Iepirkumi

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
14.02.2019
RN 2019/3A
Aktīvie
Veterinārie pakalpojumi SIA „Rēzeknes namsaimnieks” vajadzībām
21.02.2019
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Dzīvnieku patversmes vadītājs Artis Škinčs, tel. 28363358
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
Uzvarētājs:
13.02.2019
RN 2019/4
Aktīvie
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jumtu vienkāršotai atjaunošanai
25.02.2019
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Projektu vadītājs Andrejs Drebeinieks, e-pasts: Andrejs.dre@inbox.lv; t.26376622.
Izpildes termiņš:
60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā
Līgumcena:
Uzvarētājs:
13.02.2019
RN 2019/5
Aktīvie
Tehniskās dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas Atbrīvošanas alejā 78, Rēzeknē, energoefektivitātes paaugstināšanai
26.02.2019
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Projektu vadītājs Andrejs Drebeinieks,
Izpildes termiņš:
90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā
Līgumcena:
Uzvarētājs:
05.02.2019
RN 2019/3
Aktīvie
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārzu ielā 9, Rēzeknē, energoefektivitātes paaugstināšana (siltumapgādes sistēmas, siltummezgla renovācija)
15.02.2019
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Projektu vadītājs: Andrejs Drebeinieks 26376622
Izpildes termiņš:
9 (deviņi) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas
Līgumcena:
Uzvarētājs:
31.01.2019
RN 2019/2A
Izskata
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Kosmonautu ielā 12 un Metālistu ielā 7, Rēzeknē, pagalmu labiekārtošanai
11.02.2019
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Andrejs Drebeinieks 26376622, Irina Moisejeva 25445509
Izpildes termiņš:
30 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas
Līgumcena: