Ziema drīz piekāpsies pavasarim, tas nozīmē, ka nedrīkst ne mirkli apstāties, lai paspētu
maksimāli sagatavoties jaunajai būvdarbu sezonai.
Tikāmies ar SIA «Rēzeknes Namsaimnieks» vadītāju ­ Pēteri Dzalbi, lai apspriestu
aktualitātes un turpmāko darbu.
Sniega tīrīšana pagalmos
Nav ko slēpt: sūdzības par piesnigušiem un netīrītiem pagalmiem (te nerunājam par ietvēm un
gājēju celiņiem) tiek saņemtas regulāri, sak, «RN» neko nedara.
Arī es dzīvoju daudzdzīvokļu mājā, un, kad šosezon pēc pirmajiem stiprākiem nokrišņiem
sniegs aizbēra pagalma stāvvietu, dzirdēju gan neapmierinātības pilnus, gan rosinošus
komentārus. Taču fakts paliek fakts: neviens nepiezvanīja apsaimniekotājam un nepasūtīja
pagalma sakopšanas pakalpojumu. Visa cilvēku enerģija tika iztērēta vārdiem un tā arī palika
tajā līmenī. Tad es pati paņēmu rokā klausuli, piezvanīju uz visiem zināmo numuru 646
39000 un burtiski pēc dienas vai divām teritoriju manas mājas pagalmā iztīrīja ar traktoru.
Īstenībā itin bieži faktiskais rezultāts ir viena telefona zvana attālumā, un nav nepieciešamības
paust sašutumu, dusmas…
Vispārīgi runājot, mājas iedzīvotājiem pašiem jālemj par savām vajadzībām. Īpaši pagalma
uzkopšanas jautājumā nav nepieciešams rīkot kopsapulci, turklāt apsaimniekošanas maksā jau
iekļauti četri bezmaksas uzkopšanas darbi (decembrī, janvārī, februārī un martā). Piemēram,
ja neesat izmantojuši šo iespēju decembrī, janvārī pagalma tīrīšanu bez papildu izmaksām var
pasūtīt divas reizes utt.
Tas ir «RN» esošās vadības jaun­ieviesums. Līdz šim minētais pakalpojums vienmēr tika
īstenots par mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem un neietilpa apsaimniekošanas maksā.
Sētnieku darbs un apkalpojamās teritorijas
P. Dzalbe pastāstīja, ka pavasarī pagalmi tiks pārmērīti, lai vēlāk varētu pāriet uz faktisku un
kvantitatīvu darbu. T.i., māju iedzīvotāji varēs paši izvēlēties, cik reizes un kad jāuzkopj
pagalma ietves, katram objektam tiks sagatavoti individuāli piedāvājumi. Turklāt «RN»
vadītājs norādīja, ka tas negatīvi neietekmēs sētnieku atalgojumu.
Pamatojoties uz Zemesgrāmatu reģistra informāciju, tiks sakārtots jautājums ar apkalpojamo
teritoriju platību (kvadrātmetriem). Patlaban kādam to skaits var būt palielināts, citam –
samazināts.
Pagalmu remonts
Jau pērngad pilsētas domes speciālisti, apsverot pagalma teritoriju labiekārtošanas
līdzfinansējuma nodrošināšanas variantus, vienkāršoja pieteikumu iesniegšanas kārtību.
Turpmāk konkursu vairs neizsludinās, pieteikumus varēs iesniegt speciālai vērtēšanas
komisijai, tiklīdz visi dokumenti būs gatavi. Projektus vērtēs iesniegšanas kārtībā.
Pašlaik jau gandrīz 10 māju iedzīvotāji (Rancāna iela 35, Skolas iela 11, Kosmonautu iela 11,
Metālistu iela 7 u.c.) pauduši vēlmi izbūvēt savas mājas pagalmā stāvvietu. Tāpēc «RN»
aktīvi gatavo tehnisko dokumentāciju. P. Dzalbe aicina ie-dzīvotājus ar sapratni uztvert
projektētāju trūkuma problēmu, kuri būtu gatavi strādāt par adekvātu samaksu. Šādi speciālisti
izvēlas veikt vērienīgākus, izdevīgākus pasūtījumus un negrib darboties ar mazākiem
projektiem.
Atkritumu šķirošana
Ja pie mājas ir slēgta tipa atkritumu laukums, «RN» novieto tajā ne tikai konteineru sadzīves
atkritumiem, bet arī šķirošanai (stiklam; papīram/kartonam/plastmasai utt.).
Šķirotos atkritumus izved par brīvu, tātad cilvēkiem ir iespēja ietaupīt, iesaistoties šķirošanas
sistēmā.

Nelielu māju iedzīvotājiem, piemēram, Lokomotīvju, Stacijas ielā, kur nav nepieciešams
slēgta tipa konteineru laukums, bet cilvēki vēlas šķirot, jāvēršas pie apsaimniekotāja ar
lūgumu uzstādīt attiecīgus konteinerus.
Māju renovācija
Atbrīvošanas alejas 145.A un 147. mājas ir tikušas līdz noslēguma posmam pirms
finansējuma līguma slēgšanas ar finanšu institūciju «ALTUM» un banku «Citadele», lai
veiktu renovāciju.
Rīgas ielas 2. mājas gadījumā process mazliet ievilkās, jo tehniskajā projektā bija jāievieš
grozījumi apjomos, taču projektētājs to neizdarīja laikus. 14. martā jānoslēdzas iepirkumam
par darbu veikšanu šajā mājā.
P. Dzalbe uzsver un lūdz ņemt vērā, ka no lēmuma pieņemšanas brīdim par finansējuma
piešķiršanu līdz reālam darbu sākumam var paiet līdz pus gadam dažādu birokrātisku
novilcinājumu dēļ. Piemēram, lēmumi par Atbrīvošanas alejas 145.A un 147. mājām tika
apstiprināti vēl pērnā gada oktobrī, bet līgums tiks slēgts tikai februārī. Šis fakts radījis
iedzīvotājos neizpratni.
Zemnieku ielas 48. māja
Turpinās tiesiskais strīds ar būvuzņēmumu, kas veica darbus. Vienoties mierīgā ceļā nesanāk.
Tāpēc, tiklīdz sāksies būvdarbu sezona, «RN» patstāvīgi turpinās darbus, un tad pieprasīs
kompānijai segt izmaksas. Tas pats attiecas uz nekvalitatīvi veikto balkonu remontu.
P. Dzalbe norāda, ka iedzīvotāji tik un tā ir ietaupījuši uz apkures rēķiniem, pateicoties divām
siltinātām sienām. Teiksim, decembrī maksa par apkuri mājā bija 0,90 eiro bez PVN par
kvadrātmetru, ņemot vērā, ka pilsētā vidējais rādītājs bija ap 1,50 eiro par kvadrātmetru.
Baznīcas iela 26A (12 dzīvokļi)
Šī ir Rēzeknē pirmā māja, kas tika renovēta ar finanšu institūcijas «ALTUM» atbalstu.
Atgādinām, ka «ALTUM» piešķīra grantu 62 195, 96 eiro apmērā, «SEB» bankā tika ņemts
kredīts uz 15 gadiem ar procentu likmi 2,8% – 62 195,96 eiro. T.i., par vienu kvadrātmetru
iedzīvotāji maksā 0,83 eiro kredītmaksājumam, 0,28 eiro par apsaimniekošanu, 0,092 eiro
uzkrājumu fondā. Kopā – 1,20 eiro ar PVN par kvadrātmetru.
Salīdzināsim apkures izmaksas šogad un pagājušajā apkures sezonā. Jānorāda, ka tagad
katram dzīvoklim ir individuāls siltumenerģijas skaitītājs, katrs pats izvēlas optimālu
temperatūru, katrā dzīvoklī maksa par apkuri atšķiras. Tāpēc salīdzinājumam ņemsim vidējo
maksu par patērēto siltumenerģiju minētajā mājā.
2017. gada oktobrī maksa par apkuri bija 1,14 eiro par kvadrātmetru, 2018. gada attiecīgajā
periodā – 0,40 eiro; 2017. gada novembrī – 1,38 eiro, 2018. gadā – 0,65 eiro; 2017. gada
decembrī – 1,59 eiro, 2018. gadā – 0,75 eiro; 2018. gada janvārī – 1,81 eiro, 2019. gada
attiecīgajā mēnesī – 0,90 eiro, 2018. gada februārī – 1,92 eiro, 2019. gadā – 0,90 eiro.
Varam redzēt, ka, lai arī apsaimniekošanas maksa ir būtiski palielinājusies, apkures rēķinos
summas vidēji ir divas, trīs reizes mazākas.
Saziņa ar «RN»
Cienījamie «RN» klienti! Dažās mājās jau ir izvietotas pastkastes saziņai ar mūsu uzņēmumu.
Jūs varat rakstiski izklāstīt savus lūgumus, vēlmes, uzrakstīt iesniegumu par noteiktu darbu
iniciēšanu jūsu mājā utt. un iemest savu vēstījumu šādā pastkastē. Varat arī zvanīt uz tālruņa
numuru 646 39000.
Jekaterina SMOLICKA

– Droši varu teikt, ka lēmums par celtniecības brigādes darbības atjaunošanu izrādījās pareizs.
Mēs ne tikai atstājām esošos darbiniekus, bet arī vēl papildus uzņēmām trīs cilvēkus.
Patlaban situācija tirgū tāda, ka visi celtnieki ir aizņemti ES struktūrfondu finansētajos
projektos, jūtams kvalificētu speciālistu trūkums. Tāpēc būtu ļoti nepareizi atbrīvot no darba
«RN» būvniekus, kuriem darba stāžs ir 20–30 gadi.
Septiņos mēnešos manā vadībā celtnieki paspēja atjaunot jumta segumu trim mājām –
Rūpnīcas ielā 7, Atbrīvošanas alejā 117A un 110. Arī cenas ziņā darbu izpilde izmaksāja
krietni mazāk, ko privātas kompānijas nevarētu piedāvāt. Celtnieki paši veic arī kosmētisko
remontu kāpņutelpās, atjauno aizsargapmales utt. Vienīgais, kamdēļ piesaistām
privāt­uzņēmumu, ir bēniņu siltināšana, jo viņu piedāvātā cena ir zemāka, tātad izdevīgāka
iedzīvotājiem.
Pēc plāna paspējām daudz realizēt, tomēr daži darbi palika. Piemēram, nepaspējām izbūvēt
aizsargapmali vienai no mājām Lokomotīvju ielā. Divas reizes izsludinājām iepirkumu par šo
darbu veikšanu, bet abi noslēdzās bez rezultātiem.
Jāsaka, ka celtnieki varētu paspēt vairāk, ja visu darbu tāmes būtu saskaņotas ar
iedzīvotājiem. Saskaņošana prasīja ap diviem mēnešiem (aprīlis–maijs), līdz ar to
būvstrādnieki nevarēja pilnvērtīgi iedziļināties procesā. Tāmes saskaņošana ir ļoti svarīga. Ja
mājas iemītnieki, piemēram, apstiprināja darbu uz 5000 eiro, tas nozīmē, ka celtniekiem ne
tikai jāpaspēj visu pabeigt noteiktos termiņos, bet arī jāiekļaujas šajā summā. T.i., viņi zina, –
ja viņi apzināti vilks garumā un neiekļausies, par ārpustermiņa darbu viņiem neviens
nesamaksās. Būvstrādnieki zina noteikumus un paši ir ieinteresēti izpildīt darbu ātri un
kvalitatīvi. Turklāt jāpiebilst, ka esam pārskatījuši viņu darba samaksu, un pašlaik viņi saņem
atalgojumu, kas ir līdzvērtīgs privātā sektora būvstrādnieku algām.
Klāt ziema, aktīvu būvdarbu sezona beigusies, taču māju apsaimniekošanā darba arī
pietiekami. Ziemas periodā mums jāsagatavo normatīvie dokumenti nākamā gada darbu
izpildei.
Vēlos īpaši uzsvērt, ka darbiem mājā, jo īpaši tik nopietniem kā jumta seguma maiņa, fasādes
siltināšana u. c., nepieciešama tehniskā dokumentācija, «RN» saskaņā ar likumdošanu nevar
patstāvīgi projektēt un būvēt. Projektēšana ir laikietilpīgs process, turklāt ir diezgan grūti arī
atrast speciālistus, kuri varētu to paveikt gan ātri, gan kvalitatīvi. Dažus cilvēkus tas kaitina.
Tāpēc, ja pazīstat kādu projektētāju, kurš var piedāvāt izdevīgu cenu un piedalīties konkursā
par darbu izpildi vai cenu aptaujā, priecāsimies par šādu sadarbību un palīdzību.
Domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs kā «RN» kapitāldaļu turētājas pārstāvis uzstāja, lai namu
apsaimniekošanas uzņēmuma vadība nostiprinātu komunikāciju ar iedzīvotājiem, nodrošinātu
informācijas pieejamību, operatīvi reaģētu uz iedzīvotāju sūdzībām un lūgumiem.
Vai tas izdevās un cik lielā mērā?
– Ja skaitām no nulles atzīmes, manuprāt, komunikācija nodibināta uz 20–30 procentiem.
Protams, mēs vēlētos redzēt lielāku atsaucību no iedzīvotājiem dzīvokļu īpašnieku
kopsapulcēs. Taču varu atzīmēt, ka cilvēki jau sāka pamanīt, ka viņu lēmumi tiek izpildīti un
viņu apstiprinātās summas netiek pārsniegtas.
Vienkāršojām arī telefonisku saskarsmi klientiem ar avārijas dienestu. Pašlaik visu diennakti
darbojas vienots numurs 646 39000, bez jebkādiem papildu taustiņiem. Telefoniskas sarunas
ne tikai tiek ierakstītas, bet arī piefiksētas drukātā veidā ar speciālas datorprogrammas

palīdzību. Tas ļāva mums noteikt vājos punktus. Tagad ir svarīgi izanalizēt un saprast, kā
samazināt laiku, kādā reaģējam uz cilvēku problēmām, un uzlabot katra konkrēta dienesta
darbību pilsētas mikrorajonos.
Māju apsaimniekošana ir diezgan jūtīga joma un parasti cilvēkiem vienmēr ir noteikta
neapmierinātība vai vēlmes.
– Jā, varu pateikt, ka ir neapmierināti iedzīvotāji mājās Dārzu ielā 37, Ventspils ielā 6 un
Metālistu ielā 6, kur šogad nepaspēja izbūvēt autostāvvietas problēmu tehniskās
dokumentācijas sagatavošanā dēļ. Tie ir pagalmi, kur bija jāpārnes uzņēmuma «Sadales tīkls»
kabeļi, un mēs centāmies noregulēt jautājumu tā, lai iespēju robežās samazinātu iedzīvotāju
izmaksas un piesaistītu šim procesam pašus komunikāciju turētājus. Izdevās vienoties, ka
kabeļi netiks pārnesti, bet mēs tiem uzstādīsim aizsardzību. Attiecīgi bija jāveic grozījumi
tehniskajā dokumentācijā, tātad bija nepieciešams papildu laiks. Cita ceļa objektu būvniecībā
nav. Atvainojos iedzīvotājiem par aizkavēšanos, bet mēs no savas puses cenšamies aizstāvēt
klientu intereses un ietaupīt viņu līdzekļus.
Daži iedzīvotāji vēlas, lai viņu lūgumi par noteiktiem darbiem mājā tiktu īstenoti jau
nākamajā dienā. Bet atgādināšu, ka pieteikums darbu veikšanai jāapstiprina 51 procentam
dzīvokļu īpašnieku un tas jāiesniedz iedzīvotāju pilnvarotai personai. Daļai cilvēku šāda
kārtība nav pa prātam, jo viņi ņem vērā tikai savas personīgās intereses, ignorējot prioritātes
un vairākuma vēlmes, un pasūta darbus pēc principa: «Vēlos jumta remontu, kas maksā 20
tūkst. eiro un kas tiks īstenots par mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem, un nav no svara, ka
problēmu var novērst lokāli par 100–200 eiro par mājas apsaimniekošanas līdzekļiem. Nav arī
svarīgi, ka lielākā daļa mājas iedzīvotāju krāj naudu citiem mērķiem.»
Kas, Jūsuprāt, būtu vēl jāstrukturizē «RN» darbā?
– Uzdevums tuvākajam laikam ir strukturizēt sētnieku darbu ziemas periodā. T.i., pašlaik viņi
uzkopj mājām pieguļošus celiņus, taču pagalmos ir arī stāvvietas, kur izveidojas apledojums.
Parasti iedzīvotāji mēdza par atsevišķu naudu pasūtīt šādu teritoriju uzkopšanu, bet man šķiet,
ka šis princips nav pareizs. Jāpiebilst arī, ka patlaban sētniekiem ir nepamatoti paplašinātas
uzkopjamās teritorijas, toties darba laiks samazināts. Rezultātā tas negatīvi ietekmē gan pašu
darbinieku, gan klientu intereses. Šo jautājumu risināsim. Vēlos arī ieviest rajona sētniekus,
kuri darba dienas laikā uzkops tikai teritorijas pie konteineru laukumiem. Teiksim, pašlaik
sētnieki strādā no plkst. 6.00 līdz 10.00. Savukārt atkritumus vai izvest plkst. 11.00 un 13.00.
Tas nozīmē, ka netīrumi, kas paliks, tiks uzkopti tikai nākamajā dienā.
Tāpat vēlos informēt iedzīvotājus, ka «RN» sācis sniegt kāpņutelpu sanitārās uzkopšanas
pakalpojumu. Šiem mērķiem pieņēmām divus darbiniekus. Pakalpojums vienam dzīvoklim
maksā 0,05 eiro par kvadrātmetru. Par šiem līdzekļiem reizi nedēļā tiek veikta mitrā tīrīšana,
savukārt sienas un logi tiek mazgāti reizi gadā. Pakalpojumu jau izmanto Dārzu ielā 65,
Atbrīvošanas alejā 119, kā arī drīzumā sāksim strādāt arī Rancāna ielā 36. Lēmums par
kāpņutelpu sanitāro uzkopšanu jāpieņem iedzīvotāju vairākumam, taču mēs plānojam strādāt
pat ar atsevišķām kāpņutelpām, ja vairākums nolems, ka viņiem šis pakalpojums ir vajadzīgs.
Vai nenožēlojat, ka piekritāt ieņemt tik atbildīgu amatu?
– Nemaz. Man ir sava pozīcija, kurai sekoju, un izstrādāts darbību mehānisms par to, kā
pilnveidot darbu ar klientiem tā, lai viņi būtu apmierināti. Ļoti ceru, ka iedzīvotāji
pakāpeniski sāk just pozitīvas pārmaiņas.

Jekaterina SMOLICKA  “Rēzeknes Vēstnesis”

21. februārī Rēzeknē notiks semināri par atbalstu daudzdzīvokļu māju atjaunošanai un būvniecības kvalitāti

Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Attīstības finanšu institūciju Altum, Būvniecības valsts
kontroles biroju š.g. 21.februārī organizēs 4 seminārus Rēzeknē par ES fondu atbalsta saņemšanu
daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai, aktualitātēm būvniecības normatīvajā regulējumā un kvalitatīva
būvniecības procesa nodrošināšanu.

Ekonomikas ministrijas mērķis ir pirms šā gada būvniecības sezonas sākšanās informēt būvniecības
procesa dalībniekus par aktualitātēm normatīvajā regulējumā, lai jaunuzceltās un atjaunotās ēkas
būtu kvalitatīvas un to īpašniekiem kalpotu pēc iespējas ilgāk. Tāpat informēsim par ēku
atjaunošanas projektu īstenošanas posmiem, kā arī pieejamo ES fondu atbalstu energoefektivitātes
pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu ēkās.

Daudzdzīvokļu ēku dzīvokļu īpašniekus un namu pārvaldniekus Rēzeknē aicinām uz
semināru;Daudzdzīvokļu māju renovācija. Kvalitatīva būvniecība un #ESfondi piesaiste”.
Seminārā Attīstības finanšu institūcijas Altum kolēģi informēs par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes programmas nosacījumiem, pieredzi un ieteiks, kā kvalitatīvi un sekmīgi īstenot
ēku atjaunošanas projektus. Savukārt Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāvji semināra laikā
sniegs padomus atbilstošu būvmateriālu izvēlei, bet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
kolēģi atgādinās par Ugunsdrošības noteikumu ievērošanu daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās
ēkās.

Seminārs notiks š.g. 21. februārī plkst. 11.00 Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā
Zeimuļs(Rēzekne, Krasta iela 31).

Latvijas būvvalžu pārstāvjus aicinām uz semināriem;Izmaiņas būvniecības regulējumā un
vides pieejamība”.

Šajos pasākumos Ekonomikas ministrijas pārstāvji informēs par pēdējā laikā veiktajām izmaiņām
būvniecības normatīvajā regulējumā un vides pieejamības prasībām, savukārt Būvniecības valsts
kontroles biroja eksperti informēs par būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanu un e-
saskaņošanu Būvniecības informācijas sistēmā. Tāpat Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāvji
informēs par prioritārajiem uzraudzības pasākumiem 2019. gadā, un Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta kolēģi informēs par atkāpju no būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām
saskaņošanas procesu.
Seminārs notiks š.g. 21. februārī plkst. 11.00 Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs
Zeimuļs; (Rēzekne, Krasta iela 31) (dienas kārtība šeit ).

Savukārt Latvijas būvkomersantus aicinām uz semināriem “Biežāk uzdotie jautājumi ēku
būvniecības un atjaunošanas procesā”.
Semināros Būvniecības valsts kontroles birojs informēs par ēku būvniecības atļauju saņemšanu, ēku
energosertifikātiem un to nozīmi ēku būvniecības un atjaunošanas procesā, kā arī par būvdarbu
veikšanu, kvalitātes kontroli un ēkas pieņemšanu ekspluatācijā.
Semināri notiks š.g. 21. februārī plkst. 11.00 Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs
Zeimuļs; (Rēzekne, Krasta iela 31) (dienas kārtība šeit ).

2

Kā informēts iepriekš, Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Attīstības finanšu institūciju Altum un
Būvniecības valsts kontroles biroju šā gada februārī un martā kopumā organizē 35 seminārus 21
Latvijas pilsētā par ES fondu atbalsta saņemšanu daudzīvokļu ēku atjaunošanai, aktualitātēm
būvniecības normatīvajā regulējumā un kvalitatīva būvniecības procesa nodrošināšanu.
Detalizēta informācija par visu semināru norises vietām, dienas kārtībām un reģistrēšanos dalībai
tajos pieejama Ekonomikas ministrijas timekļa vietnē. Papildu informāciju var saņemt Ekonomikas
ministrijā ( dzivosiltak@em.gov.lv , 67 013 240). Atgādinām, ka jaunumiem par ēku
energoefektivitāti aicinām sekot līdzi arī twitter.com/siltinam un facebook.com/dzivosiltak.

buvn_rezeknerezekne_emrezekne