Paziņojums

 

Aicinām zemāk norādīto dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus piedalīties  mājas veikto kārtējo remontdarbu pieņemšanā

par janvāri

Atbrīvošanas aleja25, 78, 80, 83, 101, 112, 117, 119, 120, 128, 170, 178, 180;

Atmodas 2,

B.Skrindu 19a,

Baznīcas-8a26a29a;

Brīvības-20, 22;

Bukmuižas 56,

Bērzpils 34,

Dzelzceļnieku-19, 21;

Dārzu-8, 9, 21, 37, 60, 65, 67, 72, 80;

J.Raiņa-9b,  47, 58;   

Kooperatīva-1, 5, 7, 9, 11, 13;

Kosmonautu– 3, 11, 12, 12/1, 12/2, 12/3;

K.Valdemāra- 2, 8, 14;

Latgales– 33, 40a, 42, 95;

Lubānas– 6, 7, 8, 65;

Ludzas– 45, 47;

Maskavas– 6, 8, 13, 18, 20, 24, 28, 32;

Metālistu– 1, 5, 6, 7, 9, 11, 13;

Meža-4, 11, 25;

N.Rancāna-4, 33, 35, 36;

Pils-1;

P.Brieža- 3, 3a, 29/31, 31b;

Rēznas-39,

Rīgas– 2;

Rūpnīcas– 3, 5a;

Skolas– 2,8a;

Stacijas– 8,18; 

Upes-3243a;

V.Seiles-26,28;

Ventspils– 4, 5, 9, 15, 22;

Viļānu2a

Zemnieku– 44, 48, 50;

Zvirbuļu– 4;

18.Novembra-1, 12, 12a12c.

Lūdzam līdz 23.04.2014. saskaņot datumu un laiku ar SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” pārstāvi  pa telefonu 646-22407 vai personīgi ierasties SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”, Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē, 2.stāvā 11.kabinetā. Ja līdz norādītajam laikam no kādas no minētajām mājām netiks saņemta informācija par darbu pieņemšanas datumu un laiku, darbi tiks pieņemti bez mājas pārstāvja klātbūtnes.

 

14.04.2014.g.

              SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”

Paziņojums

 

Aicinām zemāk norādīto dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus piedalīties  mājas veikto kārtējo remontdarbu pieņemšanā

par februāri

Atbrīvošanas aleja 25, 33, 43a, 58, 70, 71, 75, 80, 83, 101, 110, 112, 116, 117, 119, 128, 151, 151a, 162, 170, 178, 180;

Atmodas 4,

Blaumaņa 1,5;

Brīvības-20, 22;

Bērzpils 34;

Dzelzceļnieku-19, 21;

Dzirnavu 10;

Dārzu-8, 21, 22a, 28, 37, 37a41a, 60, 65, 67, 72, 82, 84;

Izraēlas 4;

J.Raiņa-9b, 47, 58;

Ķempa 40;   

Kooperatīva-1, 7, 9, 11;

Kosmonautu– 7, 11, 12, 12/3;

K.Valdemāra-14;

Krasta– 39;

Latgales– 40;

Lubānas– 6, 7, 8, 65;

Maskavas– 8, 18, 20, 24, 28;

Metālistu– 6, 7, 9, 11, 13;

Meža-6, 11, 31;

N.Rancāna-4, 33, 35, 36;

Pils-1, 10;

P.Brieža- 3, 3a9a31a31b;

Rēznas-39;

Rūpnīcas-3, 6;

Skolas-28a, 10, 13;

Stacijas– 18;

Upes-43a;

V.Seiles-26, 28;

Varoņu-3;

Ventspils– 4, 5, 6, 15, 22;

Zemnieku– 44, 48;  

18.Novembra-12, 12a12b12c.

Lūdzam līdz 23.04.2014. saskaņot datumu un laiku ar SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” pārstāvi  pa telefonu 646-22407 vai personīgi ierasties SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”, Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē, 2.stāvā 11.kabinetā. Ja līdz norādītajam laikam no kādas no minētajām mājām netiks saņemta informācija par darbu pieņemšanas datumu un laiku, darbi tiks pieņemti bez mājas pārstāvja klātbūtnes.

 

14.04.2014.g.

              SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”

Paziņojums

 

Aicinām zemāk norādīto dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus piedalīties  mājas veikto kārtējo remontdarbu pieņemšanā.

par decembri

Atbrīvošanas aleja 25, 43, 43a, 58, 78, 80, 82, 101, 110, 111, 119, 120, 145, 153/8, 162, 170, 172, 178, 180;

Baznīcas-8a29a

Blaumaņa-5;

Brīvības-3, 20, 22;

Dzelzceļnieku-19, 21;

Dārzu-9, 12, 21, 22, 28, 37, 37a41a, 60, 65, 67, 72, 75, 82;

J.Tiņjanova- 18;

Raiņa–  47, 58;

Ķempa-40, 42;  

Kooperatīva-1, 5, 7, 9, 11, 13;

Kosmonautu– 3, 7, 12/2, 12/3;

K.Valdemāra- 2, 8, 14;

Latgales– 95;

Lubānas– 6, 7, 8;

Maskavas– 6, 9/2, 13, 20, 28, 32;

Metālistu– 1, 5, 6, 7, 9, 11, 13;

Meža- 6;

N.Rancāna-4, 33, 35, 36;

Pils-1;

P.Brieža- 1, 3, 3a, 16, 29/31, 31b;

Rēznas-9, 39;

Rīgas– 2;

Rūpnīcas5b, 6;

Skolas– 2, 8a, 11;

Stacijas– 8, 18;

Upes-43a45a;

V.Seiles-26a;

Varoņu– 3;

Ventspils– 4, 5, 6, 15;

Viļānu2a;

18.Novembra-12a, 12c, 17.

Lūdzam līdz 23.04.2014. saskaņot datumu un laiku ar SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” pārstāvi  pa telefonu 646-22407 vai personīgi ierasties SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”, Atbrīvošanas alejā 106, Rēzeknē, 2.stāvā 11.kabinetā. Ja līdz norādītajam laikam no kādas no minētajām mājām netiks saņemta informācija par darbu pieņemšanas datumu un laiku, darbi tiks pieņemti bez mājas pārstāvja klātbūtnes.

 

14.04.2014.g.

              SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”