Valde

Dokumenti

Dokumenta nosaukums
Periods
Darbības
Operatīvais finanšu pārskats 2022. gada 1. pusgads
2022.gada pusgads
Operatīvais finanšu pārskats 2022. gada 1. ceturksnis
2022.gada 1.ceturksnis
Auditēts gada pārskats par 2021.gadu
2021.gada pārskats
Operatīvais finanšu pārskats 2021. gada 3. ceturksnis
2021.gada 9 mēneši
Operatīvais finanšu pārskats 2021. gada 1. pusgads
2021.gada pusgads
Operatīvais finanšu pārskats 2021. gada 1. ceturksnis
2021.gada 3 mēneši
Nodokļu un nodevu nomaksa 2020 gadā
2020.gads
Auditēts gada pārskats par 2020.gadu
2020.gads
Operatīvais finanšu pārskats 2020. gada 3. ceturksnis
2020.gads
Operatīvais finanšu pārskats 2020. gada 1. pusgads
2020.gads
Operatīvais finanšu pārskats 2020. gada 1. ceturksnis
2020.gads
Nodokļu un nodevu nomaksa 2019 gadā
2019.gads
Auditēts gada pārskats par 2019.gadu
2019.gads
Operatīvais finanšu pārskats 2019. gada 3. ceturksnis
2019.gads
Operatīvais finanšu pārskats 2019. gada 1. pusgads
2019.gads
Operatīvais finanšu pārskats 2019. gada 1. ceturksnis
2019.gads
Nodokļu un nodevu nomaksa 2018 gadā
2018.gads
Auditēts gada pārskats par 2018.gadu
2018.gads
Operatīvais finanšu pārskats 2018. gada 3. ceturksnis
2018.gads
Operatīvais finanšu pārskats 2018. gada 2. ceturksnis
2018.gads
Operatīvais finanšu pārskats 2018. gada 1. ceturksnis
2018.gads
Nodokļu un nodevu nomaksa 2017 gadā
2017. gads
Auditēts gada pārskats par 2017.gadu
2017.gads
Neauditēts 2017.gada III ceturkšņa pārskats
2017.gada III ceturksnis
Neauditēts 2017.gada II ceturkšņa pārskats
2017.gada II ceturksnis
Neauditēts 2017.gada I ceturkšņa pārskats
2017.gada I ceturksnis
Auditēts gada pārskats par 2016.gadu
2016.gads
Neauditēts 2016.gada III ceturkšņa pārskats
2016.gada III ceturksnis
Neauditēts 2016.gada II ceturkšņa pārskats
2016.gada II ceturksnis
Neauditēts 2016.gada I ceturkšņa pārskats
2016.gada I ceturksnis
Auditēts gada pārskats par 2015.gadu
2015.gads
Neauditēts 2015.gada III ceturkšņa pārskats
2015.gada III ceturksnis
Auditēts gada pārskats par 2014.gadu
2014.gads
Neauditēts 2015.gada II ceturkšņa pārskats
2015.gada II ceturksnis
Neauditēts 2015.gada I ceturkšņa pārskats
2015.gada I ceturksnis
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS par 2014.gadu
2014.gads