SIA „Rēzeknes namsaimnieks” atskaite

SIA „Rēzeknes namsaimnieks” atskaite

    Pašvaldības SIA „Rēzeknes namsaimnieks” 2011. gadu noslēdzis ar 14 642 latu peļņu, ko nolemts novirzīt uzņēmuma turpmākajai attīstībai.

Paralēli kārtējiem remontdarbiem nosiltinātas 9 māju gala sienas, 8 mājās nomainīti 30 vienviru un divviru durvju bloki, ierīkoti 4 automātiskie un 11 pusautomātiskie siltummezgli, 13 māju kāpņutelpās un pagrabos uzstādīti 156 pakešlogi, veikta daļēja apkures sistēmu skalošana 4 mājās, 9 mājās nomainīti aukstā ūdens satāvvadi,2 mājās ierīkoti ūdensvada un kanalizācijas tīkli, 32 mājās uzstādīti sensori un LED gaismekļi kāpņu telpu apgaismojumam, 5 mājām nomainīts jumta segums, 4 mājās siltināti bēniņu pārsegumi. Lai veiktu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanu, pēc dzīvokļu īpašnieku lēmumiem tika ņemti aizņēmumi uz 4 gadiem bēniņu siltināšanai un jumta seguma nomaiņai (Ls 47 940).

Turpinoties tendencei ilgtermiņā pieaugt siltumenerģijas cenām, šogad uzmanību iecerēts veltīt pasākumiem, kas veicina siltuma zudumu samazināšanu, ir automātisko siltummezglu ierīkošana, apkures sistēmu skalošana, bēniņu siltināšana, noslēdzošās armatūras nomaiņa, pekešlogu un durvju ierīkošana kāpņutelpās, atsevišķu māju renovācija, jumta seguma nomaiņa. Šiem darbiem paredzēts izlietot mājas līdzekļus, arī piesaistīt Eiropas struktūrfondu finansējumu. Šogad uzņēmums arī iecerējis uzlabot materiāltehnisko bāzi, lai veiksmīgi konkurētu māju apsaimniekošanas tirgū.

 Ņemot vērā situāciju dzīvojamo māju apsaimniekošanas tirgū, radusies nepieciešamība meklēt risinājumus, efektīvāk un lētāk apsaimniekot dzīvojamās mājas. Būtiska nozīme ir uzņēmuma materiāli tehniskās bāzes modernizēšanai, jaunu tehnoloģiju apgūšanai un ieviešanai, kas ļaus ekonomēt esošos finanšu līdzekļus un racionālāk izmantot iedzīvotāju maksāto apsaimniekošanas un īres maksu.