Izpildītie darbi jūlijā/augustā

Pašvaldības uzņēmumi

 

SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” darbu apjoms iespaido

      Neskatoties uz mainīgajiem laikapstākļiem šovasar, uzņēmumam „Rēzeknes Namsaimnieks” šis bija diezgan karsts laiks paveikto darbu apjomu ziņā. Valdes locekle Dagmāra Abramova uzskaita tikai daļu no padarītā, bet darbu apjoms ir iespaidīgs. Taču vēl lielāku iespaidu uz iedzīvotājiem atstās savā mājoklī ieguldīto kopīgo pūļu (sapulces, apspriedes, skeptiķu pārliecināšana, lēmuma pieņemšana utt.) rezultāts. Nav ko slēpt, daudzdzīvokļu mājas Rēzeknē ir jau „gados”, un tām ar katru gadu nepieciešama arvien lielāka uzmanība un atbilstoša apkope.

2012. gada jūlijā tika veikti vairāki plānotie darbi:

uzstādīti logi mājas Varoņu ielā 3 kāpņutelpās (paveikts liels darbs, jo ir māja ar 140 dzīvokļiem). Atjaunots asfalta segums iekšējos pagalmos. Pirms tam šajā mājā tika uzstādītas metāla durvis ratiņu telpās, nomainīta noslēgarmatūra. Tas viss paveikts par mājas uzkrātajiem līdzekļiem. Pirms diviem gadiem iedzīvotāji pieņēma lēmumu paaugstināt atskaitījumus remontdarbu krājkontā, un rezultāts nelika sevi ilgi gaidīt;

nosiltinātas gala sienas mājām Meža ielā 31, Skolas ielā 11, Stacijas ielā 16, turpinās darbi mājā Dzelzceļnieku ielā 19;

pilnībā nomainīts jumta segums Atbrīvošanas alejā 71, šobrīd notiek darbi 18. Novembra ielā 1, kur jumts arī bija nožēlojamā stāvoklī. Bet iedzīvotāji beidzot savāca remontam nepieciešamo summu un drīz nebūs jāraizējas par appludināšanas risku. Tiek izmantots šīferis bez azbesta, kas ir ražots Lietuvas uzņēmumā „Eternit”;

uzsākta un pabeigta siltummezglu modernizācija mājās Maskavas ielā 18 un 24, nomainīti karstā ūdens cauruļvadi Metālistu ielas 11. un 13. namā;

trīs mājas (Upes ielā 43a, Ventspils ielā 15 un Zemnieku ielā 48) kopīgi pieņēma lēmumu par piegulošās teritorijas labiekārtošanu un par bērnu laukuma izveidošanu tajā. Darbus veic uzņēmums „Rēzeknes Namsaimnieks”, kas labiekārto teritoriju, un uzņēmums „Ksil”, kas tur uzstāda dažādas šūpoles un kāpnītes. „Ksil” ir pazīstams bērnu un sporta laukumu ražotājs (tajā skaitā arī pilsētas parkā), un ļoti pozitīvi ir tas, ka pieaugušie parūpējās par savu māju mazajiem iedzīvotājiem, kuri viņiem noteikti būs pateicīgi. Šis piemērs liecina, ka cilvēki tomēr var vienoties un pieņemt kopīgu lēmumu ne tikai vienā mājā, bet arī apvienojot vairāku māju iedzīvotāju viedokļus un vēlmes. Darbu izmaksas ir apmēram 6000 latu, turklāt pusi no summas piešķirs Rēzeknes pilsētas dome no speciālā fonda. Ir uzstādīti arī soliņi, atkritumu urnas, vēl plānots uzstādīt grozu strītbolam;

hidroizolētas šuves mājā Kosmonautu ielā 12/3, noslēgušies darbi Zemnieku ielā 48, kur veikta divu fasādes sienu šuvju hidroizolācija. Industriālie alpīnisti tagad strādā mājā Kooperatīva ielā 9. Vēl dažas mājas gaida savu kārtu. Bloku māju iedzīvotāji zina, ka caur vecajām starppaneļu šuvēm telpās var iekļūt lieks mitrums, kas rada daudz problēmu. Lēmumi par izolācijas šuvju atjaunošanu pieņemti šo māju iedzīvotāju kopsapulcēs;

tiek uzstādīti un ierobežoti atkritumu konteineru laukumi, lai iedzīvotāji varētu samazināt atkritumu apjomu un atbilstoši samazināt ikmēneša maksājumus;

– nomainīti simtiem metru aukstā un karstā ūdens apgādes cauruļu, desmitiem metru kanalizācijas un lietusūdens stāvvadu, vairāki simti noslēgarmatūras apkures sistēmās.

– uzstādīti desmitiem pretvandāļu LED gaismekļu.

Interesentus aicinām sekot līdzi informācijai mājaslapā www.reznam.lv, kur sadaļā „Der zināt” var atrast informāciju par veicamajiem un plānotajiem darbiem, kā arī par jau paveikto.

Kas attiecas uz izdevumiem nepieciešamajiem darbiem, tad dažādās situācijās atrodas risinājums, kas ir visvairāk piemērots tai vai citai mājai. Reizēm dažiem darbiem pietiek ar uzkrāto naudu, reizēm tiek ņemti kredīti vai paaugstināta maksa par dzīvokļa apkalpošanu. Iedzīvotāji paši pieņem lēmumu par īres maksas paaugstināšanu, bet pēc remonta vai citiem nepieciešamajiem darbiem paši šo paaugstinājumu ar balsu vairākumu var atcelt.

Minētie piemēri pat ļoti daiļrunīgi atbild uz jautājumu, kur skatās…? (un tad seko visu iespējamo augsto un ne tik augsto instanču uzskaitījums, sākot ar sētnieku gandrīz līdz valsts vadītājam). Bet galvenajam jautājumam rūpēs par JŪSU mājokli jābūt –, kur skatāties jūs paši, cienījamie iedzīvotāji? Jāpierod pie tā, ka par savu īpašumu jārūpējas pašam, nevis jāmeklē „atbildīgie” citur.

Vēl var piebilst, ka jāiepazīst savi kaimiņi vai vēl labāk – jāveido ar viņiem draudzīgas attiecības, ko mēs diemžēl vairs neprotam darīt. Modrs kaimiņš var pasargāt jūsu mājokli no ielaušanās jūsu prombūtnes laikā, ar kaimiņu var apspriest, ko jāpaveic jūsu kopējā mājā, atrast risinājumu, kā to izdarīt. Un, kad atradīsiet kopīgu valodu un nonāksiet pie abpusēja lēmuma, nevajadzēs pārdzīvot, ka mājā kāds ir „pret”.