Iepirkumi

Datums
ID nr.
Statuss
Iepirkuma priekšmets
Termiņš
06.07.2020
RN2020/5A
Aktīvie
Dzīvojamās mājas Lubānas ielā 65, Rēzeknē, betona apmales atjaunošana, cokola daļas armēšana, pagraba logu piebedru mūrējuma remonts, apmetuma ierīkošana
09.07.2020
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Marats Galiullins, t. 29473189
Izpildes termiņš:
Līgumcena:
Uzvarētājs:
27.05.2020
RN 2020/4A
Aktīvie
Dzīvojamās mājas Lubānas ielā 65, Rēzeknē, betona apmales atjaunošana, cokola daļas armēšana, pagraba logu piebedru mūrējuma remonts, apmetuma ierīkošana
05.06.2020
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Projektu koordinators: Marats Galiullins, t. 29473189
Izpildes termiņš:
līdz 2020.gada 1.augustam
Līgumcena:
Uzvarētājs:
14.05.2020
RN 2020/3A
Paveiktie
Siltumskaitītāju (līdz 2.5m 3 /h, daudzums: 130 gab.) demontāža, verifikācija saskaņā ar Latvijas meteoroloģijas standartiem (jāpierāda ar sertifikātu pie katra skaitītāja) un uzstādīšana atpakaļ daudzdzīvokļu mājās Rēzeknē
22.05.2020
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Darbu rīkotājs Aleksandrs Fjodorovs 28808391,
Izpildes termiņš:
53 gab. - laika posmā no 03.06.2020 līdz 13.06.2020; 77 gab. – laika posmā no 01.08.2020 līdz 15.08.2020.
Līgumcena:
2275 EUR (divi tūkstoši divi simti septiņdesmit pieci) bez PVN
Uzvarētājs:
SIA „Austrumlatvijas verifikācijas birojs”
08.05.2020
RN 2020/2A
Paveiktie
Dzīvojamās mājas Lubānas ielā 65, Rēzeknē, betona apmales atjaunošana, cokola daļas armēšana, pagraba logu piebedru mūrējuma remonts, apmetuma ierīkošana
19.05.2020
Līguma veids:
UZŅĒMUMA LĪGUMS
Kontaktpersona:
Marats Galiullins, t. 29473189
Izpildes termiņš:
līdz 2020.gada 1.augustam
Līgumcena:
Uzvarētājs:
Pārtraukts
10.03.2020
RN 2020/1A
Paveiktie
Dzīvojamās mājas Dārzu ielā 22, Rēzeknē, betona apmales atjaunošana
16.03.2020
Līguma veids:
uzņēmuma līgums
Kontaktpersona:
Viesturs Seržants t.29544569, Aleksejs Ščeglovs t.28659255
Izpildes termiņš:
līdz 31.05.2020
Līgumcena:
1639.42 EUR (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit deviņi eiro 42 centi) bez PVN.
Uzvarētājs:
SIA „Rēzeknes Būvnieks”