Rēķinus var saņemt elektroniski

 

Rēķinus var saņemt elektroniski

    SIA”Rēzeknes Namsaimnieks” informē, ka klientu interesēs ir   iespēja rēķinus par dzīvokļa vai neapdzīvojamās telpu apsaimniekošanas maksu saņemt izmantojot elektronisko pastu.

Lai šo ieceri realizētu  nepieciešams, līdzi paņemot pasi un īpašuma apliecinošu dokumentu, personīgi ierasties SIA „Rēzeknes Namsaimnieks” ofisā Atbrīvošanas alejā 106, 4.kabinetā -„Abonentu daļā” un uzrakstīt pieteikumu.  Pieņemšanas laiks katru darba dienu no plkst.07.30-16.00.

Var arī pieteikuma formu    (apsaimniekošanas maksas rēķina saņemšanai pa e-pastu)    aizpildīt elektroniski.  Lūdzam skatīt klātpievienoto pieteikuma formas veidlapu. Skatīt šeit:

Aizpildīto pieteikumu jāizsūta uz adresireznam@inbox.lv