Pakalpojumi

Veicam visus nepieciešamos darbus saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 408 no 11.07.2017

Tehniskie darbi ēkas uzturēšanas vajadzībām
1. Siltumapgādes sistēmas uzturēšana
2. Ūdens un kanalizācijas sistēmas uzturēšana, nepārtrauktas darbības nodrošināšana
3. Elektroinstalācijas, koplietošanas telpu un teritorijas apgaismojuma nodrošināšana
4. Dūmvadu uzturēšana un apsekošana
5. Ventilācijas sistēmas uzturēšana
6. Lietus ūdens noteku sistēmas uzturēšana
7. Avārijas seku novēršana diennakts laikā
Administrēšana un pārvaldes darbi
1. Nekustamā īpašuma pārvaldnieka pakalpojumu sniegšana
2. Grāmatvedības un finanšu pakalpojumu sniegšana saskaņā ar LR pastāvošo likumdošanu
3. Apsaimniekošanas līdzekļu uzkrājuma fonda glabāšana
4. Būvdarbu tāmju sastādīšana
5. Juridiskās darbības un konsultācijas(sadarbība ar būvuzņēmējiem un cita veida līguma slēgšana)
6. Teritorijas labiekārtošana, ēku remonta, celtniecības un citu kopīpašumam nepieciešamo darbu plānošana, darbu organizēšana un vadīšana
Teritorijas sakopšanas darbi
1. Lielgabarīta atkritumu izvešana
2. Lapu, zaru un zāles novākšana un izvešana
3. Teritorijas uzkopšana ievērojot sezonas apstākļus
4. Dārznieka pakalpojumu sniegšana
5. Sniega tīrīšana, savākšana un izvešana
6. Atkritumu urnu apkope un iztukšošana
Piedāvājumi dzīvokļu un nedzīvojamo telpu īpašniekiem
1. Santehniķa, elektriķa, namdara un citus pakalpojumus
2. Kosmētiskā remonta darbus
3. Kāpņu telpu uzkopšanas darbus