Saskarsme ar klientiem

No 1. septembra SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” tiek mainīts klientu pieņemšanas laiks. Turpmāk apmeklētājus pieņems ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00 un piektdienās no plkst. 8.00 līdz 15.00. Šajā laikā būs pieejami visi uzņēmuma speciālisti, līdz ar to būs vieglāk sniegt atbildes uz klientu jautājumiem un meklēt problēmu risinājumus.

Mainiet radiatorus savlaicīgi!

Iedzīvotāju pieteikumus radiatoru un dvieļu žāvētāju nomaiņai pieņem līdz 20. augustam. Svarīgi izpildīt šos darbus līdz apkures sezonas sākumam, jo pēc tam jau būs par vēlu. Tāpēc, ja savā dzīvoklī plānojat minētos darbus, vērsieties māju apsaimniekojošajā organizācijā jau tagad.

Darbi rit pilnā sparā

Uzņēmuma celtniekiem pašlaik ir karstākā sezona. Diemžēl nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ darbi dažkārt rit 1,5 reizes lēnāk. Ņemot vērā uzņēmuma darbinieku noslogojumu, noteiktiem darbiem tiek piesaistīti apakšuzņēmēji. Šādos gadījumos parasti tiek rīkots atklātais konkurss vai cenu aptauja.
Vjačeslavs Spičs, SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” vadītājs: „Par spīti tam, ka iespēju robežās mēs pieprasām no apakšuzņēmējiem darbu kvalitatīvu izpildi, daudzi iedzīvotāji nav īsti apmierināti. Viņi pat gatavi gaidīt, lai pasūtījumu veiktu mūsu uzņēmuma celtnieki. Tas liecina par noteiktu uzticību mums, un mēs šādu attieksmi vērtējam ļoti augstu. Turpretim citi iedzīvotāji uzskata, ka mūsu kompānijas celtnieku pakalpojumi ir „dārgi”. Protams, ja pameklē, vienmēr var atrast kādu, kas sniegs pakalpojumu par mazāku cenu. Taču, lai uzturētu noteiktu kvalitātes līmeni, profesionālam celtniekam par darbu arī jāmaksā atbilstoši. Kvalificētus darbiniekus mūslaikos grūti atrast. Jebkurā gadījumā – to māju iedzīvotājiem, kurās pārņemtas pārvaldīšanas tiesības, vienmēr ir tiesības izvēlēties, vai pasūtīt pakalpojumus mūsu uzņēmumā, vai arī ar mūsu firmas starpniecību sarīkot konkursu noteiktu darbu realizācijai, lai izvēlētos citu izpildītāju.”

Par kreditēšanu

Izdevīgi nosacījumi kredīta saņemšanai jebkura brīdī, kad kādas mājas iedzīvotāji iedrošināsies īstenot noteiktu projektu, drīzumā vairs nebūs pieejami. Tas nevar turpināties bezgalīgi, jo katram uzņēmumam ir savs limits. Svarīgi to atcerēties un, kamēr ir iespēja pretendēt uz „lētu” naudu, tā jāizmanto.

Par balkoniem

V. Spičs: „Vēlos uzsvērt, ka mēs sāksim aktīvi skaidrot iedzīvotājiem balkonu remonta nepieciešamību, jo pilsētā jau konstatēti avārijas gadījumi, kur jāveic steidzami remontdarbi. Piemēram, katastrofāla situācija bija vērojama vienā no balkoniem Viļānu ielā 2a. Tas bija pilnībā jānomaina, sākot ar pašiem pamatiem. Esam atbildīgi par to, lai balkons avārijas stāvoklī neuzkristu nevienam uz galvas. Iedzīvotājiem tas jāsaprot. Mēs nevēlamies gaidīt, līdz notiks kaut kas nelabojams, un tikai pēc tam sākt rīkoties, kā tas bieži dzīvē notiek.”

Lemiet!

V. Spičs: „Līdz šim mums pārmeta, ka mēs neko nedarām, turpretim tagad – ka paužam iniciatīvu. Tāpēc vēlos vēlreiz uzsvērt – kad tiek pārņemtas pārvaldīšanas tiesības, mājas iedzīvotāji kļūst par pilntiesīgiem īpašniekiem, savukārt mēs kā apsaimniekojošā organizācija kļūstam par viņu gribas un vēlmju izpildītājiem. Iedzīvotāji patstāvīgi lemj, kādi darbi veicami vispirmām kārtām, mēs varam tikai konsultēt, informēt un palīdzēt. Pārējos gadījumos, kad pārvaldīšanas tiesības nav pārņemtas, līdz 15. oktobrim izsūtam mūsu plānoto darbu tāmes. Tad iedzīvotājiem ir trīs varianti izvēlei: dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē atteikties no tāmes (tad gada laikā mājā nekas netiks darīts), ieviest tajā grozījumus vai vispār nekā nereaģēt, kas automātiski nozīmē, ka visi mājas iedzīvotāji piekrīt darbu plānam.” Diemžēl pilsētā jau bijuši gadījumi, kad „Rēzeknes Namsaimnieks” darbinieki ķeras klāt tāmē plānotajiem darbiem (turklāt iedzīvotāji no tāmes neatteicās un neveica tajā grozījumus), un pēkšņi mājas iemītnieki saka: „To mēs nevēlamies, mums vajag ko citu”. Tā noticis, piemēram, Maskavas ielas 32. mājā, kur tikusi plānota gala sienas siltināšana. Līdzīgas pretenzijas saņemtas arī no Atbrīvošanas alejas 107. mājas iedzīvotājiem, kur māja faktiski brūk divās daļās, un nepieciešama steidzama savilkšana. V. Spičs: „Atbrīvošanas alejā 107 notikušas trīs sapulces, un parādījās paziņojums par darbiem. Taču ne visi apmeklē sapulces un ne visi lasa mūsu paziņojumus. Vēlamies vēlreiz vērsties pie iedzīvotājiem, aicinot tos pārņemt pārvaldīšanas tiesības un ņemt visu savās rokās, īpaši, ja jums ir ko teikt un ierosināt. Neapmierinātības enerģiju labāk vērst visai mājai efektīvākā un lietderīgākā gultnē.”

Valsts kontroles ieteikums

V. Spičs: „Mēs ievērojam visas Valsts kontroles prasības, un sākām uzlabot uzņēmuma darbu. Piemēram, vēlreiz tika nomērītas visas teritorijas, un, sākot ar augustu, noteiktu māju iedzīvotāji mazāk maksās par mājai piekrītošo teritoriju, jo atteicāmies no faktiski izmantojamo privāto teritoriju uzkopšanas. Tāpat sākām sakārtot māju lietas. Līdz ar PVN ieviešanu bija jāievieš grozījumi un izmaiņas māju datu bāzes sistēmā, tāpēc publiski tā būs pieejama ne tik drīz kā cerēts. Rēķinos par apsaimniekošanu plānojam norādīt informāciju par uzkrājumu fondu un mēneša laikā paveiktajiem darbiem.”

Kurpnieks bez kurpēm?

Daļa iedzīvotāju uzskata, ka SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” ēkai nepieciešams remonts. Šogad paredzēts veikt ārējo kosmētisko remontu un jumta remontu. Tāpat uzsākta uzņēmuma novecojušā autoparka atjaunošana, kuras mērķis ir racionālāka līdzekļu izlietošana.

Jekaterina SMOLICKA

«Rēzeknes Vēstnesis»