Iepirkumi

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
11.12.2019
RN 2019/23
Paveiktie
Elektroenerģijas iegāde SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” vajadzībām
17.12.2019
Līguma veids:
Elektroenerģijas piegādes līgums
Kontaktpersona:
Namu apsaimniekotājs Aleksejs Ščeglovs, tel. 64622407
Izpildes termiņš:
12 kalendārie mēneši
Līgumcena:
24695 EUR (Divdesmit četri tūkstoši seši simti deviņdesmit pieci Eiro 00 centi)
Uzvarētājs:
02.12.2019
RN 2019/22
Paveiktie
Degvielas piegāde SIA „Rēzeknes namsaimnieks” vajadzībām
09.12.2019
Līguma veids:
Degvielas piegādes līgums
Kontaktpersona:
Ražošanas tehniskās bāzes vadītājs Jānis Kuprinskis, mob.t.: 29114265.
Izpildes termiņš:
12 kalendārie mēneši
Līgumcena:
35256,60 EUR ( trīsdesmit pieci tūkstoši divi simti piecdesmit seši eiro 60 centi) bez PVN
Uzvarētājs:
AS „VIADA Baltija”
21.11.2019
RN 2019/21
Paveiktie
Elektropreču piegāde SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” vajadzībām
03.12.2019
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Darbu rīkotājs Aleksandrs Fjodorovs 28808391, namu apsaimniekotājs Aleksejs Ščeglovs, telefons 64622407.
Izpildes termiņš:
12 kalendārie mēneši
Līgumcena:
20660.43 (Divdesmit tūkstoši seši simti sešdesmit eiro 43 centi) bez PVN
Uzvarētājs:
21.11.2019
RN 2019/20
Paveiktie
Santehnikas preču piegāde SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” vajadzībām
03.12.2019
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Darbu rīkotājs Aleksandrs Fjodorovs 28808391, namu apsaimniekotājs Aleksejs Ščeglovs, telefons 64622407.
Izpildes termiņš:
12 kalendārie mēneši
Līgumcena:
27693.52 (Divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņdesmit trīs eiro 52 centi) bez PVN
Uzvarētājs:
19.11.2019
RN 2019/19
Paveiktie
Būvmateriālu piegāde
02.12.2019
Līguma veids:
Būvmateriālu pirkuma līgums
Kontaktpersona:
Namu apsaimniekotājs Aleksejs Ščeglovs, tel. 64622407, darbu rīkotājs Valentīns Butkevičs mob.t.: 26494804.
Izpildes termiņš:
12 kalendārie mēneši
Līgumcena:
33706.90 (trīsdesmit trīs tūkstoši septiņi simti seši eiro 90 centi) bez PVN
Uzvarētājs: