Kā jau tika plānots, šī gada 1. jūlijā spēkā stājās grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”, saskaņā ar kuriem ar 21% PVN tiks aplikts namu apsaimniekošanas pakalpojums. Tas, protams, ietekmēs daudzu pilsētas iedzīvotāju budžetu.

Situāciju komentē un pievērš jūsu uzmanību noteiktām nozīmīgām niansēm SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” vadītājs Vjačeslavs Spičs.

– Tas, ka valdība grasās ieviest nodokli namu apsaimniekošanai, bija skaidrs vēl

pirms trim gadiem, tikai neviens nepauda šo nodomu skaļi. Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas pārstāvji visu šo laiku nesēdēja, rokas klēpī salikuši, un centās kaut kā pārliecināt valsts valdību piemērot nodokli kaut vai 12 procentu apjomā, lai cilvēkiem tas būtu daudzmaz ciešama nasta, taču mums pastāvīgi tika stāstīts par Eiropas direktīvu nosacījumiem.
Nosacījumi paliek nosacījumi, taču Eiropa nediktē pašu nodokļa apjomu, un tāpēc te jau varētu būt dažādi varianti. Citiem vārdiem, kad valdība izstrādāja budžetu, tai vajadzēja rast jaunu iespēju, lai saņemtu papildu naudu, – un te nu tā bija!
Vērsāmies Konkurences padomē, jautājot, kāpēc ar jauno nodokli netiek aplikti, piemēram, kooperatīvās sabiedrības un mazie uzņēmumi, bet tas arī nelīdzēja.

Jebkurā gadījumā, PVN ieviešanas dēļ nevienas mājas iedzīvotāji nenolēma atteikties no mūsu uzņēmuma pakalpojumiem. Kas sekos tālāk? Dzīvosim, redzēsim.

Tāpat vēlos akcentēt citus šī jautājuma aspektus. Māju, kurās paņemti kredīti, iedzīvotāji var nesatraukties, – nekādas dubultas aplikšanas ar nodokli nebūs, kredītmaksājums rēķinā tiks atzīmēts atsevišķā rindā. Atgādināšu arī, ka līdz ar PVN ieviešanu namu apsaimniekošanas pakalpojumiem, šis nodoklis netiks iekasēts par remontdarbiem. Tādējādi daudzdzīvokļu mājās, kuru iedzīvotāji iegulda līdzekļus sava kopīpašuma remontā, pakalpojums sadārdzināsies tikai par 10–11 procentiem.
Pirmos rēķinus ar jauno nodokli iedzīvotāji saņems apmēram 10.–14. jūlijā.

Jauna pieeja sētnieku pakalpojumiem

V. Spičs saka, ka SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” tiecas ieviest darba apmaksas modeli, saskaņā ar kuru katrs darbinieks zina: jo vairāk viņš strādās, jo lielāku samaksu saņems. Reorganizācija darba apmaksas sistēmā tiks veikta visos līmeņos. Piemēram, pašlaik jau citādāk strādā avārijas dienests un santehniķi. Ar augustu arī uzņēmuma sētnieku darba atalgojums tiks aprēķināts nevis atkarībā no nostrādātajām stundām, bet no sakārtoto teritoriju platības, plus piemaksas.

Minētajos aprēķinos kopjamās teritorijas platība tiks sadalīta trīs grupās: zālieni, ietves, pagalmu ceļi. Papildu tam ik mēnesi sētnieks saņems piemaksu par rēķinu piegādi noteiktās adresēs un par karoga izkāršanu brīvdienās. Piemaksa par zāles pļaušanu turpmāk būs nevis 110, bet 125 eiro mēnesī. Tiks aprēķinātas arī piemaksas par lielgabarīta atkritumu iekraušanu, par grafiti likvidēšanu, jumtu tīrīšanu utt. Samaksa par aizvietošanu mainīsies no 20 uz 25 procentiem vasaras periodā, savukārt ziemā pieaugs līdz 50 procentiem.

No minētā secināms, ka turpmāk sētnieks varēs saņemt no 150 līdz 450 eiro mēnesī. „Uzzinot par izmaiņām, neviens no mūsu sētniekiem nepauda vēlmi atstāt savu darbavietu,” norāda V. Spičs. Tāpat daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem jau droši vien zināms, ka ar augustu sētnieki strādās piecas dienas nedēļā no plkst. 6.00 līdz 10.00, ziemā – sešas dienas nedēļā (darba laiks tāds pats). Ja sētnieks paspēj paveikt savu darbu ātrāk, viņš droši var doties savās darīšanās. Iedzīvotājiem jāsaprot, ka nevar sagādāt atsevišķu sētnieku katram nomestam papīriņam, tāpēc V. Spičs aicina rēzekniešus cienīt vienam otru un nepiesārņot savu māju pagalmus. V. Spičs ir pārliecināts, ka pašlaik uzņēmuma sētnieku rindās palikuši tikai uzticami darbinieki, kuri kvalitatīvi pilda savu uzdevumu. „Par spīti tam, mēs vienmēr esam gatavi uzklausīt un uztvert konstruktīvu kritiku,” piebilst uzņēmuma vadītājs.
Pieprasītie santehniķi

Ar 1. jūliju spēkā stājās arī uzņēmuma izcenojumi ūdensapgādes un kanalizācijas, siltumapgādes un elektroapgādes darbiem. V. Spičs: „Arvien biežāk pilsētas iedzīvotāji mūsu uzņēmumā pasūta pakalpojumus, kuri īsti nav tam raksturīgi, piemēram, karsta un auksta ūdens skaitītāju uzstādīšanu. Jāsecina, ka klientiem patīk, ka mūsu noteiktā cena atbilst kvalitātei, tāpēc šo darbu veikšanu viņi uztic tieši mums.” Jauni izcenojumi santehniķu un elektriķu pakalpojumiem pieejami uzņēmuma mājaslapā www.reznam.lv.

Par labiekārtošanu un Eiropas projektiem

SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” vadītājs ziņo, ka jau pavisam drīz sāksies projektu realizācija ar pašvaldības līdzfinansējumu. Tādējādi jūlijā tiks uzsākta dokumentu pieņemšana māju renovācijas projektiem par Eiropas līdzekļiem. Šogad uzņēmums plāno uzsākt darbus vismaz divās nelielās mājās. Kopumā renovācijai piekrituši 20 māju iedzīvotāji pilsētā.

Jekaterina SMOLICKA

«Rēzeknes Vēstnesis»