Informācija

 par avārijas situāciju novēršanai veiktajiem darbiem

no  10.06.2013.  līdz   14.06.2013.

N.p.k.

Datums

Adrese

Darba apraksts

1.

17.06.

Atmodas– 4 Ūdensvada sūces novēršana (pagrabtelpās)

2.

18.06.

Maskavas– 13 Virtuves  stāvvada kanalizācijas daļēja nomaiņa (16.dz.)

3.

18.06.

Dārzu– 67 Dvieļu žāvētāja sūces novēršana (84.dz.)

4.

20.06.

Ventspils– 5 Lokanā pievada plīsuma novēršana (21.dz.)

5.

21.06.

Kosmonautu– 12/1 Dvieļu žāvētāja sūces novēršana (58.dz.)

                                                                SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”

Informācija

 par avārijas situāciju novēršanai veiktajiem darbiem

no  10.06.2013.  līdz   14.06.2013.

 

 

 

N.p.k.

Datums

Adrese

Darba apraksts

1.

10.06.

Maskavas– 20

Kanalizācijas tīrīšana (1.k.t.)

2.

12.06.

Kosmonautu 12/3-4

Kanalizācijas stāvvada daļēja nomaiņa

3.

14.06.

Dārzu– 65

Aukstā ūdens ventiļa bojājuma novēršana (2.p.t.)

 

 

                                                                SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”

Informācija

 par avārijas situāciju novēršanai veiktajiem darbiem

no  03.06.2013.  līdz   07.06.2013.

 

 

 

N.p.k.

Datums

Adrese

Darba apraksts

1.

04.06.

Dārzu– 6

Kanalizācijas stāvvada daļēja nomaiņa (1.p.t.)

2.

04.06.

Zemnieku– 50

Kanalizācijas tīrīšana (61.dz.)

3.

05.06.

Maskavas– 20

Aukstā ūdens ventiļa bojājuma novēršana (4.stāvā)

 

 

                                                                SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”

Ieplānota mājas renovācija.

      Šī gada 31.maijs bija pēdējā diena, kad varēja iesniegt projekta pieteikumus daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumu 9. un turpmāko kārtu izsludinātā atklātā konkursa ietvaros. Vairāk nekā pusgadu  (no pirmās kopsapulces lēmuma par mājas renovāciju) saspringtais organizatoriskais darbs, īstenojot mājas īpašnieku vēlmi renovēt savu dzīvojamo māju Atbrīvošanas alejā 143, bija pabeigts  un projekta pieteikums tika iesniegts Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA).

Paies divi mēneši un projekta dokumentācijas izvērtēšanas eksperti no LIAA noteiks vai projekts ir atbalstāms vai noraidāms un vai ir iesniedzami kādi papilddokumenti.

Jāpiebilst, ka dzīvokļu īpašnieku absolūtais vairākums nobalsoja par mājas renovāciju, pilnvarojot mājas apsaimniekotāju SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” realizēt plānotos pasākumus un savu lēmumu apstiprināja ar parakstiem. Kopsapulces protokolus un pilnvarojuma līgumu parakstīja 10 īpašnieki no 11, jo vienīgais īpašniekskurš nepiedalījās kopsapulcēs, nebija klāt apspriešanas un plānošanas procesā par  plānotajiem renovācijas darbiem  nav sameklējams, kontaktelefons atslēgts un kaimiņi viņu nav redzējuši vairākus gadus.

Ja projektā paredzētās aktivitātes tiks atbalstītas, tad daudzdzīvokļu māja mūsu pilsētas ziemeļu mikrorajonā (blakus „Statoil” degvielas uzpildes stacijai) ne vēlāk pēc gada priecēs pilsētnieku acis jaunā izskatā..  būs  kārtējā SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” renovētā dzīvojamā māja.

Neapšaubāmi, galvenie ieguvēji būs paši mājas dzīvokļu saimnieki.

Projekta kopējās izmaksas plānotas ne vairāk 47 301, 16 lati, no kurām 19 593,66 lati ERAF līdzekļi. Šie naudas līdzekļi tiks izlietoti veicot fasādes un bēniņu siltināšanu, notekūdeņu sistēmas izbūvi, pamatu hidroizolāciju, kāpņu telpas remontu un siltumapgādes sistēmas pārbūvi, uzstādot siltumenerģijas individuālos skaitītājus katram dzīvoklim.

05.06.2013.

A.Drebeinieks

SIA „Rēzeknes namsaimnieks”

projektu vadītājs

Uzsākta mājas renovācija

 

    Pamatojoties uz daudzdzīvokļu mājas kopsapulces vienbalsīgo lēmumu un noslēgtajiem līgumiem par projekta realizāciju ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un iepirkuma procedūras gaitā izvēlētajiem/noteiktajiem  būvniekiem–  SIA „Maltas celtnieks” (vispārceltniecības darbi) un  SIA „Siltumtehserviss” (santehnikas darbi) uzsākta ēkas Atbrīvošanas alejā– 82 renovācija. Tāpat kopsapulcē  izskatīts un nolemts lūgt mājas apsaimniekotāju noslēgt līgumu par būvuzraudzību un izstrādātā tehniskā projekta autoruzraudzību.

     Noiets ilgs un garš ceļa posms no projekta idejas līdz realizācijai. Gandrīz 20 mēnešu skurpulozais un neatlaidīgais  projekta sagatavošanas darbs ir noslēdzies. Daudz laika aizņēma  līguma grozījumi un Iepirkumu procedūras saskaņošana. Jāatceras, ka nogurdinošā procesa, lai noteiktu un izvēlētos renovācijas darbu izpildītājus, cēloņu pamatā bija samērā pieticīgās, skurpulozi izstrādātās, varētu pat teiktskopās, tāmes izmaksas. Bet gan citādi, izvērtēts un skaitīts tika katrs santīms. Skaitīts un rēķināts jau projekta pieteikuma izstrādes posmā. Rezultātā atbalstītā projekta budžets nelikās vilinošs būvniekiem un viņu finansu piedāvājumi pārsniedza projektā atvēlētos līdzekļus.

   Projektā paredzēts siltināt sienas un bēniņus, nomainīt kāņutelpās durvis un logus, nomainīt jumta seguma. Bez tam projekta ietvaros tiks veikta apkures sistēmas renovācija ar siltuma energījas individuālo uzskaiti (katram patērētajam paredzēts samontēt savu/atsevišķu siltuma  patēriņa skaitītāju).

Būvnieki darbus plāno paveikt trīs mēnešu laikā.

Renovācijas darbu kopējās izmaksas sastāda gandrīz 65000 latu, no kurām – 31000 latu  ERAF (Eiropas Savienības) finansējums.

Uzņemējsabiedrība mājas apsaimniekotājs uzņemas kredītsaitības, kuras mājas īpašnieki garantē apmaksāt 15 gadu laikā

Informācija

 par avārijas situāciju novēršanai veiktajiem darbiem

no  27.05.2013.  līdz   31.05.2013.

 

 

 

N.p.k.

Datums

Adrese

Darba apraksts

1.

28.05.

Kosmonautu– 12

Radiatora sūces novēršana (33.dz.)

2.

29.05.

Ventspils– 4

Aukstā ūdens ievadu nomaiņa (3.p.t.)

3.

29.05.

Atbrīvošanas aleja-180

Kanalizācijas vada daļēja nomaiņa

 

 

                                                                SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”