MK akceptē papildu finansējuma piešķiršanu atbalstam daudzdzīvokļu māju renovācijai

LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

SABIEDRISKO ATTIECĪBU NODAĻA

 

Tālrunis: 67 013 193     Fakss: 67 280 882     E-pasts: Prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv      Twitter: @EM_gov_lv ; @siltinam     Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519 

 

 

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Rīga, 2011. gada 13. septembrī

 

MK akceptē papildu finansējuma piešķiršanu atbalstam daudzdzīvokļu māju renovācijai

 

    Ministru kabineta sēdē šodien, 13.septembrī, tika nolemts piešķirt papildu finansējumu 3,4 miljonu latu apmērā atbalstam daudzdzīvokļu māju renovācijai.

   2011.gadā ievērojami augusi dzīvokļu īpašnieku interese par atbalsta saņemšanu ERAF aktivitātes „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaroslīdz š.g. 1.septembrim Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā kopā ir saņemti jau vairāk 600 projektu iesniegumi, t.sk. šogad 349 projekti.

    vidējais ERAF finansējuma apjoms vienam aktivitātes ietvaros īstenotajam projektam ir ap 53,7 tūkst. latiem, ar aktivitātei papildus pārdalīto finansējumu varēs atbalstīt vēl 63 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju.

Ekonomikas ministrija ir aprēķinājusi, ka, ja ERAF finansējuma pieprasījums turpināsies ar tādu apjomu 2011.gadā vidēji mēnesī, tad šobrīd pieejamais ERAF finansējums būs pieejams tikai līdz 2012.gada pirmajam ceturksnim (ieskaitot). Ņemot vērā pieaugošo pieprasījumu, Ekonomikas ministrija rosināja aktivitātes īstenošanai piešķirt papildu finansējumu.

Ministru kabineta sēdē nolemts atbalstam daudzdzīvokļu māju renovācijai papildu piešķirt 4 870 152 EUR (jeb 3 422 762,3 latus), pārdalot neizmantoto finansējumu no aktivitātēm „Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai”, „Nacionālās nozīmes velotūrisma produktu attīstība” un „Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, ņemot vērā ietaupījumu, kas radies apstiprināto un īstenoto projektu ietvaros un atstājot PVN izmaksu pieauguma rezervi projektiem, kuru īstenošana vēl turpinās.

zināms, ERAF aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” mērķis ir paaugstināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu. Ņemot vērā šodien papildu piešķirto finansējumus, aktivitātes īstenošanai piešķirtais finansējums kopā būs 47 759 948 milj. lati.

Papildu informācija par aktivitāti ir pieejama Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājas lapā un Ekonomikas ministrijas mājas lapā internetā. Jaunumiem par mājokļu renovāciju var sekot arī Twitter – twitter.com/siltinam.

Evita Urpena

LR Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr: 67013193;

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv;

Seko mums Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam