

Meža 6  
Jumta seguma remonts

(mīkstais jumta segums)

117m2

Dārzu 77; Lubānas 7; Rēznas 39  
Fasādes sienu siltumizolācija

257m2

 Egļu 15; Lubānas7;

Maskavas 28/1; Meža 19;

 
Bēniņu pārseguma siltumizolācija

363m3

Kooperatīvu 1; 13; Meža 31

 

 
Fasādes paneļu sienu šuvju hidroizolācija

2362.5m

Atmodas 2;4; Kooperatīvu 5;9;

Kempa 42; Lubānas 6;65; Meža 4;

 
Durvju remonts (t.sk.

ārējo, pagraba, ratiņu telpas, bēniņu durvis)

Kodu atslēgu remonts un nomaiņa

16gab

 

8gab

Atbrīvošanas 172; Atmodas 2;4; Kr. Valdemāra 2;8; Ventspils 4;22  
Logi

koka logu remonts un stiklošana

logu notekņu nomaiņas

1gab

6gab

Atbrīvošanas 58; Ausekļa 30; Lubānas 7; Pils 1  
Bēniņu ventilācijas logu ailu aizmūrēšana

60gab

Kooperatīvu 1; 13  
Kāpņu telpu kosmētiskais remonts

2.-3.k./t.

 Ventspils 6  
Pasta kastes

remonts

3gab

Atbrīvošanas 180;

18.Novembra 12b; Maskavas 8

 
Betonēšanas darbi

lieveņi ;

cokola apmetuma remonts ;

apmalas ierīkošana

2gab

6m2

41.9m2

Atbrīvošanas 58; Brieža 16;

Upes 43a; Rēznas 39

 

Darba veida nosaukums*

Daudz.

Adreses

 
Tualešu remonts

2gab

Atbrīvošanas 33; Jupatovkas 12  
Ventilācijas kanālu,

dūmvadu tīrīšana

131m

Atbrīvošanas 128;170;Latgales 40; Metālistu 13; Rancāna 33;

Seiles 12; Zilupes 83

 
Ventilācijas kanālu,

dūmvadu pārmūrēšana

5gab

8.1m

Rēznas 9; Pils 10; Stacijas 21; Zilupes 81;83  
Lietus ūdens noteku sistēma

–  tīrīšana;

–  nomaiņa;

–  remonts

27m

3.5m

Atbrīvošanas 58;Baznīcas 26a;

Dārzu 37;Rancāna 33

 

 
Soli

remonts ;

  3gab

Rūpnīcas 5a; Ventspils 4  
Nišas

(aizmūrēšana un aiztaisīšana)

10gab

Atbrīvošanas 112; Dzelzceļnieku 19;

Maskavas 8; Metālistu 1;Kr.

Valdemāra 14; 18.Novembra 12a;

Ventspils 6

dažādi darbi     (  lūkas, akas, karogu turētāji, margas, pagraba šķūnīši  u.c.)

 

labiekārtošana ( bērnu rot. laukumi, smilts, grants piegāde, zīmes  u.c.)

 

Siltummezgla pārnešana, renovācija

2

 objeki

Atbrīvošanas 82; 112  
Auksta, karsta ūdens ievadu remonts, nomaiņa

1

 objekts

Brīvības 22  
Apkures, k./a. ūdens iekārtu nomaiņa, ustādīšana

( cirkulācijas sūkņis, regulators, mot. piedziņa reg. vārsts u.c.)

1

 objekts

Egļu 15  
K./ūdens, apkures slēgarmatūras nomaiņa

423

18.Novembra 12c; Lubānas 7; Raiņa 47; Rūpnīcas 5b;

Ventspils 6 ( 4.p./t. )

 
Kanalizācijas stāvvadu daļēja nomaiņa

16m

Atbrīvošanas 117; Kooperatīva 13;

Metālistu 1

 
Klozetpodu ierīkošana

2gab

Latgales 95  
El. pieslēguma pārbūve, automatslēdžu uzstādīšana

1

objekts

Dārzu 81  
Gaismekļu nomaiņa,

sensoru uzstādīšana

9 gab

9 gab

Atbrīvošanas 101; Rancāna 35  
2012.gada 10.oktobris    
Sastādīts elektroniski, derīgs bez paraksta    

 

SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”

 

Apsaimniekošanā esošo māju

 izpildīto remontdarbu saraksts par 2011. gadu

 

Darba veida nosaukums

Daudz.

Adreses

Jumta seguma

remonts ( šīfera)

 

 

skārda uzstādīšana 1,2 m zem šifera no brandmūra puses

 

jumta segumu un lietus ūdens  noteku sistēmas  nomaiņa

 

pajumu konstrukciju nomaiņa

brandmūra sk. apdares ierīkošana

288.8m2

1651m2

Atbrīvošanas al.71,119,110,108,82,128,

147,151,153/8, 170; Dārzu 37a,11;  Metālistu 1, 5, 6; 18.Novembra 12, 19; Seiles 12,26,44; Skolas 13;  Seiles 12 u.c.

P.Brieža 29/31, 31b; Dārzu 37a, 41a; Kosmonautu 3;

380m2

Metālistu 9; Seiles 12;Viļānu 2a

3130m2

Atbrīvošanas 172; Kosmonautu 11;

18.Novembra 12, 12a;

 P.Brieža 9a;

49.7m2

1100m2

Zemnieku 50; Ventspils 9
 

Jumta seguma remonts

(mīkstais jumta segums)

1713m2

Dārzu 60, 72, 77, 80; Dzelzceļnieku 19, 21; Kooperatīvu 11, 7, 9; Kempa 40;  Maskavas 28/1, 18, 24, 9/2, 13

Meža 6, 4; Lubānas 8; Rēznas 39,

Blaumaņa 1;Kosmonautu 12/3; Jupatovkas 18a; Ventspils 4, 9; 15 u.c.

Ār. durvju nomaiņa

ar apdares darbiem

 

Durvju remonts (t.sk.

ārējo, pagraba, ratiņu telpas durvis)

 

Kodu atslēgu remonts un nomaiņa

28 gab

264 gab

84 gab

Atbrīvošanas.25, 118, 121, 162; 

Bukmuižas 46; Blaumaņa 1;

 Dārzu 6,77; Latgales 40; Lubānas 6;Maskavas 13; Raiņa 9b; 18.Novembra 18;  Skolas 11; Seiles 1a, Ventspils 5; Upes 43a;

Atbrīvošanasal.120,170,178,172,180;

Dārzu 60,72,67,72,77,28,21; Kooperatīvu 1,9,7, Lubānas 6,7,8,  Maskavas  13,32, 9/2 28/1; Rancāna 35,36; Varoņu 3; Ventspils 5; u.c.

Koka logu remonts un stiklošana

 

 

 

Koka logu nomaiņa

– k./telpās

PVC logu nomaiņa

– k./telpās

 

pagrabā

pagrabā (apdar. darbi)

202 gab

8 gab

121 gab

21gab

14 gab

Atbrīvošanas 119,105; Dārzu 21,41a,67;  Kooperatīvu 11,5; Kosmonautu 7; Maskavas 20,24,6, Rūpnīcas 5b,6; P.Brieža 31a; Pils 1; Ventspils 9,22 ; u.c.
Bukmuižas 46; Latgales 40;

Stacijas 18

Atbrīvošanas 118; Dārzu 37a; Kooperatīvu 1; Latgales 33;

Rupnīcas 5a,5b; Upes 43a;

Kosmonautu 3; Rūpnīcas 5a;
Atbrīvošanas al.170;
Kāpņu telpas sienu

krāsoj. atjaunošana

662m2

Atbrīvošanas 178; Dārzu 41a, 28; Kooperatīvu 5, 9; Lubānas 65;

Maskavas 18, 24, 28/1; Metālistu 9; Rūpnīcas 5b, Rancāna 35, 36, Egļu 15

 Darba veida nosaukums

Daudz.

Adreses

Kāpņu telpu kosm. remonts

5 objekti

Atbrīvošanas 151; Bukmuižas 46;

 Dārzu 6; Jupatovkas 18a, Rēznas 9

Cauruļu izolācija

ar vatēm un maisa audumu

1750 m2/

~11700m

Atbrīvošanas al.80,110,113,147,170,

172; 121,119; Dārzu 22a,37,41a;

Kooperatīvu 7;Rūpnīcas 5b,6; Meža 25; 18.Novembra 12a,12b;  P.Brieža 1; Skolas 8a; Ventspils 5,9; u.c.

Pasta kastes

remonts

nomaiņa

14 gab

446 gab

Atbrīvošanas al. 117; Dārzu 6; 65; Dzelzceļnieku 19; Metālistu 6 Kosmonautu 3,5; Lubānas 65;

Raiņa 9b; Varoņu 3;Ventspils 5; u.c.

Soli

remonts

uzstādīšana

45 gab

11 gab

 

Atbrīvošanas al.172; Ausekļa 30,  Dārzu 22-22a, 21, 65,77,80; Maskavas 24; Kooperatīvu 9; Kosmonautu 11;Maskavas 28/1;  Meža 4; Rūpnīcas 7; Skolas 8a,11; Stacijas 18;
Dūmeņu un skursteņu pārmūrēšana

45 gab

 

 

Atbrīvošanas al. 25, 153/8,172;

Dārzu 41a; Bukmuižas 8;

Meža 25,27;  Upes 28,41; 18.Novembra 12a; Skolas 11,13; Varoņu 38 u.c.

Ventilācijas tīrīšana

 

dūmvadu tīrīšana

896 m

120 m

 

Atbrīvošanas al. 25,110,111,170, 172;

Dārzu 6, 37a ,41a, 43, 57 ,77,84 Bukmuižas 8,50;Brīvības 22; Kooperatīva 1; Lubānas 8; Metālistu 9,Raiņa 58;  Rēznas 39; Rūpnīcas 5b;

Zemnieku 44 u.c.

Bēniņu pārseguma siltināšana

ar vatēm

1787m2

Dārzu 6; Maskavas 8;

Kosmonautu 11; 18.Novembra 12a;

Betona darbi

 

lieveņu remonts

 

aku remonts

 

 

– bet. apmales ierīkošana

 

cokola apmetuma remonts,

-laukumu remonts;

 

–  ķieģeļu sienu remonts

47 gab

15 gab

230 m2

27.7m2

25gab

2.74m3

 

Atbrīvošanas al.172, 172b,180,78  Bērzpils 34; Bukmuižas 46;Dārzu 65;

Metālistu6, Upes30, 18.Novembra 12c; Ventspils 6; u.c.

Dārzu 65, 67,Atbrīvošanas al.180,121;

Skolas 11;Rūpnīcas 5b;Zilupes 81;83;

Ausekļa 30; Dārzu 28,65;

Rancāna 35; Zilupes 79;81;83;u.c.

 
Daŗzu 43,65; Kooperatīvu 9;

Lubānas 6,7; Stacijas 18; Ventspils 6; Zilupes 79,81,83; u.c.

Atbrīvošanas c117;Kosmonautu 3; Rancāna 33;Seiles 1a;Latgales 33;u.c.
Paneļu siltumizolācija

300.5m2

Maskavas 28/1; Rancāna 4;

Lubānas 6,7; Rēznas 39;

Kosmonautu 12; Ventspils 9;

Paneļu šuvju hermetizācija

56m

Dārzu 6; Brieža 1,3a; Kooperatīvu 1; Lubānas 7; Maskavas 18; Stacijas 18; Valdemāra 8; Varoņu 3; Ventspils 6;

Zemnieku 44;

 Darba veida nosaukums*

Daudz.

Adreses

Fasādes gala sienu

       siltināšana

1750 m2

Atbrīvošanas 43a; Dzelzceļnieku 11; Egļu 15; Kempa 42; Maskavas 9/2, 28/2; Meža 6; Stacijas 16, 18;
 
Lietus ūdens noteku sistēmas

nomaiņa,

remonts

72 m

874 m

Atbrīvošanas al. 78, 83, 110,128,151,

153/8,170;Egļu 15; Dārzu 11,22,32, Brīvības 22, Meža 25;  Metālistu 1; 18.Novembra 17; P.Brieža 30, Bukmuižas 50, Kosmonautu 7; Rūpnīcas 5,5a

Noteku  tīrīšana

 

 

1305m

Atbrīvošanas 111,112,113,118,

147,151,151a,153/8, Dārzu 22,37,41a; Brieža 13,31a; V.Seiles 28 u.c.

Koku zāģēšana

49 gab

Atbrīvošanas 111,112; Dārzu 28,77,80,84,42,65,69,37; Maskavas 24; Meža 27; Latgales 40a,

Bukmuižas 50,56; Skolas 8a,13; u.c.

Konteineru laukumu ierīkošana

3gab

Maskavas 24; Raiņa 58;  Ventspils 9;
Nišas (aizmūrēšana un aiztaisīšana)

59 gab

Atbrīvošanas 83,101,121,Dārzu 37,77, 72, 28, 65, 67,80; Egļu 15;

Kooperatīvu 1,11;  Rancāna 36;

Skolas 2,8aVaroņu 3; u.c.

dažādi darbi ( pajumes, lūkas, karogu turētāji, margas, pagraba šķūnīši  u.c.)          –  6530 Ls

 

labiekārtošana ( bērnu rotaļu laukumi, smilts, grants piegāde u.c.)                               – 1802 Ls

 

piebraucamo ceļu, pagalmu bedru remonts ar frēzēto  asfaltu  (51 pagalmos)       – 2296 Ls     

 

Pus automatizētu, balansveida  siltummezglu uzstādīšana

2

objekti

V.Seiles 26; V.Seiles 28
Automatizētu siltummezglu montāža

4

objekti

Kooperatīvu 5; Raiņa 9b;

 Rūpnīcas 6; Seiles 26a

SM rekonstrukcija

10 objekti

Atbrīvošanas 143, 145, 147, 154a, 153/8;  Dārzu 69,75; Meža 6; Metālistu 6;  Kooperatīvu 5;
Siltumskaitītāju, ūdens skaitītāju montāža

5

 objekti

Rancāna 33; Raiņa 58;Rūpnīcas 6; Kooperatīvu 7;Ventspils 6
Ūdensvada , kanalizācijas ierīkošana

2 objekti

Latgales iela 40; 40a
Auksta ūdens ievadu nomaiņa

4

objekti

Atbrīvošanas 143; Dzelzceļnieu 19; Rūpnīcas 7; Lubānas 7
Auksta , karsta ūdens maģistrāles daļēja nomaiņa

183.5m

P.Brieža 1; Metālistu 13;

Rēznas 39; Viļānu 2a;

Apkures, k./a. ūdens iekārtu nomaiņa

( cirkulācijas sūkni regulatori, mot. piedziņas reg. vārsti u.c. )

28

objekti

Atbrīvošanas 82,101,111,172b,178; Brieža 3,13; Bērzpils 34; Dārzu 37a; 60, 65; Dzelzceļnieku 21; Jupatovkas 18a; Kosmonautu 5,12,12/1,12/3; Keramiķu 8;  Meža 4; 6; 18.Novembra 12c; Raiņa 58; Rancāna 4;  Rūpnīcas 3; Rīgas 2; Valdemāra 2;Ventspils 4;  Zemnieku 48

 Darba veida nosaukums

Daudz.

Adreses

Apkures, auksta , karsta ūdens slēgarmatūras nomaiņa

 

Balansējošo ventiļu uzstādīšana

1099gab

60gab

Atbrīvošanas 80; Blaumaņa 1; Brieža 13, 31b;  Brīvības 22;  Bērzpils 34;  Dārzu 22a, 37; 60; 77;  Dzelzceļnieku 19,21; Upes 43a; Kempa 40; Metālistu 11; Meža 4; Rancāna 4;  Raiņa 9b; Rūpnīcas 7; 18.Novembra 12a;

 Stacijas 18; Ventspils 6, 9, 15;

Ūdensvadu, apkures stāvvadu daļēja nomaiņa

9

objekti

Atbrīvošanas al.180; Ausekļa 30; Brīvības 3; 22;  P.Brieža 13;

Rancāna 35; Rēznas 39;

Kooperatīva 5; 18.Novembra 12b;

Kanalizācijas stāvvadu daļēja nomaiņa

30 objekti

537.5m

Atbrīvošanas al.172b; Ausekļa 30; Blaumaņa 5; Brīvības 22; Brieža 3; Bērzpils 34 ; Dārzu 28,41a,65,67, 77,80; Dzelzceļnieku 21; Kooperatīvu 7,9,13; Kosmonautu 12/2, 12/3; Kempa 40; Lubānas 8; Maskavas 18; 24, 32; Metālistu 1; Novembra 12b;

 Rancāna 35; Rēznas 39; Skolas 8a; Stacijas 18;Upes 45a;Varoņu 3;

Lietus kanalizācijas daļēja nomaiņa

 

 

 

Lietus kanalizācijas akas remonts

7

objekti

153m

1 objekts

Brieža 3a; Dārzu 77; Upes 43a; Kooperatīvu 11;Ventspils 4; 6;  Zemnieku 44;

 

Brīvības 3

Sensoru uzstādīšana, t.sk. LED gaismekli

 

gaismekļu nomaiņa

342gab

399gab

 

Atbrīvošanas al. 78, 111, 172; 180; Blaumaņa 1; Brīvības 20; P.Brieža 3,29/31, 31a; Dārzu 22a, 28, 57; 67, 75, 77, 80; Dzelzceļnieku 21;  Krāsotāku 17/19; Kooperatīvu 9, 11; Latgales 40; Maskavas 6; 32; Metālistu 5;Raiņa 47; Rūpnīcas 7; Skolas 8a, 11; Valdemāra 8; 14; Varoņu 3;

Ventspils 4; Zemnieku 48;

Automātslēdžu uzstādīšana

5 objekti

49gab 

Baznīcas 8a; Bērzpils 34;  Skolas 8a;  Valdemāra 8;Ventspils 9
Ielas apgaismojuma ierīkošana

1

objekts

Maskavas iela 28/1

 

Lietus ūdens uztvērēja akas ierīkošana

1

objekts

Dārzu 65
     

 

 

Pašvaldības uzņēmumi

 

SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” darbu apjoms iespaido

      Neskatoties uz mainīgajiem laikapstākļiem šovasar, uzņēmumam „Rēzeknes Namsaimnieks” šis bija diezgan karsts laiks paveikto darbu apjomu ziņā. Valdes locekle Dagmāra Abramova uzskaita tikai daļu no padarītā, bet darbu apjoms ir iespaidīgs. Taču vēl lielāku iespaidu uz iedzīvotājiem atstās savā mājoklī ieguldīto kopīgo pūļu (sapulces, apspriedes, skeptiķu pārliecināšana, lēmuma pieņemšana utt.) rezultāts. Nav ko slēpt, daudzdzīvokļu mājas Rēzeknē ir jau „gados”, un tām ar katru gadu nepieciešama arvien lielāka uzmanība un atbilstoša apkope.

2012. gada jūlijā tika veikti vairāki plānotie darbi:

uzstādīti logi mājas Varoņu ielā 3 kāpņutelpās (paveikts liels darbs, jo ir māja ar 140 dzīvokļiem). Atjaunots asfalta segums iekšējos pagalmos. Pirms tam šajā mājā tika uzstādītas metāla durvis ratiņu telpās, nomainīta noslēgarmatūra. Tas viss paveikts par mājas uzkrātajiem līdzekļiem. Pirms diviem gadiem iedzīvotāji pieņēma lēmumu paaugstināt atskaitījumus remontdarbu krājkontā, un rezultāts nelika sevi ilgi gaidīt;

nosiltinātas gala sienas mājām Meža ielā 31, Skolas ielā 11, Stacijas ielā 16, turpinās darbi mājā Dzelzceļnieku ielā 19;

pilnībā nomainīts jumta segums Atbrīvošanas alejā 71, šobrīd notiek darbi 18. Novembra ielā 1, kur jumts arī bija nožēlojamā stāvoklī. Bet iedzīvotāji beidzot savāca remontam nepieciešamo summu un drīz nebūs jāraizējas par appludināšanas risku. Tiek izmantots šīferis bez azbesta, kas ir ražots Lietuvas uzņēmumā „Eternit”;

uzsākta un pabeigta siltummezglu modernizācija mājās Maskavas ielā 18 un 24, nomainīti karstā ūdens cauruļvadi Metālistu ielas 11. un 13. namā;

trīs mājas (Upes ielā 43a, Ventspils ielā 15 un Zemnieku ielā 48) kopīgi pieņēma lēmumu par piegulošās teritorijas labiekārtošanu un par bērnu laukuma izveidošanu tajā. Darbus veic uzņēmums „Rēzeknes Namsaimnieks”, kas labiekārto teritoriju, un uzņēmums „Ksil”, kas tur uzstāda dažādas šūpoles un kāpnītes. „Ksil” ir pazīstams bērnu un sporta laukumu ražotājs (tajā skaitā arī pilsētas parkā), un ļoti pozitīvi ir tas, ka pieaugušie parūpējās par savu māju mazajiem iedzīvotājiem, kuri viņiem noteikti būs pateicīgi. Šis piemērs liecina, ka cilvēki tomēr var vienoties un pieņemt kopīgu lēmumu ne tikai vienā mājā, bet arī apvienojot vairāku māju iedzīvotāju viedokļus un vēlmes. Darbu izmaksas ir apmēram 6000 latu, turklāt pusi no summas piešķirs Rēzeknes pilsētas dome no speciālā fonda. Ir uzstādīti arī soliņi, atkritumu urnas, vēl plānots uzstādīt grozu strītbolam;

hidroizolētas šuves mājā Kosmonautu ielā 12/3, noslēgušies darbi Zemnieku ielā 48, kur veikta divu fasādes sienu šuvju hidroizolācija. Industriālie alpīnisti tagad strādā mājā Kooperatīva ielā 9. Vēl dažas mājas gaida savu kārtu. Bloku māju iedzīvotāji zina, ka caur vecajām starppaneļu šuvēm telpās var iekļūt lieks mitrums, kas rada daudz problēmu. Lēmumi par izolācijas šuvju atjaunošanu pieņemti šo māju iedzīvotāju kopsapulcēs;

tiek uzstādīti un ierobežoti atkritumu konteineru laukumi, lai iedzīvotāji varētu samazināt atkritumu apjomu un atbilstoši samazināt ikmēneša maksājumus;

– nomainīti simtiem metru aukstā un karstā ūdens apgādes cauruļu, desmitiem metru kanalizācijas un lietusūdens stāvvadu, vairāki simti noslēgarmatūras apkures sistēmās.

– uzstādīti desmitiem pretvandāļu LED gaismekļu.

Interesentus aicinām sekot līdzi informācijai mājaslapā www.reznam.lv, kur sadaļā „Der zināt” var atrast informāciju par veicamajiem un plānotajiem darbiem, kā arī par jau paveikto.

Kas attiecas uz izdevumiem nepieciešamajiem darbiem, tad dažādās situācijās atrodas risinājums, kas ir visvairāk piemērots tai vai citai mājai. Reizēm dažiem darbiem pietiek ar uzkrāto naudu, reizēm tiek ņemti kredīti vai paaugstināta maksa par dzīvokļa apkalpošanu. Iedzīvotāji paši pieņem lēmumu par īres maksas paaugstināšanu, bet pēc remonta vai citiem nepieciešamajiem darbiem paši šo paaugstinājumu ar balsu vairākumu var atcelt.

Minētie piemēri pat ļoti daiļrunīgi atbild uz jautājumu, kur skatās…? (un tad seko visu iespējamo augsto un ne tik augsto instanču uzskaitījums, sākot ar sētnieku gandrīz līdz valsts vadītājam). Bet galvenajam jautājumam rūpēs par JŪSU mājokli jābūt –, kur skatāties jūs paši, cienījamie iedzīvotāji? Jāpierod pie tā, ka par savu īpašumu jārūpējas pašam, nevis jāmeklē „atbildīgie” citur.

Vēl var piebilst, ka jāiepazīst savi kaimiņi vai vēl labāk – jāveido ar viņiem draudzīgas attiecības, ko mēs diemžēl vairs neprotam darīt. Modrs kaimiņš var pasargāt jūsu mājokli no ielaušanās jūsu prombūtnes laikā, ar kaimiņu var apspriest, ko jāpaveic jūsu kopējā mājā, atrast risinājumu, kā to izdarīt. Un, kad atradīsiet kopīgu valodu un nonāksiet pie abpusēja lēmuma, nevajadzēs pārdzīvot, ka mājā kāds ir „pret”.

Aktualitātes

mājokļu renovācijas  jomā

    Šonedēļ š.g. 17. maijā plkst. 11.00 Preiļu novada domes telpās (Preiļi, Raiņa iela 19) notiks šajā pusgadā pēdējais seminārsKvalitatīva mājas renovācijas projekta ieviešana un iepirkuma procedūras veikšana, kvalitatīva ēku renovācija”.  

          Seminārā tiek aicināti piedalīties daudzdzīvokļu māju renovācijas projektu īstenotāji, arī būvnieki, būvmateriālu ražotāji un tirgotāji, energoauditori un citi renovācijas procesā iesaistītie speciālisti. Pasākumā tiks sniegta informācija par ERAF aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” korektu projektu īstenošanu un biežāk pieļautajām kļūdām, arī iepirkuma procedūras organizēšanu. Semināra otrajā daļā lektori stāstīs par risinājumiem fasāžu siltināšanā un jumtu renovācijā, siltumapgādes sistēmas renovāciju/rekonstrukciju, arī par biežāk pieļautajām kļūdām energoefektivitātes projektu īstenošanā.

          Š.g. 16.maijā plkst. 18.00 Rīgas Tehniskās universitātes telpās (Rīga, Kaļķu iela 1, 317a auditorija) notiks seminārs „Renovācijas projektu dokumentācijas sagatavošana. Kļūdas un ieteikumi.”

          Seminārā piedalīsies Rīgas pilsētas būvvaldes pārstāvji (Brigita Rūtīte, Marika Treija, Jānis Belkovskis), kas informēs par renovācijas projektos biežāk pieļautajām juridiskajām un arhitektoniskajām nepilnībām un Rīgas Tehniskā universitātes lektors O.Caune stāstīs par ēkas tehnisko apsekošanas un renovācijas projekta uzdevumu sastādīšanu. Sīkāka informācijai Ekonomikas ministrijas mājas lapā http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30601 un pasākumu varēs vērot interneta tiešsaistē http://tiesraide.rtu.lv/dzivosiltak2012/.

             Š.g. 24. maijā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras telpās (Rīga, Pērses iela 2) notiks bezmaksas seminārs Kvalitatīva mājas renovācijas projektu ieviešana un iepirkuma procedūras veikšana. Semināra mērķauditorija ir projektu iesniedzēji, kuri jau ir noslēguši vai noslēgs līgumus ar LIAA par projektu īstenošanu programmāDaudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi“.

          Semināra apmeklētāji tiks informēti par projektu ieviešanu, atskaišu sagatavošanu un iepirkuma procedūras veikšanu. Būs iespēja saņemt individuālas konsultācijas, iepriekš piesakoties. Pieteikšanās līdz 2012. gada 23. maijam, aizpildot elektronisko pieteikuma formu http://www.liaa.gov.lv/lv/sakumlapa/pasakumi/maijs/kan_seminars_24052012/kvalitativa_majas_renovacija/

Jaunākās videolekcijas

        „Ēku energoaudita pārskatos biežāk pieļauto neprecizitāšu analīze”. Informē asoc. prof. A.Greķis (Rīgas Tehniskā universitāte). http://vimeo.com/41843407

     Prof. A.Jakoviča (Latvijas Universitāte) videolekcija par daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes novērtēšanas pamatnostādnēm un iespējām http://vimeo.com/41848547  

Ekonomikas ministrija

www.em.gov.lv

SIA „Rēzeknes namsaimnieks” atskaite

    Pašvaldības SIA „Rēzeknes namsaimnieks” 2011. gadu noslēdzis ar 14 642 latu peļņu, ko nolemts novirzīt uzņēmuma turpmākajai attīstībai.

Paralēli kārtējiem remontdarbiem nosiltinātas 9 māju gala sienas, 8 mājās nomainīti 30 vienviru un divviru durvju bloki, ierīkoti 4 automātiskie un 11 pusautomātiskie siltummezgli, 13 māju kāpņutelpās un pagrabos uzstādīti 156 pakešlogi, veikta daļēja apkures sistēmu skalošana 4 mājās, 9 mājās nomainīti aukstā ūdens satāvvadi,2 mājās ierīkoti ūdensvada un kanalizācijas tīkli, 32 mājās uzstādīti sensori un LED gaismekļi kāpņu telpu apgaismojumam, 5 mājām nomainīts jumta segums, 4 mājās siltināti bēniņu pārsegumi. Lai veiktu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanu, pēc dzīvokļu īpašnieku lēmumiem tika ņemti aizņēmumi uz 4 gadiem bēniņu siltināšanai un jumta seguma nomaiņai (Ls 47 940).

Turpinoties tendencei ilgtermiņā pieaugt siltumenerģijas cenām, šogad uzmanību iecerēts veltīt pasākumiem, kas veicina siltuma zudumu samazināšanu, ir automātisko siltummezglu ierīkošana, apkures sistēmu skalošana, bēniņu siltināšana, noslēdzošās armatūras nomaiņa, pekešlogu un durvju ierīkošana kāpņutelpās, atsevišķu māju renovācija, jumta seguma nomaiņa. Šiem darbiem paredzēts izlietot mājas līdzekļus, arī piesaistīt Eiropas struktūrfondu finansējumu. Šogad uzņēmums arī iecerējis uzlabot materiāltehnisko bāzi, lai veiksmīgi konkurētu māju apsaimniekošanas tirgū.

 Ņemot vērā situāciju dzīvojamo māju apsaimniekošanas tirgū, radusies nepieciešamība meklēt risinājumus, efektīvāk un lētāk apsaimniekot dzīvojamās mājas. Būtiska nozīme ir uzņēmuma materiāli tehniskās bāzes modernizēšanai, jaunu tehnoloģiju apgūšanai un ieviešanai, kas ļaus ekonomēt esošos finanšu līdzekļus un racionālāk izmantot iedzīvotāju maksāto apsaimniekošanas un īres maksu.  

Par aktuālajiem pasākumiem

 mājokļu renovācijā

Šomēnes plānoti vairāki pasākumi, kuru laikā lektori informēs par kvalitatīvu daudzdzīvokļu mājokļu renovāciju.

1)     Maijā notiks šajā pusgadā pēdējie divi semināri  ciklā „Kvalitatīva mājas renovācijas projekta ieviešana un iepirkuma procedūras veikšana. Kvalitatīva ēku renovācija”

a.      Š.g. 10. maijā plkst. 10.00 Jelgavā ēdināšanas kompleksa SILVA 2. stāva konferenču zālē (Jelgava, Driksas iela 9)

b.     š.g. 17Maijā plkst. 11.00 Preiļu novada Domes telpās (Preiļi, Raiņa iela 19)

   Seminārā tiek aicināti piedalīties daudzdzīvokļu māju renovācijas projektu īstenotāji, arī būvnieki, būvmateriālu ražotāji un tirgotāji, energoauditori un citi renovācijas procesā iesaistītie speciālisti. Pasākumā tiks sniegta informācija par ERAF aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” korektu projektu īstenošanu un biežāk pieļautajām kļūdām, arī iepirkuma procedūras organizēšanu. Semināra otrajā daļā lektori stāstīs par risinājumiem fasāžu siltināšanā un jumtu renovācijā, siltumapgādes sistēmas renovāciju/rekonstrukciju, arī par biežāk pieļautajām kļūdām energoefektivitātes projektu īstenošanā.

Pasākumu dienas kārtības Ekonomikas ministrijas mājas lapā http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30600

2)     š.g. 16.maijā plkst. 18.00 Rīgas Tehniskās universitātes telpās (Rīga, Kaļķu iela 1, 317a auditorija) notiks seminārs „Renovācijas projektu dokumentācijas sagatavošana. Kļūdas un ieteikumi.” Seminārā piedalīsies Rīgas pilsētas būvvaldes pārstāvji (Brigita Rūtīte, Marika Treija, Jānis Belkovskis), kas informēs par renovācijas projektos biežāk pieļautajām juridiskajām un arhitektoniskajām nepilnībām un Rīgas Tehniskā universitātes lektors O.Caune stāstīs par ēkas tehnisko apsekošanas un renovācijas projekta uzdevumu sastādīšanu. Sīkāka informācijai Ekonomikas ministrijas mājas lapā http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30601

Atskatoties nesenā pagātnē

1.      18. aprīļa semināraKvalitatīva energoaudita veikšanas nosacījumi daudzdzīvokļu mājās lektoru prof. A.Jakoviča un asoc.prof. A.Greķa prezentācijas ir Ekonomikas ministrijas mājas lapā http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30601

2.      Rīgas Enerģētikas aģentūras mājas lapā var izlasīt REA diskusiju kluba 20.aprīļa semināru par ēku apkures sistēmu renovācijas tehniskajiem risinājumiem un apkalpošanu kopsavilkumu http://www.rea.riga.lv/component/content/article/487

3.      26.aprīlī Latvijas investīciju un attīstības aģentūra organizēja semināruKvalitatīva projekta ieviešana programmāDaudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi“”. tēmas bija iepirkumu procedūras organizēšana (stāstīja D.Gipters, LIAA) un būvizstrādājumu atbilstības novērtēšana  (stāstīja E.Šaicāns, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ) http://www.liaa.gov.lv/lv/sakumlapa/pasakumi/aprilis/kan_seminars_26042012/

 Ekonomikas ministrijas mājas lapā ir atrodams pētījumsMitruma režīma konstrukcijās ar putu polistirolu siltinātās ēkās aprēķinshttp://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30766  

Remontdarbu saskaņošanas kārtība

ar dzīvokļu īpašnieku kopību

 Katru gadu SIA ”Rēzeknes Namsaimnieks” veic dzīvojamo māju apsekošanu un, pamatojoties uz apsekošanas rezultātiem, tiek piedāvāts lemt par veicamajiem darbiem.

Dzīvokļu īpašnieku kopība lēmumus  par savā kompetencē esošajiem jautājumiem, noformējot tos rakstiski, var pieņemt saskaņā ar  „Dzīvokļa īpašuma likuma” 18. pantā noteikto kārtību.

Lēmumus var pieņemt šādā veidā:

  • Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē
  • Nesasaucot kopsapulciaptaujas veidā
  • Citādi savstarpēji vienojoties.

Par pieņemto lēmumu dzīvokļu īpašnieku kopība informē SIA ”Rēzeknes Namsaimnieks”.

Ja remontdarbu uzkrājumam paredzēto naudas līdzekļu pietiek akceptēto darbu veikšanai, tad šie darbi tiek ieplānoti un saskaņots to izpildes laiks, savukārt, ja naudas līdzekļu nepietiek, tad tiek lemts par atbilstoša finansējuma avota izvēli, par ko lemj dzīvokļu īpašnieku kopība. Pirms liela apjoma remontdarbu veikšanas tiek sastādītas veicamo darbu tāmes, kas tiek izsniegtas izskatīšanai un apstiprināšanai dzīvokļu īpašnieku kopībai.

Pēc darbu izpildes tiek sastādīts paveikto darbu nodošanas-pieņemšanas akts, kas mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai(personām) jāizskata 7(septiņu kalendāro dienu laika). Pēc šī akta parakstīšanas, attiecīgā naudas līdzekļu summa tiek atskaitīta no mājas naudas līdzekļu uzkrājuma.

SIA ”Rēzeknes Namsaimnieks” ir tiesīgs patstāvīgi, bez saskaņošanas ar  dzīvokļu īpašnieku kopību, izmantot mājas naudas līdzekļu uzkrājumus šādu izdevumu segšanai:

avāriju novēršanai un to seku likvidēšanai ;

ārkārtas bojājumu(izlauztas durvis, izsisti logu stikli,u.tml.) novēršanai, bez nav iespējama normāla kopīpašuma ekspluatācija;

papildus piederumu vai aprīkojuma uzstādīšanai, kuru nepieciešamību nosaka obligātas valsts vai pašvaldību iestāžu prasības.

citiem ārkārtas darbiem, kuru veikšana, ņemot vērā to raksturu, nav atliekama un kas nāk par labu kopīpašumam.

Pēc avārijas novēršanas un tās seku likvidācijas, arī citos gadījumos (sk.augstāk), SIA ”Rēzeknes Namsaimnieks” ir tiesības, nesaskaņojot ar dzīvokļu īpašnieku kopību, piestādīt dzīvokļu īpašniekiem atsevišķus rēķinus vai  paaugstināt apsaimniekošanas maksu uz noteiktu laika periodu.

                                                                                                            SIA ”Rēzeknes Namsaimnieks”