2021. gadā turpinās Rēzeknes Namsaimnieks sadarbība ar finanšu institūciju ALTUM māju energoefektivitātes paaugstināšanā. Šobrīd jau ir saņemti pozitīvi atzinumi par projekta realizāciju Atbrīvošanas alejā 145 un Atbrīvošanas alejā 151A. Notiek pretendentu atlase. Rēzeknes Namsaimnieks ir veicis savas mājas lapas pilnveidi un tuvākajā laikā sadaļā PROJEKTI tiks izvietota informācija par visiem projektiem, kurus šobrīd realizē Rēzeknes Namsaimnieks pēc iedzīvotāju iniciatīvas. Sadaļā PROJEKTI tiks izvietota informācija par pieņemtajiem lēmumiem par pagalmu labiekārtošanu, gala sienu siltināšanu, jumtu nomaiņu, pilnajām māju renovācijām.