Iepirkumi

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
20.11.2020
RN 2020/11A
Aktīvie
Veterinārie pakalpojumi SIA „Rēzeknes namsaimnieks” vajadzībām
27.11.2020
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Artis Škinčs, tel. 28363358
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
Uzvarētājs:
10.09.2020
RN 2020/10A
Aktīvie
Tehniskās dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai
17.09.2020
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
iepirkuma priekšmeta jautājumos: namu pārzinis Irina Moisejeva, t.25445509
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
Uzvarētājs:
04.09.2020
RN 2020/9A
Aktīvie
Lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūve dzīvojamai mājai Metālistu ielā 5, Rēzeknē
09.09.2020
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Viesturs Seržants t.29544569, Aleksejs Ščeglovs t.28659255
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
Uzvarētājs:
25.08.2020
RN 2020/8A
Paveiktie
„Tehniskās dokumentācijas izstrāde dzīvojamo māju Atbrīvošanas alejā 33, Rēzeknē un Dārzu ielā 82, Rēzeknē, kanalizācijas pieslēgšanai pilsētas inženierkomunikāciju tīklam ar skataku ierīkošanu dzīvojamo māju teritorijā”
04.09.2020
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Cenu aptaujas priekšmeta jautājumos - Aleksandrs Fjodorovs t.28808391,
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
1. daļa 400EUR, 2. daļa 400EUR
Uzvarētājs:
SIA "Rēzeknes būvprojekts"
03.08.2020
RN 2020/7A
Paveiktie
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zemnieku ielā 44, Rēzeknē, gala sienu siltināšanai
07.08.2020
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
namu pārzinis Irina Moisejeva, t.25445509
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
Uzvarētājs:
pabeigts bez rezultāta