Iepirkumi

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
23.07.2021
RN2021/25
Aktīvie
Vienkāršotā piegādātāju atlases procedūra „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārzu ielā 81, Rēzeknē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi (vispārceltniecības darbi)”
09.08.2021
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Viesturs Seržants tālr. t.29544569.
Izpildes termiņš:
Projekts atrodams pēc adreses: https://failiem.lv/u/748t8pbh6
Līgumcena:
Uzvarētājs:
23.07.2021
RN2021/24
Aktīvie
Vienkāršotā piegādātāju atlases procedūra “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Atbrīvošanas alejā 151A, Rēzeknē, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi (vispārceltniecības darbi)”
09.08.2021
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Viesturs Seržants tālr. t.29544569.
Izpildes termiņš:
Projekts atrodams pēc adreses: https://failiem.lv/u/apnexhz3t
Līgumcena:
Uzvarētājs:
21.06.2021
RN 2021/8A
Paveiktie
Reklāmas eksponēšana uz dzīvojamās mājas Atbrīvošanas alejā 119, Rēzeknē, dienvidu gala sienas
29.06.2021
Līguma veids:
Uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Cenu aptaujas priekšmeta jautājumos – Irina Moisejeva t.25445509, Cenu aptaujas procedūras jautājumos – Aleksejs Ščeglovs t.28659255
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
135 EUR (viens simts trīsdesmit pieci eiro) mēnesī bez PVN
Uzvarētājs:
SIA “FRESH ONE AD”
21.06.2021
RN 2021/9A
Paveiktie
Dzīvojamās mājas Atbrīvošanas alejā 33, Rēzeknē, kanalizācijas pieslēgšana pilsētas inženierkomunikāciju tīklam ar skataku ierīkošanu dzīvojamās mājas teritorijā
30.06.2021
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Aleksejs Ščeglovs 28659255; Aleksandrs Fjodorovs, tel.: 28808391
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
1369,25 EUR (viens tūkstotis trīs simti sešdesmit deviņi eiro 25 centi) bez PVN.
Uzvarētājs:
09.06.2021
RN 2021/17
Izskata
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Atbrīvošanas alejā 145, Rēzeknē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi (vispārceltniecības darbi)
18.06.2021
Līguma veids:
Uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Viesturs Seržants t.29544569, Aleksejs Ščeglovs t.28659255
Izpildes termiņš:
https://pvs.iub.gov.lv/show/659046 Links uz paziņojumu IUB par grozījumiem
Līgumcena:
Uzvarētājs: