Apsaimniekošanā esošo māju izpildīto remontdarbu saraksts par 2011. gadu

SIA „Rēzeknes Namsaimnieks”

 

Apsaimniekošanā esošo māju

 izpildīto remontdarbu saraksts par 2011. gadu

 

Darba veida nosaukums

Daudz.

Adreses

Jumta seguma

remonts ( šīfera)

 

 

skārda uzstādīšana 1,2 m zem šifera no brandmūra puses

 

jumta segumu un lietus ūdens  noteku sistēmas  nomaiņa

 

pajumu konstrukciju nomaiņa

brandmūra sk. apdares ierīkošana

288.8m2

1651m2

Atbrīvošanas al.71,119,110,108,82,128,

147,151,153/8, 170; Dārzu 37a,11;  Metālistu 1, 5, 6; 18.Novembra 12, 19; Seiles 12,26,44; Skolas 13;  Seiles 12 u.c.

P.Brieža 29/31, 31b; Dārzu 37a, 41a; Kosmonautu 3;

380m2

Metālistu 9; Seiles 12;Viļānu 2a

3130m2

Atbrīvošanas 172; Kosmonautu 11;

18.Novembra 12, 12a;

 P.Brieža 9a;

49.7m2

1100m2

Zemnieku 50; Ventspils 9
 

Jumta seguma remonts

(mīkstais jumta segums)

1713m2

Dārzu 60, 72, 77, 80; Dzelzceļnieku 19, 21; Kooperatīvu 11, 7, 9; Kempa 40;  Maskavas 28/1, 18, 24, 9/2, 13

Meža 6, 4; Lubānas 8; Rēznas 39,

Blaumaņa 1;Kosmonautu 12/3; Jupatovkas 18a; Ventspils 4, 9; 15 u.c.

Ār. durvju nomaiņa

ar apdares darbiem

 

Durvju remonts (t.sk.

ārējo, pagraba, ratiņu telpas durvis)

 

Kodu atslēgu remonts un nomaiņa

28 gab

264 gab

84 gab

Atbrīvošanas.25, 118, 121, 162; 

Bukmuižas 46; Blaumaņa 1;

 Dārzu 6,77; Latgales 40; Lubānas 6;Maskavas 13; Raiņa 9b; 18.Novembra 18;  Skolas 11; Seiles 1a, Ventspils 5; Upes 43a;

Atbrīvošanasal.120,170,178,172,180;

Dārzu 60,72,67,72,77,28,21; Kooperatīvu 1,9,7, Lubānas 6,7,8,  Maskavas  13,32, 9/2 28/1; Rancāna 35,36; Varoņu 3; Ventspils 5; u.c.

Koka logu remonts un stiklošana

 

 

 

Koka logu nomaiņa

– k./telpās

PVC logu nomaiņa

– k./telpās

 

pagrabā

pagrabā (apdar. darbi)

202 gab

8 gab

121 gab

21gab

14 gab

Atbrīvošanas 119,105; Dārzu 21,41a,67;  Kooperatīvu 11,5; Kosmonautu 7; Maskavas 20,24,6, Rūpnīcas 5b,6; P.Brieža 31a; Pils 1; Ventspils 9,22 ; u.c.
Bukmuižas 46; Latgales 40;

Stacijas 18

Atbrīvošanas 118; Dārzu 37a; Kooperatīvu 1; Latgales 33;

Rupnīcas 5a,5b; Upes 43a;

Kosmonautu 3; Rūpnīcas 5a;
Atbrīvošanas al.170;
Kāpņu telpas sienu

krāsoj. atjaunošana

662m2

Atbrīvošanas 178; Dārzu 41a, 28; Kooperatīvu 5, 9; Lubānas 65;

Maskavas 18, 24, 28/1; Metālistu 9; Rūpnīcas 5b, Rancāna 35, 36, Egļu 15

 Darba veida nosaukums

Daudz.

Adreses

Kāpņu telpu kosm. remonts

5 objekti

Atbrīvošanas 151; Bukmuižas 46;

 Dārzu 6; Jupatovkas 18a, Rēznas 9

Cauruļu izolācija

ar vatēm un maisa audumu

1750 m2/

~11700m

Atbrīvošanas al.80,110,113,147,170,

172; 121,119; Dārzu 22a,37,41a;

Kooperatīvu 7;Rūpnīcas 5b,6; Meža 25; 18.Novembra 12a,12b;  P.Brieža 1; Skolas 8a; Ventspils 5,9; u.c.

Pasta kastes

remonts

nomaiņa

14 gab

446 gab

Atbrīvošanas al. 117; Dārzu 6; 65; Dzelzceļnieku 19; Metālistu 6 Kosmonautu 3,5; Lubānas 65;

Raiņa 9b; Varoņu 3;Ventspils 5; u.c.

Soli

remonts

uzstādīšana

45 gab

11 gab

 

Atbrīvošanas al.172; Ausekļa 30,  Dārzu 22-22a, 21, 65,77,80; Maskavas 24; Kooperatīvu 9; Kosmonautu 11;Maskavas 28/1;  Meža 4; Rūpnīcas 7; Skolas 8a,11; Stacijas 18;
Dūmeņu un skursteņu pārmūrēšana

45 gab

 

 

Atbrīvošanas al. 25, 153/8,172;

Dārzu 41a; Bukmuižas 8;

Meža 25,27;  Upes 28,41; 18.Novembra 12a; Skolas 11,13; Varoņu 38 u.c.

Ventilācijas tīrīšana

 

dūmvadu tīrīšana

896 m

120 m

 

Atbrīvošanas al. 25,110,111,170, 172;

Dārzu 6, 37a ,41a, 43, 57 ,77,84 Bukmuižas 8,50;Brīvības 22; Kooperatīva 1; Lubānas 8; Metālistu 9,Raiņa 58;  Rēznas 39; Rūpnīcas 5b;

Zemnieku 44 u.c.

Bēniņu pārseguma siltināšana

ar vatēm

1787m2

Dārzu 6; Maskavas 8;

Kosmonautu 11; 18.Novembra 12a;

Betona darbi

 

lieveņu remonts

 

aku remonts

 

 

– bet. apmales ierīkošana

 

cokola apmetuma remonts,

-laukumu remonts;

 

–  ķieģeļu sienu remonts

47 gab

15 gab

230 m2

27.7m2

25gab

2.74m3

 

Atbrīvošanas al.172, 172b,180,78  Bērzpils 34; Bukmuižas 46;Dārzu 65;

Metālistu6, Upes30, 18.Novembra 12c; Ventspils 6; u.c.

Dārzu 65, 67,Atbrīvošanas al.180,121;

Skolas 11;Rūpnīcas 5b;Zilupes 81;83;

Ausekļa 30; Dārzu 28,65;

Rancāna 35; Zilupes 79;81;83;u.c.

 
Daŗzu 43,65; Kooperatīvu 9;

Lubānas 6,7; Stacijas 18; Ventspils 6; Zilupes 79,81,83; u.c.

Atbrīvošanas c117;Kosmonautu 3; Rancāna 33;Seiles 1a;Latgales 33;u.c.
Paneļu siltumizolācija

300.5m2

Maskavas 28/1; Rancāna 4;

Lubānas 6,7; Rēznas 39;

Kosmonautu 12; Ventspils 9;

Paneļu šuvju hermetizācija

56m

Dārzu 6; Brieža 1,3a; Kooperatīvu 1; Lubānas 7; Maskavas 18; Stacijas 18; Valdemāra 8; Varoņu 3; Ventspils 6;

Zemnieku 44;

 Darba veida nosaukums*

Daudz.

Adreses

Fasādes gala sienu

       siltināšana

1750 m2

Atbrīvošanas 43a; Dzelzceļnieku 11; Egļu 15; Kempa 42; Maskavas 9/2, 28/2; Meža 6; Stacijas 16, 18;
 
Lietus ūdens noteku sistēmas

nomaiņa,

remonts

72 m

874 m

Atbrīvošanas al. 78, 83, 110,128,151,

153/8,170;Egļu 15; Dārzu 11,22,32, Brīvības 22, Meža 25;  Metālistu 1; 18.Novembra 17; P.Brieža 30, Bukmuižas 50, Kosmonautu 7; Rūpnīcas 5,5a

Noteku  tīrīšana

 

 

1305m

Atbrīvošanas 111,112,113,118,

147,151,151a,153/8, Dārzu 22,37,41a; Brieža 13,31a; V.Seiles 28 u.c.

Koku zāģēšana

49 gab

Atbrīvošanas 111,112; Dārzu 28,77,80,84,42,65,69,37; Maskavas 24; Meža 27; Latgales 40a,

Bukmuižas 50,56; Skolas 8a,13; u.c.

Konteineru laukumu ierīkošana

3gab

Maskavas 24; Raiņa 58;  Ventspils 9;
Nišas (aizmūrēšana un aiztaisīšana)

59 gab

Atbrīvošanas 83,101,121,Dārzu 37,77, 72, 28, 65, 67,80; Egļu 15;

Kooperatīvu 1,11;  Rancāna 36;

Skolas 2,8aVaroņu 3; u.c.

dažādi darbi ( pajumes, lūkas, karogu turētāji, margas, pagraba šķūnīši  u.c.)          –  6530 Ls

 

labiekārtošana ( bērnu rotaļu laukumi, smilts, grants piegāde u.c.)                               – 1802 Ls

 

piebraucamo ceļu, pagalmu bedru remonts ar frēzēto  asfaltu  (51 pagalmos)       – 2296 Ls     

 

Pus automatizētu, balansveida  siltummezglu uzstādīšana

2

objekti

V.Seiles 26; V.Seiles 28
Automatizētu siltummezglu montāža

4

objekti

Kooperatīvu 5; Raiņa 9b;

 Rūpnīcas 6; Seiles 26a

SM rekonstrukcija

10 objekti

Atbrīvošanas 143, 145, 147, 154a, 153/8;  Dārzu 69,75; Meža 6; Metālistu 6;  Kooperatīvu 5;
Siltumskaitītāju, ūdens skaitītāju montāža

5

 objekti

Rancāna 33; Raiņa 58;Rūpnīcas 6; Kooperatīvu 7;Ventspils 6
Ūdensvada , kanalizācijas ierīkošana

2 objekti

Latgales iela 40; 40a
Auksta ūdens ievadu nomaiņa

4

objekti

Atbrīvošanas 143; Dzelzceļnieu 19; Rūpnīcas 7; Lubānas 7
Auksta , karsta ūdens maģistrāles daļēja nomaiņa

183.5m

P.Brieža 1; Metālistu 13;

Rēznas 39; Viļānu 2a;

Apkures, k./a. ūdens iekārtu nomaiņa

( cirkulācijas sūkni regulatori, mot. piedziņas reg. vārsti u.c. )

28

objekti

Atbrīvošanas 82,101,111,172b,178; Brieža 3,13; Bērzpils 34; Dārzu 37a; 60, 65; Dzelzceļnieku 21; Jupatovkas 18a; Kosmonautu 5,12,12/1,12/3; Keramiķu 8;  Meža 4; 6; 18.Novembra 12c; Raiņa 58; Rancāna 4;  Rūpnīcas 3; Rīgas 2; Valdemāra 2;Ventspils 4;  Zemnieku 48

 Darba veida nosaukums

Daudz.

Adreses

Apkures, auksta , karsta ūdens slēgarmatūras nomaiņa

 

Balansējošo ventiļu uzstādīšana

1099gab

60gab

Atbrīvošanas 80; Blaumaņa 1; Brieža 13, 31b;  Brīvības 22;  Bērzpils 34;  Dārzu 22a, 37; 60; 77;  Dzelzceļnieku 19,21; Upes 43a; Kempa 40; Metālistu 11; Meža 4; Rancāna 4;  Raiņa 9b; Rūpnīcas 7; 18.Novembra 12a;

 Stacijas 18; Ventspils 6, 9, 15;

Ūdensvadu, apkures stāvvadu daļēja nomaiņa

9

objekti

Atbrīvošanas al.180; Ausekļa 30; Brīvības 3; 22;  P.Brieža 13;

Rancāna 35; Rēznas 39;

Kooperatīva 5; 18.Novembra 12b;

Kanalizācijas stāvvadu daļēja nomaiņa

30 objekti

537.5m

Atbrīvošanas al.172b; Ausekļa 30; Blaumaņa 5; Brīvības 22; Brieža 3; Bērzpils 34 ; Dārzu 28,41a,65,67, 77,80; Dzelzceļnieku 21; Kooperatīvu 7,9,13; Kosmonautu 12/2, 12/3; Kempa 40; Lubānas 8; Maskavas 18; 24, 32; Metālistu 1; Novembra 12b;

 Rancāna 35; Rēznas 39; Skolas 8a; Stacijas 18;Upes 45a;Varoņu 3;

Lietus kanalizācijas daļēja nomaiņa

 

 

 

Lietus kanalizācijas akas remonts

7

objekti

153m

1 objekts

Brieža 3a; Dārzu 77; Upes 43a; Kooperatīvu 11;Ventspils 4; 6;  Zemnieku 44;

 

Brīvības 3

Sensoru uzstādīšana, t.sk. LED gaismekli

 

gaismekļu nomaiņa

342gab

399gab

 

Atbrīvošanas al. 78, 111, 172; 180; Blaumaņa 1; Brīvības 20; P.Brieža 3,29/31, 31a; Dārzu 22a, 28, 57; 67, 75, 77, 80; Dzelzceļnieku 21;  Krāsotāku 17/19; Kooperatīvu 9, 11; Latgales 40; Maskavas 6; 32; Metālistu 5;Raiņa 47; Rūpnīcas 7; Skolas 8a, 11; Valdemāra 8; 14; Varoņu 3;

Ventspils 4; Zemnieku 48;

Automātslēdžu uzstādīšana

5 objekti

49gab 

Baznīcas 8a; Bērzpils 34;  Skolas 8a;  Valdemāra 8;Ventspils 9
Ielas apgaismojuma ierīkošana

1

objekts

Maskavas iela 28/1

 

Lietus ūdens uztvērēja akas ierīkošana

1

objekts

Dārzu 65