Dzīvnieku patversme

Par patversmi

2000.gada 8.martā tika izveidota Rēzeknes Dzīvnieku patversme. Patversmes primārais mērķis ir aprūpēt dzīvniekus, kuri nav sajutuši savu saimnieku mīlestību, taču daudzi no pašlaik patversmē esošajiem dzīvniekiem nemaz nav iepazinuši savus saimniekus, nav izbaudījuši mājas sniegto siltumu un nevienam nepieder.
Visus šos gadus patversmes aprūpē nonākušajiem cilvēku mazajiem draugiem - suņiem un kaķiem - tika nodrošināta mājvieta, barošana un aprūpe, ārstēšana, vakcinācija, sterilizācija, socializācija, rehabilitācija, kā arī jaunu saimnieku meklēšana. Patversmes dzīvnieki labprāt gaida tikšanos ar saviem potenciālajiem saimniekiem.

Darbinieki ir gatavi sniegt gan detalizētu informāciju par katra iemītnieka veselības stāvokli, gan izstāstīt katra dzīvnieka bēdu stāstu, izrādot suņu voljērus un kaķu mājiņas.

Protams, kā jau jebkura patversme, arī mūsu patversme vēlētos samazināt patversmē esošo dzīvnieku skaitu, jo saprotam, lai arī cik kvalitatīvi tiktu nodrošināta dzīvnieku aprūpe, patversmes darbinieki nespēs aizstāt mājas siltumu un saimnieka gādīgās rokas.

Nāc pie sava jaunā ģimenes drauga uz:
Rēznas iela 13B, Rēzekne LV-4601
Savu vizīti vari pieteikt pa tālr:
26179322
28363358

Adoptācija

Nākot ciemos un iepazīstoties ar dzīvniekiem, lūdzam iepazīties arī ar ‘Rēzeknes Dzīvnieku aizsardzības grupa’ izveidotajiem dzīvnieku adoptācijas noteikumiem, kas balstīti uz starptautiski atzītu dzīvnieku patversmju politiku un labās prakses pielietošanu.

Ņemot dzīvnieku no patversmes ir jāņem vērā vairāki būtiski aspekti, tā kā dzīvnieka psihe tika traumēta, izraujot no viņa ierastās vides – āra dzīves vai iepriekšējā saimnieka mājas, ir jārēķinās ar papildus uzmanības pievēršanu un aprūpi.

Tāpat aicinām rūpīgi izvērtēt savas iespējas veltīt jaunajam mīlulim uzmanību un pienācīgi uzņemt viņam jaunā, vēl neierastā vidē. Šo noteikumu ņemšana vērā atvieglos ne tikai dzīvnieka adaptāciju jaunā vidē, bet arī palīdzēs jaunajiem saimniekiem novērtēt, vai viņi ir gatavi jauna drauga iegūšanai un draudzības veidošanai.
Dzīvnieka adoptācijai jābūt ļoti pārdomātam notikumam un izvērtētam no visiem aspektiem, adoptācija ir nopietns solis un tā nedrīkst būt mirkļa iegriba!

Sponsori