LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

SABIEDRISKO ATTIECĪBU NODAĻA

 

Tālrunis: 67 013 193     Fakss: 67 280 882     E-pasts: Prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv      Twitter: @EM_gov_lv ; @siltinam     Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519 

 

 

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Rīga, 2011. gada 22. septembrī

 

Izveidota renovēto daudzdzīvokļu māju e-karte

2011. gadā ievērojami palielinājusies dzīvokļu īpašnieku interese par atbalsta saņemšanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijailīdz šī gada 20.septembrim ERAF aktivitātes „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā kopā ir saņemti 636 projektu iesniegumi, t.sk. šogad 349 projekti.

 

Visvairāk projekti iesniegti no mājām Kurzemes reģionā – 183 projekti; vismazāk no Latgales reģiona – 28 projekti. Izvērtējot pilsētas, no kurām saņemti vairāk projekti, jāatzīmē Liepāja, Valmiera, Rīga, Ventspils un Limbažu novads.

 

Nolūkā vizuāli uzskatāmāk parādīt daudzdzīvokļu māju renovācijas progresu, Ekonomikas ministrija izstrādājusi daudzdzīvokļu māju renovācijas e-karti, kurā šobrīd atzīmētas vairāk 300 ēkas. Atzīmētas gan ēkas, kurās renovācija jau noslēgusies (zaļā krāsā), par katru ēku publicējot tās aprakstu, informāciju par veiktajiem būvdarbiem, sasniegto (vai plānoto) siltumenerģijas ietaupījumu, arī projekta kopējām izmaksām; arī ēkas, par kuru renovāciju ir noslēgti līgumi ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (zilā krāsā).

 

Renovēto daudzdzīvokļu māju e-karte.

 

Ekonomikas ministrs Artis Kampars: „Iniciatīva par daudzdzīvokļu māju siltināšanu ir sevi attaisnojusi un acīmredzams ieguvums no tās ir visām iesaistītajām pusēmmāju iedzīvotājiem samazinās rēķini par apkuri un palielinās īpašuma vērtība, ir darbs būvniecības nozares dalībniekiem, bet visi kopā mēs iegūstam sakoptu vidi. Katra renovētā māja ir apliecinājums, ka esam rūpīgi saimnieki, spējam mācīties no kaimiņa labā piemēra un vienoties kopīgam ieguldījumam savā nākotnē.”

 

Pēc ministra domām, jaunā e-karte ir iespēja ikvienam novērtēt renovācijas intensitāti reģionā, pilsētā un pat pagastā, arī, atrodot līdzīgu māju, izzināt pieredzi par renovācijas procesu, salīdzināt izmaksas un siltumenerģijas ietaupījumu. „Ceru, ka karte regulāri papildināsies ar informāciju par renovētām mājām, arī jauniem pieteiktiem projektiem,” norāda A.Kampars.

 

2010. gada 25. februārī Ekonomikas ministrija parakstīja Sadarbības memorandu ar vairākām nevalstiskām organizācijām ar mērķi sekmēt efektīvas un atklātas sadarbības veidošanu un informācijas pieejamības nodrošināšanu par mājokļu renovācijas procesu. Turpinot ministrijas, nevalstisko organizāciju un uzņēmumu līdzšinējo veiksmīgo sadarbību sabiedrības informēšanā, 2011. gada 22. septembrī tika parakstīts Sadarbības memoranda trešais papildinājums ar piecām jaunām organizācijāmLatvijas Inženierkonsultantu asociāciju, Kurzemes reģionālo enerģētikas un attīstības aģentūru, Nordea banku, Latvijas Energoauditru asociāciju un Austrumeiropas mājokļu iniciatīvu IWO (Vācija).

 

Turpinot informatīvo kampaņu par māju renovācijas procesu „DzīvoSiltāk”, šī gada rudenī Ekonomikas ministrija plāno īstenot virkni informatīvu pasākumu.

 

Sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, reģionālajiem ES struktūrfondu informācijas centriem un Latvijas Pašvaldību savienību tiks organizētas reģionālās daudzdzīvokļu māju renovācijas dienas visos Latvijas reģionosLatgalē (27.- 30.septembrī), Kurzemē (12.-13.oktobrī), Zemgalē (26.-27.oktobrī), Vidzemē (9.-10.novembrī) un Rīgas reģionā (23.-30.novembrī).

Reģionos dažādās pilsētās notiks semināri par atbalsta saņemšanas nosacījumiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijai ERAF aktivitātes „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros.

Vienlaikus katrā reģionā tiks organizēta konference – kontaktbirža „Daudzdzīvokļu māju renovācijas pamatnosacījumi un īstenošana”, uz kuru tiek aicināti dzīvokļu īpašnieki un to biedrību pārstāvji, apsaimniekotāji, būvnieki, būvmateriālu ražotāji un tirgotāji, energoauditori un citi renovācijas procesā iesaistītie.Konferencē plānots informēt par atbalsta programmas nosacījumiem, daudzdzīvokļu māju renovācijas organizāciju, finanšu piesaisti, energoaudita veikšanu, arī par logu, siltumapgādes sistēmu un zemapmetuma fasādes tehniskajiem aspektiem. Konferences noslēgumā plānota kontaktbirža, kurā ikvienam interesantam būs iespēja konsultēties ar jebkuru no klātesošajiem speciālistiem.

Detalizētāka informācija par semināru norises vietām un dienas kārtību, arī konferences dienas kārtība pieejama Ekonomikas ministrijas mājas lapā internetā.

 

Tāpat šī gada rudenī tiks turpināta semināru organizēšana profesionāļiem sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, tai skaitā š.g. 20.oktobrī notiks starptautisks seminārs par ventilācijas un siltumapgādes sistēmām daudzdzīvokļu mājās, prezentējot Vācijas, Somijas un Latvijas pieredzi.

 

Rudenī tiks izsludināti arī 2 konkursi. Rīgas Tehniskā universitāte un AS „SEB banka” organizēs pētniecisko darbu konkursu „Energoefektivitāte un daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana”, kurā 12.klašu skolēniem būs iespēja saņemt 2 gadus 50% līdzfinansējumu mācību maksai Rīgas Tehniskajā universitātē.  Sadarbībā ar žurnālu „Latvijas Būvniecība” jau otro reizi tiks organizēts konkurss „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2011”.

 

Ekonomikas ministrija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra piedalīsies arī izstādē „Māja. Dzīvoklis”, kas notiks no 20.-23.oktobrim.

 

Kā zināms, ERAF aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” mērķis ir paaugstināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu. Aktivitātes īstenošanai piešķirtais finansējums ir 47 759 948 lati.

 

Papildu informācija par aktivitāti ir pieejama Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājas lapāun Ekonomikas ministrijas mājas lapāinternetā. Jaunumiem par mājokļu renovāciju var sekot arī Twitter – twitter.com/siltinam.

 

 

Evita Urpena

LR Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr: 67013193;

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv;

Seko mums Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam

mācija plašsaziņas līdzekļiem

2011.gada 21.septembrī

 

ŠOVASAR LATVIJAS POLIGONOS NENONĀCA 1 420 M3 ATKRITUMU

 

       Šovasar Latvijas poligonos nenonāca 1 420 m3 atkritumušādu faktu atklāj Latvijas Zaļā punkta rīkotās atkritumu šķirošanas veicināšanas kampaņas „Šķiro pa tīro!” rezultāti. Tieši šādu atkritumu apjomu, kas pielīdzināms 24 lielajiem kravas furgoniem, no maija līdz augusta beigām sašķirojuši 25 Latvijas pilsētu iedzīvotāji, tādējādi nodrošinādami, ka atkritumi netika apglabāti poligonos, bet gan otrreizēji pārstrādāti.

 

Kampaņas „Šķiro pa tīro!”ietvaros iedzīvotāji tika aicināti šķirot un pilsētu atkritumu šķirošanas laukumos nodot iztukšotas un saplacinātas PET pudeles, stikla taru, sulu un piena kartona pakas, arī nolietotās elektropreces. Apjoma ziņā visvairāk iedzīvotāji sašķirojuši nolietotās elektropreces – 741,26 m3, tām seko PET pudeles – 333,84 m3 un stikla tara – 279,9 m3. Tāpat arvien aktīvāka kļūst dzērienu kartona iepakojumu (t.s. tetra pak iepakojuma) šķirošanakampaņas laikā ir sašķiroti 65 m3 šāda iepakojuma. Kopumā akcijā piedalījās vairāk nekā 38 000 iedzīvotāji.

 

Visi akcijā savāktie materiāli nonāks pārstrādes rūpnīcās: PET pudelesrūpnīcā „PET Baltija Jelgavā, sulu un piena kartona pakaspapīrfabrikā „Līgatne”, elektrokrāmiuzņēmumosEko Reverss” un „BAO”, bet no sašķirotā stikla jaunas burciņas un pudeles taps rūpnīcā „Warta Glass”, Lietuvā.Jāuzsver, ka, šķirojot un pārstrādājot atkritumus, iedzīvotāji ne vien taupa tādus dabas resursus nafta koksne, kvarca smiltis un dažādu metālu rūda, bet arī savas finanses, jo šķirotie atkritumi, kas veido aptuveni 30-35% no visu mājsaimniecības atkritumu apjoma, tiek izvesti bez maksas.

 

„Šajās dienās publicētā Eurostat informācija par to, ka Latvijas mājsaimniecību saražotais atkritumu īpatsvars ir otrs lielākais Eiropas Savienībā, tikai vēlreiz apliecina, ka atkritumu šķirošanai ir jākļūst par ikviena iedzīvotāja dabisku ikdienas paradumu. Ar ikgadējām šķirošanas veicināšanas kampaņām Latvijas Zaļais punkts ne tikai motivē iedzīvotājus to darīt, bet arī ierāda, ka atkritumu šķirošana nav nedz sarežģīta, nedz apgrūtinoša. No iedzīvotājiem dažkārt dzirdam, ka tie šķirotu, ja vien būtu tāda iespēja. Tāpēc tos, kuriem pie mājām nav sava šķirošanas konteinera, aicinu parādīt interesi, pieprasot šķirošanas konteinerus savam nama vai atkritumu apsaimniekotājam, vai arī izmantot katrā pilsētā ierīkoto šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumu,” aicina Latvijas Zaļā punkta valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs.

 

Atkritumu šķirošanas laukumu adreses visā Latvijā ir atrodamas http://www.zalais.lv/lv/sabiedribai/kur_skirot_latvija/

 

Informāciju sagatavoja:

Līga Ivanova

„EKO Media” projektu vadītāja

T. 26464686

E-pasts: liga@ekomedia.lv  

 

Rēķinus var saņemt elektroniski

    SIA”Rēzeknes Namsaimnieks” informē, ka klientu interesēs ir   iespēja rēķinus par dzīvokļa vai neapdzīvojamās telpu apsaimniekošanas maksu saņemt izmantojot elektronisko pastu.

Lai šo ieceri realizētu  nepieciešams, līdzi paņemot pasi un īpašuma apliecinošu dokumentu, personīgi ierasties SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” ofisā Atbrīvošanas alejā 106, 4.kabinetā -„Abonentu daļā” un uzrakstīt pieteikumu.  Pieņemšanas laiks katru darba dienu no plkst.07.30-16.00.

Var arī pieteikuma formu    (apsaimniekošanas maksas rēķina saņemšanai pa e-pastu)    aizpildīt elektroniski.  Lūdzam skatīt klātpievienoto pieteikuma formas veidlapu. Skatīt šeit:

Aizpildīto pieteikumu jāizsūta uz adresireznam@inbox.lv

LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

SABIEDRISKO ATTIECĪBU NODAĻA

 

Tālrunis: 67 013 193     Fakss: 67 280 882     E-pasts: Prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv      Twitter: @EM_gov_lv ; @siltinam     Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519 

 

 

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Rīga, 2011. gada 13. septembrī

 

MK akceptē papildu finansējuma piešķiršanu atbalstam daudzdzīvokļu māju renovācijai

 

    Ministru kabineta sēdē šodien, 13.septembrī, tika nolemts piešķirt papildu finansējumu 3,4 miljonu latu apmērā atbalstam daudzdzīvokļu māju renovācijai.

   2011.gadā ievērojami augusi dzīvokļu īpašnieku interese par atbalsta saņemšanu ERAF aktivitātes „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaroslīdz š.g. 1.septembrim Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā kopā ir saņemti jau vairāk 600 projektu iesniegumi, t.sk. šogad 349 projekti.

    vidējais ERAF finansējuma apjoms vienam aktivitātes ietvaros īstenotajam projektam ir ap 53,7 tūkst. latiem, ar aktivitātei papildus pārdalīto finansējumu varēs atbalstīt vēl 63 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju.

Ekonomikas ministrija ir aprēķinājusi, ka, ja ERAF finansējuma pieprasījums turpināsies ar tādu apjomu 2011.gadā vidēji mēnesī, tad šobrīd pieejamais ERAF finansējums būs pieejams tikai līdz 2012.gada pirmajam ceturksnim (ieskaitot). Ņemot vērā pieaugošo pieprasījumu, Ekonomikas ministrija rosināja aktivitātes īstenošanai piešķirt papildu finansējumu.

Ministru kabineta sēdē nolemts atbalstam daudzdzīvokļu māju renovācijai papildu piešķirt 4 870 152 EUR (jeb 3 422 762,3 latus), pārdalot neizmantoto finansējumu no aktivitātēm „Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai”, „Nacionālās nozīmes velotūrisma produktu attīstība” un „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, ņemot vērā ietaupījumu, kas radies apstiprināto un īstenoto projektu ietvaros un atstājot PVN izmaksu pieauguma rezervi projektiem, kuru īstenošana vēl turpinās.

zināms, ERAF aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” mērķis ir paaugstināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu. Ņemot vērā šodien papildu piešķirto finansējumus, aktivitātes īstenošanai piešķirtais finansējums kopā būs 47 759 948 milj. lati.

Papildu informācija par aktivitāti ir pieejama Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājas lapā un Ekonomikas ministrijas mājas lapā internetā. Jaunumiem par mājokļu renovāciju var sekot arī Twitter – twitter.com/siltinam.

Evita Urpena

LR Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr: 67013193;

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv;

Seko mums Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam

  

Par semināriem

Labdien,

1)      Rīgas Tehniskā universitāte (Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts) un Ekonomikas ministrija atsāk semināru ciklu „Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Apsaimniekošana un renovācija”. Sīkāka informācija http://goo.gl/yDf3a

    Pirmais seminārs „Lēmuma pieņemšana daudzdzīvokļu mājas renovācijai” notiks š.g. 14.septembrī plkst. 18:00 Rīgas Tehniskās universitātes telpās (Rīga, Kaļķu iela 1, 317.a auditorija). Semināra norisei jebkurš interesents varēs sekot arī tiešraidē internetā www.rtu.lv.

    Pasākuma laikā klātesošie tiks informēti par lēmuma pieņemšanas veidiem mājokļa renovācijai, par apsaimniekošanas maksas noteikšanu pēc mājas tiesību pārņemšanas un citiem aktuāliem jautājumiem saistībā ar mājokļa renovācijas procesa organizēšanu. Prezentācijas par iepriekšminētajiem jautājumiem sniegs Latvijas Namu pārvaldnieku un apsaimniekotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Ģirts Beikmanis un Rīgas Tehniskās universitātes lektore, Kurzemes reģionālā enerģētikas un attīstības aģentūras valdes priekšsēdētāja Signe Kajaka. Sīkāku informāciju par pasākumu var saņemt Ekonomikas ministrijā – e-pasts: inese.berzina@em.gov.lv vai 67013240.  

2)      Jaunākais video – Jumtu renovācija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās (Vācijas pieredze) (F.Fogts, Berlīnes Tehniskā universitāte) http://vimeo.com/28140630.

Visi semināru video ir apkopoti arī Ekonomikas ministrijas mājas lapā http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30660

3)      Š.g. 26.augustā Rīgas enerģētikas aģentūra organizēja kārtējo diskusijuEnerģijas racionālas izmantošanas iespējas ēkāsizvērtēšana un ilgtspējīgi risinājumi“. Prezentācijas http://www.rea.riga.lv/component/content/article/375

Veiksmīgu darba nedēļu vēlot

Inese Bērziņa

Ekonomikas ministrija

67013240

 

twitter.com/siltinam; sekoman.lv/siltinam

facebook.com un draugiem.lv grupas/lapas „Dzīvo siltāk”  

 

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

2011.gada 5.septembrī

 

Lielās Talkas organizatori izsludina Pagalmu konkursu

 

Turpinot aizsāktās tradīcijas, jau trešo gadu pēc kārtas Lielās Talkas organizatori aicina ikvienu Latvijas daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju piedalīties Lielās Talkas Pagalmu konkursā un iesūtīt informāciju par savu pagalmu, kam nepieciešami uzlabojumi.

Konkursa kārtībā tiks izvēlēti 5 pagalmi, kuriem Talkas organizatori sadarbībā ar piesaistītajiem sponsoriem, atbildīgajām valsts un pašvaldību institūcijām, arī nozaru ekspertiem izstrādās labiekārtošanas plānus un kopā ar pašiem pagalma iedzīvotājiem Lielās Talkas dienā uzsāks reālus sakopšanas darbus.

Sīkāk par konkursa norisi:

 1. Konkursā pieteikumu var iesniegt ikviens Latvijas daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājs, kas sava pagalma labiekārtošanas procesā spēs uzņemties līdera lomuiesaistīs kaimiņus, cieši sadarbosies ar organizatoriem un citādi palīdzēs projekta veiksmīgai realizācijai;
 2. Konkursa pieteikums ir jāsaskaņo ar vismaz daļu no daudzdzīvokļu mājas kaimiņiem, kuri arī apliecinātu savu līdzdarbošanos pagalma labiekārtošanā (jānorāda iespējamais cilvēku skaits pagalma labiekārtošanas darbos);
 3. Pieteikumā obligāti jānorāda:
  1. Daudzdzīvokļu mājas adrese, dzīvokļu skaits šajā mājā, aptuvenais iedzīvotāju skaits, pieteikuma iesniedzēja kontaktinformācija (mobilā telefona numurs, e-pasta adrese);
  2. Informācija par pašreizējo pagalma reālo stāvokli (brīvā formā; jāpievieno fotogrāfijas);
  3. Iedzīvotāju vēlmes pagalma labiekārtošanai; (brīvā formā; norādot kaimiņu kopīgās idejas un vēlmes)
  4. Norādīt pagalma teritorijas īpašnieku (pašvaldības, privātas personas vai juridiskas personas);
 4. Pieteikumu veidot apraksta formā (ne vairāk 3 līdz 4 A4 formāta lapas);
 5. Konkursa pieteikumus var iesūtīt līdz šī gada 23.oktobrim;

Adrese: LPS; Mazā Pils iela 1, Rīga, LV-1050 ar norādi Lielās Talkas Pagalmu konkurss vai rakstot uz e-pastu: andra.miklucane@talkas.lv.

Konkursa pieteikumus izvērtēs ekspertu žūrija, un priekšroka tiks dota tiem pagalmiem, kur pašu iedzīvotāju aktivitāte un līdzdarbošanās būs visaugstākā. Konkursa rezultāti un labiekārtošanai izvirzītie pagalmi tiks paziņoti novembrī.

Lielās Talkas pagalmu sakopšanas un labiekārtošanas projekta mērķis ir mudināt Latvijas iedzīvotājus pašiem iesaistīties savas apkārtējās vides uzlabošanā un kopīgiem spēkiem radīt harmoniskai atpūtai piemērotu vidi šobrīd daudzviet izdemolētajos un „pelēkajos” daudzdzīvokļu namu pagalmos. To labiekārtošana notiks sadarbībā ar profesionāliem ainavu arhitektiem, arhitektiem, dārzniekiem, galdniekiem, augstskolu studentiem, pasniedzējiem, pašvaldībām un namu īpašniekiem.

Papildus informācija:

Anete Lesīte

+371 29123464

Andra Miklucāne

+371 26343430 

«Панорама Резекне» 24.08.2011.

Вопрос:

            Посодействуйте, когда наше домоуправление начнет вести ремонт крыши, ведь не за горами зима, не дай бог опять потекут и будем ведрами выносить с чердаков воду. И после такой зимы сверху рушится кирпич.

(Жители дома по улице Атбривошанас  117.)

Oтвечает член правления ООО «Резекнес намсаймниекс» Дагмара Абрамова:

     „Увы, ни уважаемая газетани обслуживающая дом организация, ни кто либо еще, кроме самих владельцев квартир этого дома, не могут посодействовать в капитальных ремонтах.  Еще в марте представителям этого дома была объяснена причина затекания верхних этажей. И это никак не связано с состоянием крыши. Кстати не только в этом доме. Ведь в последнее время уже было несколько сильных ливней, а верхние этажи не заливало, по крайней мере жители по этому поводу к нам не обращались.  Представители согласились с  предложенным «Резекнес намсаймниекс» комплексом мер, чтобы в случае повторения такой зимы (ледяной дождь, сплошная  наледь на крышах и водостоках) быть спокойными за свою квартиру. Одной из основных работ, которую необходимо делать в таких домах, является установка листа оцинкованной жести  длиной от 1,0 до1,20 метра под шифер. В таком случае необходимо снять два листа шифера, установить листы жести и поставить на прежнее место шифер. В домах, где это возможно (т.е.там, где шифер был заменен около 10 лет назад) мы так и делали и будем делать, т.к. нет необходимости менять все покрытие. Но если шиферу, как и дому 50 лет, то такой шифер при снятии ломается, крошится и его невозможно установить  назад.  Единственный выходновое покрытие крыши. Конкретно в этом доме так и было предложено сделать. Поэтому было запланировано  на 12 апреля собрание жильцов всего дома, чтобы принять общее решение не только по конкретным работам, но и по финансированию. К сожалению, из-за неявки владельцев квартир, собрание не было правомочным и решение не было принято. Позже принесли заявление на частичные ремонтные работы, но  вопрос финансирования  остается открытымЕсли бы тогда, 12 апреля, решение было бы принято, то эта проблема уже была бы решена, как  в тех  более 10 домах, где жильцы уже приняли нужное для всего дома решение.

Кстати, в настоящее время идет замена шифера в доме по ул.18 ноября 12 а и можно воочию убедиться в каком он состоянии.

Что касается осыпания кирпичей, то эти работы запланированы на сентябрьоктябрь. Как только будет возможен подъезд с Атбривошанас аллеи”

«Панорама Резекне» 10.11.2010

 

ДОМУ НУЖНА НОВАЯ КРЫША

Вопрос:

Как действовать жителям и управляющему? Кто будет  оплачивать ремонт? Можно ли получить софинансирование  на ремонт крыши из средств ЕС? Может ли часть жителей отказаться от оплаты за  общедомовые ремонтные работы?

   

Отвечает руководитель предприятия самоуправления «Резекнес Намсаймниекс» Дагмара Абрамова:

 

        „Если жители на общем собрании большинством голосов решили, а решение считается принятым, если за него проголосовали более 50% всех собственников квартир, заменить кровельное покрытие своего дома, действия могут быть следующие:

управляющая фирма представляет жителям ориентировочную смету на работы. Так как замена крыши мероприятие дорогостоящее, необходимо определить источник финансирования. Варианты могут быть разные. Например, имеются достаточные накопления на счету домаМожно повысить на определенное время плату в накопительный фонд дома пока не будет выплачена стоимость работ, закрепив такую плату в соглашении (договоре) между обслуживающей фирмой и собственниками квартир. Можно рассчитать разовый платеж, рассчитанный пропорционально площади квартиры на основании общей стоимости работ. Можно получить  софинансирование из европейских фондов, но в этом случае обязательно соблюдение следующих условий:

проведение енергоаудита, технического обследованиязаказ технического проекта, подача заявки на софинансирование.

      ERAFподдерживает только мероприятия по увеличению энергоэффективности. Поэтому европейские средства можно привлечь в случае, если вместе с ремонтом крыши дома жители решат, как минимум, утеплять чердак. Так как для того, чтобы можно было получить 50% от стоимости работ,  проведенные работы  должны снизить потери  тепла не менее, чем на 20%.

  Итак, на общем собрании владельцев квартир  утверждаются работы, сметаопределяется сумма и порядок оплаты. Так как утверждены правила проведения собраний, желательно при принятии таких важных решений приглашать представителей обслуживающей дом организации, чтобы исключить возможные ощибки.

По нашему опыту скажу, что наиболее популярны были решения жильцов повысить на определенное время отчисления в накопительный фонд дома на конкретные ремонтные работы. Увеличение составляло от четырех и более сантимов за квадратный метр площади. Поэтому за этот сезон работники «Резекнес намсаймниекса»   смогли провести большой объем строительных работ, которые подходят под категорию «капитальных», не прибегая к кредитам. .Отмечу, что  ремонтные работы будущего сезона нужно своевременно планировать и готовиться к ним уже сейчас. Поэтому жителям нужно быть более активнымиучаствовать в собраниях и принимать решения.

Потому что, если решение принято без  вашего участия, но большинством голосов, оно подлежит исполнению всеми собственниками дома. В данном случае за ремонт крыши платить должны будут все. Это ответ на последний вопрос”.