Iepirkumi

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
28.02.2023
RN 2023/3A
Aktīvie
Tehniskās dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai
07.03.2023
Līguma veids:
UZŅĒMUMA LĪGUMS
Kontaktpersona:
Namu pārzinis - Irina Moisejeva, t.25445509.
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
Uzvarētājs:
17.01.2023
RN 2023/2A
Paveiktie
Veterinārie pakalpojumi SIA „Rēzeknes namsaimnieks” vajadzībām (Pretendenta prakses vietā)
25.01.2023
Līguma veids:
Uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Artis Škinčs, tel. 28363358, Juna Kjakšta 64605967,26537237
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
1732 EUR (viens tūkstotis septiņi simti trīsdesmit divi eiro) bez PVN.
Uzvarētājs:
17.01.2023
RN 2023/1A
Paveiktie
Veterinārie pakalpojumi SIA „Rēzeknes namsaimnieks” vajadzībām (SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” dzīvnieku patversmes teritorijā
25.01.2023
Līguma veids:
Uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Artis Škinčs, tel. 28363358, Juna Kjakšta 64605967,26537237
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
374,20 EUR (trīs simti septiņdesmit četri eiro 20 centi) bez PVN.
Uzvarētājs:
10.11.2022
RN2022/18A
Aktīvie
Tehniskās dokumentācijas izstrāde dzīvojamās mājas Varoņu ielā 38, Rēzeknē, pieslēgšanai pie pilsētas kanalizācijas sistēmas
16.11.2022
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Aleksandrs Fjodorovs, t.28808391
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
Uzvarētājs:
18.10.2022
RN2022/17A
Aktīvie
Dzīvojamās mājas Dārzu ielā 60, Rēzeknē, bēniņu siltināšana
24.10.2022
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Aleksejs Ščeglovs – namu apsaimniekotājs, tālrunis:28659255; Namu pārzinis - Irina Moisejeva, t.25445509
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
Uzvarētājs: