Paziņojums

Paziņojums

 

Aicinām zemāk norādīto dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus piedalīties  mājas veikto kārtējo remontdarbu pieņemšanā /par decembri/

Atbrīvošanas aleja58, 71, 80, 101, 105107, 108110, 111, 112116119, 120, 128, 143, 170, 172, 180;

Atmodas 2,

Baznīcas29a;

Blaumaņa– 5;

Brīvības– 3, 20, 22;

Bērzpils-34,

Dzelzceļnieku– 19, 21;

Dārzu– 8, 9, 12, 21, 22a, 28, 37, 40, 41a, 42, 4360, 67, 72, 80, 82;

Egļu-15,

Izraēlas-4;

Jupatovkas-18a,

J.Raiņa- 9b, 47, 58;

Ķempa– 40, 42;

Kooperatīva-1, 5, 7, 9, 11;

Kosmonautu–  11, 12/1, 12/2, 12/3;

K.Valdemāra- 2, 8, 14;

Latgales– 39, 42, 95;

Lubānas– 6, 7, 8, 65;

Maskavas– 9/2, 13, 20, 24, 28, 32;

Metālistu– 7, 9, 11, 13;

Meža- 4, 11, 25;

N.Rancāna- 4, 33, 36;

Pils-1;

P.Brieža- 1, 3, 3a9a, 29/31, 31a31b;

Rīgas 2;

Rūpnīcas– 3, 5;

Skolas– 2,8a, 10;

Stacijas– 18;

Upes-43a,

V.Seiles-26, 26a, 28;

Varoņu– 3,

Ventspils– 5, 6, 9, 15, 22;

Viļānu2a;

Zemnieku– 44.

Lūdzam līdz 18.01.2013. saskaņot datumu un laiku ar SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” pārstāvi  pa telefonu 646-24501 vai personīgi ierasties SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”, Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē, 2.stāvā pie sekretāres. Ja līdz norādītajam laikam no kādas no minētajām mājām netiks saņemta informācija par darbu pieņemšanas datumu un laiku, darbi tiks pieņemti bez mājas pārstāvja klātbūtnes.

 

14.01.2013.g.

              SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”