Veiktie remontdarbi 2012.gada oktobris

 

Apsaimniekošanā esošo māju

 izpildīto remontdarbu saraksts par 2012. gadaOKTOBRA mēnesi

 

 

Darba veida nosaukums*

Daudz.

Adreses

Jumta seguma remonts

( šīfera daļēja nomaiņa)

16.8m2

Atbrīvošanas 143; 162; Baznīcas 8a; Lubānas 59; Maskavas 6; Meža 25;

Metālistu 6; Viļānu 2a

Bez azbesta jumta  seguma ierīkošana

296m2

Ausekļa 30
Jumta seguma remonts (mīkstais jumta segums)

 

129m2

Brieža 3; Dārzu 80; Dzelzceļnieku 21; Kooperatīva 7; Lubānas 7; Skolas 2;Ventspils 6;Zemnieku 44;
Cokola daļas siltumizolācija

60m2

 P.Brieža 31a
Konteineru laukuma ierīkošanaremonts

1gab

1gab

Ventspils 22, Zemnieku 44Lubānas 7
Fasādes paneļu sienu šuvju hidroizolācija

151m

Atbrīvošanas 80; Brieža 1; Dzelzceļnieku 21; Kooperatīva 7; Lubānas 6;Zemnieku 44;
Fasādes paneļu sienu hidroizolācija

20.4m2

Atbrīvošanas 178; Rūpnīcas 3
Durvju nomaiņa Durvju remonts (t.sk.

ārējo, pagraba, ratiņu telpas, bēniņu durvis)

Kodu atslēgu remonts un nomaiņa

13gab

16gab

9gab

Dārzu 60; 65Brīvības 20; 22; Bērzpils 34;Latgales 95;  Lubānas 6;

Skolas 2; u.c.

Logikoka logu remonts un stiklošana

logu nomaiņa k./t.

logu nomaiņa p./t.

 

25gab

6gab

4gab

Dārzu 60; Upes 43a;

 

Atbrīvošanas al.71; Skolas 11

Skolas 11

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts

4.k./t.

 Ventspils 6
Kāpņu telpu sienu krāsojuma atjaunošana vietām

3 objekti

Kooperatīva 7; Kr.Valdemāra 14; Metālistu 1
Pasta kastes remonts

2gab

Atbrīvošanas 110; Skolas 8a

 

 

Bet. darbi kieģ. sienas remonts ;

apmalas ierīkošana;

– bet. pakāpieni

1.1m3

35m2

0.6m3

Kr. Valdemāra 14; Viļānu 2a

Dzelzceļnieku 19; Latgales 95

 

Ventilācijas kanālu, dūmvadu tīrīšana

86m

Dārzu 22;60; Zilupes 79
Skursteņu pārmūrēšana

4gab

4.2m

Atbrīvošanas 58; Ausekļa 30; Meža 25
Lietus ūdens noteku sistēma–  tīrīšana;

–  nomaiņa;

–  remonts

349m

26.25

11.5m

Atbrīvošanas 83;117;119;145; Baznīcas 29a; Brieža 3a; 16; 31aUpes 45a; Kempa 42; Kr. Valdemāra 14; Metālistu 11; 13; Rīgas 2; Raiņa 9b; Skolas 2
Nišas (aizmūrēšana un aiztaisīšana)

8gab

Dārzu 80; Kosmonautu 12/3; Rūpnīcas 7; Zemnieku 44; Metālistu 1
dažādi darbi     lūkas, akas, karogu turētāji, margas, pagraba šķūnīši  u.c.)- labiekārtošana ( bērnu rot. laukumi, smilts, grants piegāde, zīmes  u.c.)
Auksta ūdens maģistrāles daļēja nomaiņa

4.5m

Atbrīvošanas 58
Apkures, k./a. ūdens iekārtu nomaiņa, ustādīšana( cirkulācijas sūkņis, regulators, mot. piedziņa reg. vārsts u.c.)

4

 objekti

Atbrīvošanas 107;Blaumaņa 1; Lubānas 65 N. Rancāna 33; 
K./ūdens, apkures slēgarmatūras nomaiņa

72

N. Rancāna 36;Skolas 8a
l. automatslēdžu uzstādīšana

3

objekti

Kooperatīvu 9;11;13
Gaismekļu ar sensoriem LED ierīkošana

33gab

Atbrīvošanas 172; Dzelzceļnieku 21; Rūpnīcas 5a
Gaismekļu nomaiņa, sensoru uzstādīšana

51 gab

51 gab

Brieža 3; Dārzu 65; Lubānas 6;