Izveidota renovēto daudzdzīvokļu māju e-karte

LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

SABIEDRISKO ATTIECĪBU NODAĻA

 

Tālrunis: 67 013 193     Fakss: 67 280 882     E-pasts: Prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv      Twitter: @EM_gov_lv ; @siltinam     Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519 

 

 

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Rīga, 2011. gada 22. septembrī

 

Izveidota renovēto daudzdzīvokļu māju e-karte

2011. gadā ievērojami palielinājusies dzīvokļu īpašnieku interese par atbalsta saņemšanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijailīdz šī gada 20.septembrim ERAF aktivitātes „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā kopā ir saņemti 636 projektu iesniegumi, t.sk. šogad 349 projekti.

 

Visvairāk projekti iesniegti no mājām Kurzemes reģionā – 183 projekti; vismazāk no Latgales reģiona – 28 projekti. Izvērtējot pilsētas, no kurām saņemti vairāk projekti, jāatzīmē Liepāja, Valmiera, Rīga, Ventspils un Limbažu novads.

 

Nolūkā vizuāli uzskatāmāk parādīt daudzdzīvokļu māju renovācijas progresu, Ekonomikas ministrija izstrādājusi daudzdzīvokļu māju renovācijas e-karti, kurā šobrīd atzīmētas vairāk 300 ēkas. Atzīmētas gan ēkas, kurās renovācija jau noslēgusies (zaļā krāsā), par katru ēku publicējot tās aprakstu, informāciju par veiktajiem būvdarbiem, sasniegto (vai plānoto) siltumenerģijas ietaupījumu, arī projekta kopējām izmaksām; arī ēkas, par kuru renovāciju ir noslēgti līgumi ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (zilā krāsā).

 

Renovēto daudzdzīvokļu māju e-karte.

 

Ekonomikas ministrs Artis Kampars: „Iniciatīva par daudzdzīvokļu māju siltināšanu ir sevi attaisnojusi un acīmredzams ieguvums no tās ir visām iesaistītajām pusēmmāju iedzīvotājiem samazinās rēķini par apkuri un palielinās īpašuma vērtība, ir darbs būvniecības nozares dalībniekiem, bet visi kopā mēs iegūstam sakoptu vidi. Katra renovētā māja ir apliecinājums, ka esam rūpīgi saimnieki, spējam mācīties no kaimiņa labā piemēra un vienoties kopīgam ieguldījumam savā nākotnē.”

 

Pēc ministra domām, jaunā e-karte ir iespēja ikvienam novērtēt renovācijas intensitāti reģionā, pilsētā un pat pagastā, arī, atrodot līdzīgu māju, izzināt pieredzi par renovācijas procesu, salīdzināt izmaksas un siltumenerģijas ietaupījumu. „Ceru, ka karte regulāri papildināsies ar informāciju par renovētām mājām, arī jauniem pieteiktiem projektiem,” norāda A.Kampars.

 

2010. gada 25. februārī Ekonomikas ministrija parakstīja Sadarbības memorandu ar vairākām nevalstiskām organizācijām ar mērķi sekmēt efektīvas un atklātas sadarbības veidošanu un informācijas pieejamības nodrošināšanu par mājokļu renovācijas procesu. Turpinot ministrijas, nevalstisko organizāciju un uzņēmumu līdzšinējo veiksmīgo sadarbību sabiedrības informēšanā, 2011. gada 22. septembrī tika parakstīts Sadarbības memoranda trešais papildinājums ar piecām jaunām organizācijāmLatvijas Inženierkonsultantu asociāciju, Kurzemes reģionālo enerģētikas un attīstības aģentūru, Nordea banku, Latvijas Energoauditru asociāciju un Austrumeiropas mājokļu iniciatīvu IWO (Vācija).

 

Turpinot informatīvo kampaņu par māju renovācijas procesu „DzīvoSiltāk”, šī gada rudenī Ekonomikas ministrija plāno īstenot virkni informatīvu pasākumu.

 

Sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, reģionālajiem ES struktūrfondu informācijas centriem un Latvijas Pašvaldību savienību tiks organizētas reģionālās daudzdzīvokļu māju renovācijas dienas visos Latvijas reģionosLatgalē (27.- 30.septembrī), Kurzemē (12.-13.oktobrī), Zemgalē (26.-27.oktobrī), Vidzemē (9.-10.novembrī) un Rīgas reģionā (23.-30.novembrī).

Reģionos dažādās pilsētās notiks semināri par atbalsta saņemšanas nosacījumiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijai ERAF aktivitātes „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros.

Vienlaikus katrā reģionā tiks organizēta konference – kontaktbirža „Daudzdzīvokļu māju renovācijas pamatnosacījumi un īstenošana”, uz kuru tiek aicināti dzīvokļu īpašnieki un to biedrību pārstāvji, apsaimniekotāji, būvnieki, būvmateriālu ražotāji un tirgotāji, energoauditori un citi renovācijas procesā iesaistītie.Konferencē plānots informēt par atbalsta programmas nosacījumiem, daudzdzīvokļu māju renovācijas organizāciju, finanšu piesaisti, energoaudita veikšanu, arī par logu, siltumapgādes sistēmu un zemapmetuma fasādes tehniskajiem aspektiem. Konferences noslēgumā plānota kontaktbirža, kurā ikvienam interesantam būs iespēja konsultēties ar jebkuru no klātesošajiem speciālistiem.

Detalizētāka informācija par semināru norises vietām un dienas kārtību, arī konferences dienas kārtība pieejama Ekonomikas ministrijas mājas lapā internetā.

 

Tāpat šī gada rudenī tiks turpināta semināru organizēšana profesionāļiem sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, tai skaitā š.g. 20.oktobrī notiks starptautisks seminārs par ventilācijas un siltumapgādes sistēmām daudzdzīvokļu mājās, prezentējot Vācijas, Somijas un Latvijas pieredzi.

 

Rudenī tiks izsludināti arī 2 konkursi. Rīgas Tehniskā universitāte un AS „SEB banka” organizēs pētniecisko darbu konkursu „Energoefektivitāte un daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana”, kurā 12.klašu skolēniem būs iespēja saņemt 2 gadus 50% līdzfinansējumu mācību maksai Rīgas Tehniskajā universitātē.  Sadarbībā ar žurnālu „Latvijas Būvniecība” jau otro reizi tiks organizēts konkurss „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2011”.

 

Ekonomikas ministrija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra piedalīsies arī izstādē „Māja. Dzīvoklis”, kas notiks no 20.-23.oktobrim.

 

Kā zināms, ERAF aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” mērķis ir paaugstināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu. Aktivitātes īstenošanai piešķirtais finansējums ir 47 759 948 lati.

 

Papildu informācija par aktivitāti ir pieejama Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājas lapāun Ekonomikas ministrijas mājas lapāinternetā. Jaunumiem par mājokļu renovāciju var sekot arī Twitter – twitter.com/siltinam.

 

 

Evita Urpena

LR Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr: 67013193;

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv;

Seko mums Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam