Informācija

Informācija

 par avārijas situāciju novēršanai veiktajiem darbiem

no  20.05.2013.  līdz   24.05.2013.

 

 

 

N.p.k.

Datums

Adrese

Darba apraksts

1.

20.05.

Maskavas– 20

Kanalizācijas remonts (2.stāvs)

2.

22.05.

Skolas– 2

Lietus kanalizācijas remonts (5.k.t.)

3.

23.05.

Lubānas– 7

Kanalizācijas remonts (1.k.t.)

4.

22.-24.05.

Skolas– 10

Siltummezgla pārnešana no (Atbr.al.- 105. mājas)

5.

24.05.

Varoņu– 3

Kanalizācijas vada daļēja nomaiņa (5.p.t.)

6.

24.05.

Dārzu– 67

Ūdensvada remonts (5.p.t.)

 

 

                                                                SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”